ՀԾ-Վաճառատեղ
Դուք բացել եք Ձեր առաջին խանութը և դեռևս խանութի հաշվառման համակարգ ձեռք բերելու հնարավորություն չունեք: Միգուցե խանութը փոքր է և պարզապես նպատակահարմար չեք համարում համակարգ ձեռք բերելը: Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը նվեր է մատուցում բոլոր փոքր խանութներին` նրանց անվճար տրամադրելով ՀԾ-Վաճառատեղ նոր սերնդի համակարգը: ՀԾ-Վաճառատեղը կատարում է խանութի կարևոր գործարքները.

Վաճառք

 • հաճախորդի արագ սպասարկում,
 • գծիկավոր կոդ կարդացող սկաների կիրառում,
 • կանխիկ վճարում և մանրադրամի հաշվարկ,
 • տոկոսային զեղչի կիրառում,
 • ապառիկ վաճառք և գնորդների հետ փոխհաշվարկներ,
 • ապրանքային կտրոնի տպում,
 • համակցում նոր սերնդի ՀԴՄ-ի հետ,
 • քաշային ապրանքի վաճառք,
 • գնացուցակների հետ աշխատանք և տպում
 • գնապիտակների տպում:

Գնումներ

 • ապրանքների ձեռքբերում,
 • ապրանքների ինքնարժեքի հաշվառում միջին կշռված մեթոդով,
 • մատակարարների հետ փոխհաշվարկներ:

Հաշվետվություններ

 • ապրանքների գումարա-քանակային շարժ և մնացորդներ,
 • ապրանքների վաճառքների գումարային և քանակային ծավալների վերլուծություններ,
 • գնորդների և մատակարարների պարտք ու պահանջներ,
 • եկամուտ և ծախսեր,
 • վերլուծական դիագրամներ:

Ձեզ պետք է միայն բեռնել ՀԾ-Վաճառատեղը, տեղադրել այն և կարող եք անմիջապես սկսել աշխատանքը:

Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը ավելի քան 12 տարի իր կողմից մշակված համակարգերի վճարովի տարբերակների հետ մեկտեղ կազմակերպություններին առաջարկում է նաև անվճար լուծումներ։ Անվճար համակարգերը հանդիսանում են լիարժեք աշխատանքային տարբերակներ և չեն պարունակում որևէ սահմանափակումներ։ Մեր առևտրային համակարգերը, ինչպես նաև նրանց անվճար տարբերակները, խորությամբ համակցված են նոր սերնդի ՀԴՄ-ների հետ։ Այդպիսիսն է նաև անվճար տրամադրվող ՀԾ-Վաճառատեղ ծրագիրը: Համակարգի համակցումը նոր սերնդի ՀԴՄ և առևտրային սարքավորումների հետ հեշտացնում են վաճառքի գործընթացը` հնարավորություն տալով արագ սպասարկել հաճախորդներին: Բազմաթիվ ՀԴՄ կիրառող կազմակերպություններ, օգտագործելով ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգը, հնարավորություն կունենան խուսափել լրացուցիչ, որոշ դեպքերում զգալի ծախսերից, որոնք անհրաժեշտ են վաճառքների ավտոմատացման համակարգեր ձեռք բերելու և ներդնելու համար:

ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի հնարավորություններին կարող եք ծանոթանալ ուսումնական հոլովակներում: Դիտել

Տեղադրման և օգտագործման պարզություն

Համակարգի տեղադրումն ու դրա հետ հետագա աշխատանքը շատ պարզ են և չեն պահանջում կազմակերպությունում տեխնիկական մասնագետի ներկայություն: Անփորձ օգտագործողը կարող է կարճ ժամանակում լիովին յուրացնել այն: Համակարգի տեխնիկական պահանջները բարձր չեն, այսինքն կազմակերպությանը սովորաբար անհրաժեշտ չի լինում համակարգի շահագործման համար ձեռք բերել լրացուցիչ համակարգչային տեխնիկա կամ ծրագրային ապահովում:

Չի պահանջում հատուկ ուսուցում և ծավալուն ներդրման աշխատանքներ

Ծրագրի օգտագործման համար չի պահանջվում հատուկ ուսուցում: Ծրագրի ավելի խորը հնարավորություններին կարելի է ծանոթանալ Էլեկտրոնային ռեսուրսների միջոցով:

Ժամանակակից, գեղեցիկ, հարմար աշխատանքային միջավայր

 • Համակարգի աշխատանքային միջավայրը կառուցված է ծանոթ ու հարմար MS-Office ոճով: Սա թույլ է տալիս օգտագործողներին հեշտությամբ սկսել համակարգով աշխատանքը և խուսափել նոր աշխատանքային միջավայրին սովորելու համար ծախսվող ժամանակից և անհարմարությունից:
 • Համակարգն աշխատում է Unicode-ով, ինչը հնարավոր է դարձնում ցանկացած լեզվով մուտքագրված տվյալների հետ աշխատանքը:
 • Մուտքագրման ժամանակ կատարվող բազմաթիվ ստուգումներն ապահովում են տվյալների ամբողջականությունն ու ճշտությունը:
 • Համակարգն ունի գունային ու տառատեսակների տարբեր թեմաներ: Յուրաքանչյուր օգտագործող կարող է ընտրել համակարգի` իրեն առավելապես հարմար տեսքը:

Հզոր ու ճկուն հաշվետվական համակարգ

Հաշվետվություններում տվյալների ֆիլտրման, խմբավորման, հանրագումարների ավելացման, սյուների ընտրման գործիքները թույլ են տալիս անմիջապես աշխատանքի ընթացքում, առանց որևէ ջանքի համակարգից ստանալ ցանկացած տվյալ, ցանկացած տեսքով:

Վերլուծական դիագրամներ

Գործունեության արդյունավետությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների գրաֆիկական արտացոլումը մեկ պատուհանում:

Համակցում MS Word, MS Excel, Open Office ծրագրերի հետ

Համակարգից տվյալները կարող են արտահանվել MS Word, MS Excel և Open Office միջավայրեր:

Արտահանում և ներմուծում

Բոլոր տվյալները արտահանվում և ներմուծվում են XML ֆորմատի ֆայլերի միջոցով:

Մշտապես թարմացվող համակարգ

Պարբերաբար լույս են տեսնում ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նոր տարբերակներ: Նոր տարբերակներում ավելանում են նոր հնարավորություններ` օգտագործողի աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: Մեկ կոճակով կատարվում է վերջին տարբերակի ավտոմատ բեռնում և տեղադրում:
Բեռնել
 • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Առևտուր համակարգի պատվիրատուներ
 • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը

ՀԾ-Առևտուր 7
Ցուցադրական (7.0.1)ՀԾ-Վաճառատեղ