ՀԾ-Առևտուր 7
Նկարագրություն

Եթե դուք ձգտում եք լավացնել պատվիրատուների պահանջարկը բավարարելու ձեր ունակությունները, նվազեցնել կատարվող սխալները և առևտրային գործընթացների կազմակերպման վրա ծախսվող ժամանակը, ապա գրագետ ընտրված համակարգը կարող է հանդիսանալ բիզնեսում հաջողության հասնելու անփոխարինելի միջոց:

ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը հատուկ նախագծվել և մշակվել է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող միջին և փոքր ձեռնարկության համար:

Համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարել մանրա-մեծածախ առևտրի և պահեստային գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկության բոլոր հիմնական գործընթացները.

Մանրածախ վաճառք - հաճախորդի արագ սպասարկում, սկաների կիրառում, կանխիկ և անկանխիկ վճարում, բոնուսային (կուտակային) և զեղչային քարտերի կիրառում, մանրադրամի հաշվարկ, ապրանքային կտրոնի տպում, համակցում հարկային ՀԴՄ-ի հետ:

Մեծածախ վաճառք - ապրանքների և ծառայությունների վաճառք տարբեր պահեստներից, տարբեր գնացուցակների և զեղչերի կիրառում, վերադարձ գնորդից, հարկային հաշիվների և բեռնագրերի արտահանում e-Invoicing, գնորդների հետ փոխհաշվարկներ:

Գնումներ - ապրանքների ձեռքբերում մատակարարից, ներմուծում, հավելյալ ծախսերի բաշխում, վերադարձ մատակարարին, մատակարարների հետ փոխհաշվարկներ:

Պահեստային հաշվառում – մուտքագրման, ելքագրման, տեղաշարժերի և գույքագրման գրանցումներ, նվազագույն քանակների վերահսկում, գծիկավոր կոդով գնապիտակների տպում, հավաքածուների կոմպլեկտավորում և ապակոմպլեկտավորում:

Դրամական միջոցներ – կանխիկ և անկանխիկ շարժի գրանցումներ կամայական արժույթով, վճարման հանձնարարագրերի, դրամարկղի մուտի և ելքի օրդերների տպում, վճարման հանձնարարագրերի արտահանում և քաղվածների ներմուծում ԻնտերնետԲանկից:

Հաշվետվություններ – ապրանքների քանակա-գումարային մնացորդներ և շրջանառություն, վաճառքների վերլուծություն, ապրանքների և գործընկերների ABC վերլուծություն, լավագույն վաճառվող ապրանքներ, ղեկավարների դիագրամներ, պարտք ու պահանջներ, դրամական միջոցների հոսք:

Համակարգի լայն ֆունկցիոնալ հնարավորությունների հետ մեկտեղ այն բավարարում է առևտրային համակարգերի երկու կարևոր պահանջներին` արագագործությանը և հուսալիությանը:


ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի հնարավորություններին կարող եք ծանոթանալ ուսումնական հոլովակներում: Դիտել

ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները

Լավագույն գին/որակ հարաբերությունը

ՀԾ-Առևտուր 7-ի գինը շուկայում ամենացածրն է համեմատած համակարգի ֆունկցիոնալության, հաշվետվական հնարավորությունների ու տրամադրվող համակողմանի սպասարկման հետ:

Համակցումներ առևտրային սարքավորումների հետ

Առևտրային սարքավորումների հետ համակցումները հեշտացնում են գործընթացների կազմակերպումը` ապահովելով մուտքագրվող տվյալների ճշտությունը: ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը համակցված է հետևյալ սարքավորումների հետ.

 • նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ,
 • գծիկավոր կոդ կարդացող սկաներ,
 • մագնիսական քարտ կարդացող սարքեր,
 • գնապիտակ տպող սարքեր,
 • վաճառքի կտրոն տպող սարքեր,
 • էլեկտրոնային կշեռքներ,
 • գույքագրման տվյալների հավաքագրման տերմինալ:

Համակցում b2b.armsoft հարթակի հետ

ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը համակցված է b2b.armsoft ամպային հարթակի հետ, որը ներառում է մի շարք տեղեկատվական ծառայություններ և թույլ է տալիս փոխանակել էլեկտրոնային փաստաթղթեր անմիջապես առևտրային համակարգից։ Սա բացառում է փաստաթղթերը կազմելիս կամ ներմուծելիս կատարվող սխալները, նվազեցնում է ծախսերը, արագացնում է կարևոր բիզնես գործընթացները։

Հզոր ու ճկուն հաշվետվական համակարգ

 • Հաշվետվություններում տվյալների ֆիլտրման, խմբավորման, հանրագումարների ավելացման, սյուների ընտրման գործիքները թույլ են տալիս անմիջապես աշխատանքի ընթացքում, առանց որևէ ջանքի համակարգից ստանալ ցանկացած տվյալ, ցանկացած տեսքով:
 • Համակցում Excel-ի հետ. շնորհիվ նոր լրամշակման, Excel-ում ավելանում են բանաձևեր, որոնք թույլ են տալիս ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգից քաղել տվյալներ: Դրանց վրա կիրառելով Excel-ի լայն հաշվարկային ու վերլուծական հնարավորությունները` կարելի է ստանալ պրակտիկորեն կամայական հաշվետվություն:
 • Բազմաթիվ ներդրված հաշվետվություններ, որոնք թույլ կտան անընդհատ տիրապետել կազմակերպության վիճակի ամբողջական պատկերին և ընդունել արդյունավետ որոշումներ:
 • Գործունեության արդյունավետությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների գրաֆիկական արտացոլումը մեկ պատուհանում:

Տեղադրման և օգտագործման պարզություն

Համակարգի տեղադրումն ու դրա հետ հետագա աշխատանքը շատ պարզ են և չեն պահանջում կազմակերպությունում տեխնիկական մասնագետի ներկայություն կամ օգտագործողների խորը վերապատրաստում:

Համակարգի համակողմանի սպասարկում

Հաճախորդների հետ երկարատև աշխատանքից կուտակած փորձի արդյունքում մենք մշակել ենք նրանց աջակցման տարբեր եղանակներ` համակարգից օգտվելու առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար

 • դասընթացներ տեխնիկապես հագեցած ՀԾ ուսումնական կենտրոնում
 • հեռախոսային սպասարկում ՀԾ փորձառու մասնագետների կողմից
 • հեռահար սպասարկում ինտերնետի միջոցով անմիջապես պատվիրատուի
 • նոր տարբերակների ներկայացուման սեմինարներ
 • անընդհատ համալրվող հոդվածներ ՀԾ հաճախորդների սպասարկման պորտալի գիտելիքների շտեմարանում
 • համակարգի ներդրման և խորհրդատվական աշխատանքներ գործընկերների կողմից

Մշտապես թարմացվող համակարգ

Պարբերաբար լույս են տեսնում ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նոր տարբերակներ: Նոր տարբերակներում ավելանում են նոր հնարավորություններ` օգտագործողի աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: Մեկ կոճակով կատարվում է վերջին տարբերակի ավտոմատ բեռնում և տեղադրում: Կազմակերպվում են սեմինարներ, որոնց ընթացքում ներկայացվում են ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նոր տարբերակներում տեղ գտած փոփոխությունները:

Անսահմանափակ քանակությամբ հաշվառումներ վարելու հնարավորություն

ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգում կարելի է վարել անսահմանափակ քանակությամբ կազմակերպությունների հաշվառում` անկախ նրանից դուք օգտագործում եք համակարգի ցանցային, թե` մեկ աշխատատեղի տարբերակը:

Համակցում MS Word, MS Excel, Open Office ծրագրերի հետ

Համակարգից տվյալները կարող են արտահանվել MS Word, MS Excel և որոշ սահմանափակումներով Open Office միջավայրեր:

Տվյալների արագ մուտքագրման նոր հնարավորություններ

Համակարգում ավելացված ներմուծման և արտահանման նոր միջոցները թույլ են տալիս էապես տնտեսել տվյալների մուտքագրման վրա ծախսվող ժամանակը.

 • MS Excel-ից տեղեկատվական տվյալների և փաստաթղթերի ներմուծում
 • Ամբողջ տեղեկության արտահանում և ներմուծում XML ֆայլերի միջոցով:
Բեռնել
 • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Առևտուր համակարգի պատվիրատուներ
 • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը

ՀԾ-Առևտուր 7
Ցուցադրական (7.0.1)ՀԾ-Վաճառատեղ