Լուծումներ
Հայկական Ծրագրերը կազմակերպություններին առաջարկում է ոչ միայն առանձին համակարգեր որոշակի խնդիրների լուծման համար, այլև մի-քանի համակարգերի համակցված ներդրում, որը թույլ է տալիս ստանալ կազմակերպության բիզնես-գործընթացի ավելի ամբողջական ավտոմատացում:
Տարբեր համակարգերի համակցված ներդրումը թույլ է տալիս

  • Մեկ պատուհանում տեսնել և աշխատել տվյալների հետ, որոնք իրականում պահվում են տարբեր համակարգերում:
  • Մեկ համակարգից մյուսը սահուն կերպով տեղափոխել տվյալներ:
  • Խուսափել միևնույն տվյալների բազմակի մուտքագրումից, կամ գործողության գրանցումից մի-քանի համակարգերում:
  • Ունենալ մեկ տեղում կենտրոնացված տվյալներ, կարգավորված, միշտ վերջին վիճակին համապատասխան և հասանելի բոլոր աշխատակիցներին, ում համար դրանք նախատեսված են:
Այս հնարավորություններն ապահովում են աշխատանքի շատ մեծ հարմարավետություն, ժամանակի խնայողություն, սխալների բացառում:

ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ և ՀԾ-ԿլինետԲանկ համակարգերի միջոցով ՀԾ-Բանկ և ՀԾ-Ձեռնարկություն\ՀԾ-Հաշվապահ 7\ՀԾ-Հաշվետար համակարգերի համակցման լուծումը 2011թ.-ին Թիֆլիսում անց կացվող GITI ԻՏ Նորարության և Կիբեռ-անվտանգության կոնֆերանսում առաջացել է Լավագույն Business-to-business Լուծում մրցանակին: