Դեկտեմբեր ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի 13 վաճառք

   2017 թ. դեկտեմբերին ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Արման Բաբաջանյան ԱՁ
  • Արտյոմ Համբարձումյան ԱՁ
  • Բաղդասարյան և Քարամյան ՍՊԸ
  • Ինտերֆուռ ՍՊԸ
  • Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ – 4 համակարգեր
  • Մարիամ Իվանյան ԱՁ
  • Մոբիարտ
  • Պարմեդ ՍՊԸ
  • Պրոքսի սերվիս ՍՊԸ
  • Վենդա ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software