Հոկտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի 68 վաճառք

2017 թ. հոկտեմբերին ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

 • Երևանի Ալ.Շիրվանզադեի անվան N 21 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 88 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 85 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Նորֆոլկ քոնսալթինգ ՍՊԸ
 • Լիվինգս ՍՊԸ
 • Երևանի N 106 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Կամարիսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Թիվ 3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 63 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 66 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 71 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 72 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 102 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված մարզադպրոց ՀՈԱԿ
 • Երևանի Վահան Զատիկյանի անվան մարզակումբ ՀՈԱԿ
 • Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան N 59 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի ՄՊՀՄԴ ՀՈԱԿ
 • Ակվայան ՍՊԸ
 • Հայավտոկայարան ՓԲԸ
 • Ռեջենթս կապիտալ ՍՊԸ
 • Հարությունյան շին ՍՊԸ
 • Նակօյլ ՍՊԸ
 • Հիդրոշին ՍՊԸ
 • Երևանի N 39 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 29 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N 10 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 84 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի Նուբարաշեն մարզամշակութային կենտրոն ՀՈԱԿ
 • Երևանի Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
 • Էկոշին գրուպ ՍՊԸ
 • Երևանի Մարզատրամաբանական խաղերի մանկապատանեկական մարզադպրոց ՀՈԱԿ
 • Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ
 • ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • ՀՀ ԿԳՆ Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
 • Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
 • ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
 • Երևանի Կ.Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 76 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 83 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 93 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 179 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 94 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 14 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 16 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Կոտայքի մարզի Պռոշյանի Պ.Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա ՀՈԱԿ
 • Դեվելանդոո ՍՊԸ
 • Գյումրու ակադեմիական վարժարան
 • Երևանի N 59 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան ՀՈԱԿ
 • Գրանտ ՍՊԸ
 • Ֆասթ Քարթ ՍՊԸ
 • Երևանի N 154 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի կենտրոնի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց
 • Գլոբալ քընսալթինգ ընդ աուդիտ ՍՊԸ
 • Շողակաթ Հեռուստաընկերություն ՍՊԸ
 • Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան N 92 դպրոց ՊՈԱԿ
 • Ա.Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոց
 • Ձայնի պահպանման վոկալ-երգչախմբային մասնագիտական դպրոց ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Քրիստմեն ՍՊԸ
 • Երևանի N 62 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Լևարյուս ՍՊԸ
 • Գավառի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software