Գործընկերներ
Հայկական Ծրագրերը համագործակցում է բազմաթիվ աուդիտորական, խորհրդատվական և հաշվապահական հաշվառում վարող կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Մեր գործընկերները մատուցում են ՀԾ-Հաշվապահ 7 և ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգերի ներդրման, պատվիրատուի մոտ ուսուցման կազմակերպման և այլ ծառայություններ:
Հայկական Ծրագրերը գործընկերների համար անընդհատ կազմակերպում է միջոցառումներ (գործընկերների աշխատակիցների ուսուցման հատուկ դասընթացներ, վերապատրաստման սեմինարներ), որոնց նպատակն է օգնել նրանց ՀԾ համակարգերի սպասարկման բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել իրենց հաճախորդներին:
Բեռնել
  • ՀԾ-Բանկ համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 7 համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Առևտուր համակարգի պատվիրատուներ
  • CRM համակարգի պատվիրատուներ
Microsoft Partner