Ավարտվեց ՀԾ-Բանկ համակարգի ներդրումը Պրեմիում Կրեդիտ ՈՒՎԿ-ում

   2017 թ. հոկտեմբերին ավարտվեց  ՀԾ Բանկ համակարգի ներդրումը Պրեմիում Կրեդիտ ՈՒՎ կազմակերպությունում:  Ներդրվել են հետևյալ ենթահամակարգերը`

  • Հաշվապահություն
  • Տեղաբաշխված վարկեր
  • OLAP և հաշվետվություններ

    Վարկային կազմակերպության կողմից ՀԾ-Բանկ համակարգի միջոցով այժմ իրականացվում է վարկային  պայմանագրերի հաշվառումը, ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարումը և ՀՀ ԿԲ հաշվետվությունների ստացումը:

Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software