Դեկտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի 220 վաճառք

   2017 թ. դեկտեմբերին ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգը ձեռք է բերել 220 կազմակերպություն, այդ թվում`

 • Ամբեր կապիտալ ՓԲԸ
 • Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա ՓԲԸ
 • Արևելք ՍՊԸ
 • Գրին ֆուդ ՍՊԸ
 • Եվրոպա Հաուզ ՍՊԸ
 • Էկոսենս ՍՊԸ
 • Թրեյդեր Քամփնի ՍՊԸ
 • Լայվ ՍՊԸ
 • Լիճքվազ ՓԲԸ
 • Լտ-Պիրկալ ՓԲԸ
 • Ծիրան մարկետ ՍՊԸ
 • Կոնստանտ Դիվելփմենթ ՍՊԸ
 • Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ ՀԿ-ի Միացյալ Մարզատեխն. Դպր. ՍՊԸ
 • Հայաստանում Մեդա ֆարմասյութիքալզ սուիզերլենդ ՍՊԸ
 • ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ
 • ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքապետարան
 • ՀՀ-ում հայ կրթական հիմնարկության մասնաճյուղ
 • Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտոն ՓԲԸ
 • Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ
 • ՄԼԼ Մոթորս ՍՊԸ
 • Նագաշյան մանուկների տուն երեխաների աջակցման կենտրոն հիմնադրամ
 • Նետքոր ՍՊԸ
 • Նոր դար, նոր հազարամյակ ՍՊԸ
 • Նոր Հաճնի համայնքապետարանի աշխատակազմ ՀԿՀ
 • Նվարդ Օհանյան ԱՁ
 • Շեդևր ՍՊԸ
 • Պարկ գրուպ ՍՊԸ
 • Պարտնյոր ՍՊԸ
 • Պոլիտան ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software