Նոր համագործակցության պայմանագրեր

2018 թ. հունվարին Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը համագործակցության պայմանագրեր է կնքել հաշվապահական հաշվառման և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող հետևյալ կազմակերպությունների հետ`

  • Ասեթս ՓԲԸ
  • Արթ ին ըքաունթինգ ՍՊԸ

Մեր գործընկերները մատուցում են ՀԾ-Հաշվապահ 7 և ՀԾ-Առևտուր 7  համակարգերի ներդրման, պատվիրատուի մոտ ուսուցման կազմակերպման և այլ ծառայություններ:

Հայկական Ծրագրերը գործընկերների համար անընդհատ կազմակերպում է միջոցառումներ (գործընկերների աշխատակիցների ուսուցման հատուկ դասընթացներ, վերապատրաստման սեմինարներ), որոնց նպատակն է օգնել նրանց ՀԾ համակարգերի սպասարկման բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել իրենց հաճախորդներին:

Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software