Մայիս ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգի 19 վաճառք

   2017 թ. մայիսին ՀԾ-Առևտուր 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Ագգա լոգիստիկ ՍՊԸ
  • Արմեն Մովսիսյան Ա/Ձ
  • Արմլեդ ՍՊԸ
  • Արպանիվ ՍՊԸ
  • Կոնտինենտալ թրեյդինգ քամփնի ՍՊԸ
  • Հօռեկա թրեյդ ՍՊԸ
  • Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ – 10 համակարգեր
  • Մոբայլ Չայնա արտ ՍՊԸ
  • Ոփյան եղբայրներ ՍՊԸ
  • Վարմէքս ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software