ՀԾ-Առևտուր 6

Առևտրական կազմակերպության արդյունավետ գործունեության համար պահանջվում է ապրանքներ ձեռքբերելու, վաճառքի, դրամական միջոցների հոսքի, մատակարարների և գնորդների հետ փոխհաշվարկների վերահսկում և կառավարում:
ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը կօգնի խորությամբ լուծել այս խնդիրները, ավտոմատացնել առևտրական կազմակերպությունների գործընթացները և հեշտացնել կառավարումը:
Համակարգն ապահովում է ապրանքների առք ու վաճառքի և պահեստային գործունեության կառավարման ամբողջական ավտոմատացում: Առավելապես ուղղված է մանրածախ առևտրով զբաղվող խանութներին նաև ունի մի շարք հատկություններ, որոնք կարևոր են ոչ մեծ կազմակերպությունների համար:
Համակարգի ներդրումն ու շահագործումը շատ հեշտ են` պարզության և ինտուիտիվ հասկանալի կառուցվածքի շնորհիվ:
Համակարգի տեխնիկական պահանջները բարձր չեն, այսինքն կազմակերպությանը սովորաբար անհրաժեշտ չի լինում համակարգի շահագործման համար ձեռք բերել լրացուցիչ համակարգչային տեխնիկա կամ ծրագրային ապահովում:
Ուսուցումը և համակողմանի սպասարկումն օգնում են պատվիրատուներին լավագույն ձևով օգտագործել համակարգի հնարավորությունները և արդյունավետ կառավարել առևտրական կազմակերպության գործունեությունը:
ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի համակցումները նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների և առևտրային սարքավորումների հետ հեշտացնում են վաճառքի գործընթացը` թույլ տալով արագ սպասարկել հաճախորդին: Համակարգը համակցված է նաև ՀԾ-Հաշվապահ 6, ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ և ՊԵԿ-ի e-Invoicing համակարգերի հետ, ինչը բարձրացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը և ապահովում ժամանակի հսկայական խնայողություն:
ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը կարող են օգտագործել նաև ոչ մեծ ծավալի մեծածախ վաճառքներ ունեցող կազմակերպությունները: Իսկ այն կազմակերպություններին, որոնց գործունեության զգալի մասը պատվերների հավաքագրումն ու առաքումն է, առաջարկում ենք ՀԾ-Վաճառքների կառավարում համակարգը:


Բեռնել
  • ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը

ՀԾ-Առևտուր 6
Ցուցադրական (6.1.14)ՀԾ-Վաճառատեղ