Սեպտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի 3 վաճառք

2017 թ. սեպտեմբերին ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Մոբայլ Չայնա արտ ՍՊԸ
  • Արման-Վահե ՍՊԸ
  • Վանիթար ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software