b2b.armsoft
Տեղեկատվական ծառայություններ
b2b.armsoft հարթակը թույլ է տալիս օգտվել մի շարք տեղեկատվական ծառայություններից։ Դա ապահովում է տեղեկատվության ճշգրիտ և ժամանակին ստացումը, զգալի կրճատում և հեշտացնում է կատարվող աշխատանքները։

Հայաստանի կազմակերպությունների տեղեկատու

b2b.armsoft հարթակում հավաքագրված են Հայաստանի ավելի քան 205,000 կազմակերպությունների տվյալներ: Սա ՀԾ համակարգերով աշխատող կազմակերպություններին ընձեռում է ևս մեկ նշանակալի առավելություն: Գործընկերոջ քարտը լրացնելիս, մուտքագրելով միայն գործընկերոջ ՀՎՀՀ-ն կամ անվանումը, հնարավոր է գործընկերոջ մանրամասն տվյալները ավտոմատ ստանալ b2b.armsoft հարթակից: Օգտագործողներն այսպիսով ազատվում են հնարավոր սխալներից և տվյալների մուտքագրման ու ճշտման ժամանակատար աշխատանքից:

Քարտեզագրված կազմակեպությունների տեղեկատու

Հայկական Ծրագրեր ընկերությունն այժմ իրականացնում է Հայաստանում ապրանքներ պատվիրողների (խանութներ, գրասենյակներ) տվյալների հավաքագրում և քարտեզագրում: Արդեն քարտեզագրվել են 13,000-ից ավելի կազմակերպությունների տվյալներ: Այս տեղեկատուն պարունակում է ոչ միայն առանձին կազմակերպությունների տվյալները, այլև յուրաքանչյուր մասնաճյուղի, դրանց գտնվելու վայրի, զբաղեցրած տարածքի, գործունեության ոլորտի մասին և այլ տվյալներ: Տեղեկատուն չափազանց հարմար գործիք է պատվերների հավաքագրման և լոգիստիկ խնդիրներ ունեցող մատակարարների համար: Այդ կազմակերպություններին և նրանց տվյալները կարելի է տեսնել անմիջապես b2b.armsoft հարթակում` քարտեզի վրա:

Մատակարարների ապրանքացանկեր

Մատակարարները հնարավորություն ունեն հրապարակել իրենց ապրանքացանկերը b2b.armsoft հարթակում: Գնորդները կարող են ծանոթանալ յուրաքանչյուր մատակարարի կողմից առաջարկվող ապրանքներին, ինչպես նաև` ներբեռնել ապրանքացանկերը և ներմուծել իրենց ՀԾ համակարգ:

ԱԴԳՏ դասակարգիչ

b2b.armsoft հարթակից հնարավոր է նաև ավտոմատ ներմուծել և ապրանքներին կցել ԱԴԳՏ (Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների) դասակարգիչը։

ԱՏԳԱԱ դասակարգիչ

b2b.armsoft հարթակից հնարավոր է նաև ավտոմատ ներմուծել և ապրանքներին կցել ԱՏԳ ԱԱ (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ) դասակարգիչը։

ՀՀ-ի տոների և հիշատակի օրերի օրացույց

Ծառայությունը տրամադրում է նշվող տոների, հիշատակի և ոչ աշխատանքային օրերի վերաբերյալ տեղեկություն: Օրացույցում հրապարակված տեղեկության հիման վրա ՀԾ համակարգերում թարմացվում են աշխատավարձի հաշվարկում օգտագործվող աշխատանքային օրերը և ժամերը:

Patver Patver