ՀԾ-Առևտուր 6
Գնացուցակ
Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
1 աշխատատեղի
համար
4 աշխատատեղի
համար
9 աշխատատեղի
համար
ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգ 109 000 195 000 270 000
Գները ներառում են Համակարգի սպասարկումը* մեկ տարվա ընթացքում
1 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
2 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
4 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում

Համակարգի սպասարկման գները սկսած երկրորդ տարվանից
1 աշխատատեղի համար 4 աշխատատեղի համար
9 աշխատատեղի համար
Տարեկան սպասարկում * 45 000 75 000 100 000

** Տարեկան սպասարկումը ներառում է
  • Հաճախորդների հեռահար աջակցությունը
  • Նոր տարբերակների տրամադրումը
Բեռնել
  • ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը

ՀԾ-Առևտուր 6
Ցուցադրական (6.1.14)ՀԾ-Վաճառատեղ