ՀԾ-Պատվերների Հարթակ

ՀԾ-Պատվերների Հարթակը Հայկական Ծրագրեր Ընկերության կողմից ստեղծված վեբ-կայք է, որն ուղիղ կապ է ապահովում մատակարարների և պատվիրողների (խանութներ, կազմակերպություններ, ֆիզ. անձիք և այլն) միջև` էապես ավելի արդյունավետ դարձնելով նրանց աշխատանքը:

Պատվերների Հարթակի շնորհիվ մատակարար կազմակերպությունը այժմ կարիք չունի պատվերներ հավաքագրելու համար իր առևտրային գործակալներին (մենեջերներին) ուղարկել պատվիրող կազմակերպություններ: Պատվերները գրանցվում են ՀԾ-Պատվերների Հարթակում և մատակարարներն անմիջապես ստանում են դրանք:


Ավելին ՀԾ-Պատվերների Հարթակ-ի մասին
Բեռնել
  • ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում 7 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Պատվերների Հարթակ համակարգի նկարագրություն
  • ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի նկարագրությունը
  • ՀԾ-Վաճառատեղ համակարգի նկարագրությունը