Պայմանագիր Պրեմիում Կրեդիտ վարկային կազմակերպության հետ

   2017թ. հուլիսի 25-ին Հայկական Ծրագրեր ընկերության և Պրեմիում Կրեդիտ նորաստեղծ վարկային կազմակերպության միջև կնքվել է ՀԾ-Բանկ համակարգի ներդրման պայմանագիր:

   Ներդրվելու են հետևյալ ենթահամակարգերը`

  • Հաշվապահություն
  • Տեղաբաշխված վարկեր
  • OLAP և հաշվետվություններ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software