b2b.armsoft

b2b.armsoft-ը արդյունավետ և հարմար առցանց համագործակցության հարթակ է ամենատարբեր բիզնեսների համար։ Հարթակը ներառում է մի շարք տեղեկատվական ծառայություններ, ապահովում է տվյալների էլեկտրոնային փոխանակում և ավտոմատացնում է մատակարար-պատվիրող հարաբերությունները։ Հայկական Ծրագրեր ընկերության համակարգերն ինտեգրված են b2b.armsoft հարթակի հետ, այսինքն՝ հարթակի հնարավորությունները կարելի է օգտագործել անմիջապես ՀԾ համակարգերի մեջ։ ՀԾ համակարգերը ծանուցում են ստացված փաստաթղթերի և տվյալների առկա թարմացումների մասին։ Հարթակի հնարավորություններն ավելի մանրամասն ներկայացված են b2b.armsoft.am կայքում։

Patver Patver