Սեպտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի 69 վաճառք

2017 թ. սեպտեմբերին ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

 • Ֆավորիտ ֆինանս  ՍՊԸ
 • Հենդ Թու Հենդ ՍՊԸ
 • Պոլի-սերվ ՍՊԸ
 • Վինեկա ՍՊԸ
 • Ֆրեյա Էնդ Սոն ՍՊԸ
 • Կորոնա Սոլարե ՍՊԸ
 • Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոն ՓԲԸ
 • Նարպլաստ ՍՊԸ
 • Էլեկտրոնային Առողջապահության Ազգային Օպերատոր ՓԲԸ
 • Արհովշին ՍՊԸ
 • Դավիթ էներջի ՍՊԸ
 • Էկոմիքս ՍՊԸ
 • Էմ Շին ՍՊԸ
 • Թիվ 6 գրադարան ՀՈԱԿ
 • Երևանի սպորտ կոմիտե ՀՈԱԿ
 • Թիվ 10 գրադարան ՀՈԱԿ
 • Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան ՀՈԱԿ
 • ...
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software