ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 7
ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում համակարգը առևտրային ընկերությունների վաճառքի գործընթացի ավտոմատացման համալիր ծրագիր է: Այն հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կազմակերպել և կառավարել առևտրային կազմակերպությունների կողմից պատվերների հավաքագրման, վաճառքի և առաքման գործընթացները:
Համակարգը բաղկացած է շարժական և գրասենյակային մասերից, որոնց մեջ իրականացվող տվյալների երկկողմանի փոխանակումը թույլ է տալիս ինչպես առևտրային գործակալների, այնպես էլ գրասենյակային աշխատակիցների համար ապահովել տեղեկատվության արագընթաց ստացումը և մշակումը:

Ձեռք բերելով ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում համակարգը` ընկերությունը հնարավորություն է ստանում վերահսկելու առևտրային գործակալների կողմից պատվերների հավաքագրման և ապրանքների մատակարարման գործընթացները: Համակարգում առկա տարբեր վերլուծական հաշվետվությունները օգնում են ղեկավարներին իրականացնել օպերատիվ վերահսկողություն և բազմակողմանի վերլուծություններ:

Ավելին ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 7 համակարգի մասին
Բեռնել
  • ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 7 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Պատվերների Հարթակ համակարգի նկարագրություն
  • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը