Հոկտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի 68 վաճառք

2017 թ. հոկտեմբերին ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

 • Նորֆոլկ քոնսալթինգ ՍՊԸ
 • Ռեջենթս կապիտալ ՍՊԸ
 • Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ
 • Գլոբալ քընսալթինգ ընդ աուդիտ ՍՊԸ
 • Նակօյլ ՍՊԸ
 • Քրիստմեն ՍՊԸ
 • Ակվայան ՍՊԸ
 • Գրանտ ՍՊԸ
 • Լևարյուս ՍՊԸ
 • Լիվինգս ՍՊԸ
 • Հայավտոկայարան ՓԲԸ
 • Դեվելանդոո ՍՊԸ
 • Ֆասթ Քարթ ՍՊԸ
 • Շողակաթ Հեռուստաընկերություն ՍՊԸ
 • Հարությունյան շին ՍՊԸ
 • Հիդրոշին ՍՊԸ
 • Էկոշին գրուպ ՍՊԸ
 • Երևանի Վահան Զատիկյանի անվան մարզակումբ ՀՈԱԿ
 • Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա ՀՈԱԿ
 • Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան ՀՈԱԿ
 • ...
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software