Նկարագրություններ
 • ՀԾ-Բանկ համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ համակարգի նկարագրությունը (Օգտագործողներին)
 • ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ համակարգի նկարագրությունը (Բանկերին)
 • ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգի նկարագրությունը (Օգտագործողներին)
 • ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգի նկարագրությունը (Բանկերին)
 • ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Հաշվետար համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Պատվերների Հարթակ համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը