ՀԾ-ԿլիենտԲանկ
ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգը բանկային ծառայությունների սպասարկման համակարգ է: Այն հնարավորություն է ընձեռում ցանկացած պահի՝ 24/7 ռեժիմով, ղեկավարել Ձեր բանկային հաշիվները սեփական աշխատատեղից: Դուք խնայում եք Ձեր ժամանակն ու ծախսերը` բանկ այցելելու և հերթերում սպասելու փոխարեն: Համակարգը նախատեսված է կազմակերպությունների համար և տրամադրում է.
 • բանկային ծառայությունների լայն շրջանակ
 • բարձր մակարդակի անվտանգություն՝ շնորհիվ ներդրված նորագույն տեխնոլոգիաների
 • համակցում ՀԾ հաշվապահական համակարգերի հետ
 • ցանցային աշխատանքի հնարավորություն
 • ադմինիստրավորման համակարգ

ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգի օգնությամբ Դուք կարող եք

 • ստանալ տեղեկություններ
  • բանկային հաշիվների ընթացիկ մնացորդներ ու կամայական ժամանակահատվածով քաղվածքներ
  • բանկի կամ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված արտարժույթի փոխարժեքներ
  • կատարված գործողությունների պատմություն (փաստաթղթի պատմություն)
 • կատարել գործարքներ
  • փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (նաև խմբային) և ՀՀ տարածքից դուրս
  • արտարժույթի փոխանակումներ
 • ուղարկել կանխիկ գումարի ստացման հայտեր
 • ստանալ բանկից տեղեկություններ ստացված փոխանցումների մասին
 • ուղարկել և ստանալ ազատ ֆորմատի նամակներ` կցված ֆայլերով (MS Word, Excel և այլն)
 • արտահանել և ներմուծել տվյալներ .xml ֆորմատով

Ադմինիստրավորման հնարավորությունները

 • ստեղծել և ղեկավարել հաճախորդի օգտագործողներ (խմբագրել, հեռացնել, նշանակել հաշվետու ժամանակահատված և այլն)
 • օգտագործողներին տրամադրել իրավասություններ
 • ստեղծել և ղեկավարել արխիվներ, տվյալների պահոցի պահեստային պատճեններ
Բեռնել
 • ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ օգտագործողի ձեռնարկ
 • ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգի նկարագրությունը


ՀԾ-ԿլիենտԲանկ
Ցուցադրական (3.9.0)