Պայմանագիր ՄոբիԴրամ ընկերության հետ

   2017թ. նոյեմբերին Հայկական Ծրագրեր և ՄոբիԴրամ ընկերությունների միջև կնքվել է ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի Աշխատավարձ և Կադրեր ենթահամակարգերի ներդրման պայմանագիր:

   ՄոբիԴրամը բջջային և առցանց վճարումների ամենամատչելի տարբերակն է: ՄոբիԴրամի միջոցով հնարավոր է իրականացնել վճարումներ, կատարել դրամական փոխանցումներ և առցանց գնումներ: Ծառայությունը հասանելի է բջջային հեռախոսի միջոցով, առցանց և ՄոբիԴրամի սպասարկման կետերում:

   ՀԾ-Ձեռնարկություն համակարգի Աշխատավարձ և Կադրեր ենթահամակարգերը ՄոբիԴրամ ընկերությանը թույլ կտան իրականացնել.

  • Կազմակերպության անձնակազմի հաշվառում
  • Աշխատավարձի հաշվարկ և աշխատավարձից պահվող հարկերի հաշվառում
  • Աշխատավարձի և հաշվարկվող հարկերի վերաբերյալ ներքին և հարկային հաշվետվությունների ավտոմատ ստացում
  • Աշխատակազմի գծով հրամանների հաշվառում (ընդունման, ազատման, փոխադրման հրամաններ և այլն) և ֆինանսական հրամանների փոփոխություն
  • Կազմակերպության հաստիքացուցակի ձևավորում և վարում
  • Աշխատակիցների մասին պատմական տվյալների հաշվառում և պահպանում
  • Աշխատակիցների արձակուրդայինների գրաֆիկի ձևավորում
  • Կադրային տվյալների գաղտնիության պահպանում
  • Կադրային հաշվետվությունների ավտոմատացում
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software