ՀԾ-Առևտուր 7
Գնացուցակ
Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
1 աշխատատեղի
համար
2 աշխատատեղի
համար
4 աշխատատեղի
համար
9 աշխատատեղի
համար
ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգ 160 000 210 000 290 000 390 000
Գները ներառում են Համակարգի սպասարկումը* մեկ տարվա ընթացքում
1 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
2 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
2 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում
4 անձի
ուսուցումը ՀԾ Ուսումնական կենտրոնում

Համակարգի սպասարկման գները սկսած երկրորդ տարվանից
1 աշխատատեղի համար 2 աշխատատեղի համար
4 աշխատատեղի համար
9 աշխատատեղի համար
Տարեկան սպասարկում * 65 000 85 000 110 000 150 000

* Տարեկան սպասարկումը ներառում է
  • Հաճախորդների հեռահար աջակցությունը
  • Նոր տարբերակների տրամադրումը
Բեռնել
  • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Առևտուր համակարգի պատվիրատուներ
  • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը

ՀԾ-Առևտուր 7
Ցուցադրական (7.0.1)ՀԾ-Վաճառատեղ