Հունվար ամսին կատարվել է ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի 5 վաճառք

2018 թ. հունվարին ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

  • Լուսինե Դավոյան
  • Սոֆթբրիջ ՍՊԸ
  • Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ
  • Դար ՍՊԸ
  • Արարատյան հայրապետական թեմ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software