SPSS վիճակագրական փաթեթ

Ներկայումս շուկաների գլոբալիզացիայի և աճող մրցակցության պայմաններում, հաճախորդները գտնվում են ուշադրության կենտրոնում:

Կազմակերպությունները կկարողանան գոյատևել նման պայմաններում միայն այն դեպքում, եթե կարողանան հասկանալ հաճախորդների պահանջներն ու բարձրացնել նրանց գոհունակությունը:

Պահանջարկը ճշգրտորեն կանխատեսելու և հաճախորդների հետ առավել արդյունավետ և շահավետ համագործակցություն ստեղծելու համար անրաժեշտ են մի շարք վերլուծական գործիքներներ, որոնք ապահովում են տվյալների խորը և համապարփակ վերլուծություն:

SPSS-ը (Statistical Package for the Social Sciences) վիճակագրական տեղեկատվության մշակման և վերլուծությունների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթ է, որը լայնորեն կիրառվում է հասարակական գիտություններում:

Այս դասընթացները հնարավորություն կտան Ձեզ տիրապետել քանակական տվյալների մշակման և վերլուծության հմտություններին, որոնց կիրառությամբ կարելի է կանխատեսել հաճախորդներից ստանալիք առավելագույն եկամուտները, ներգրավել նոր շահավետ հաճախորդներ, բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ:

SPSS-ի վերլուծական գործիքները թույլ են տալիս դասակարգել առկա տեղեկատվությունը ըստ եկամտաբերության, վարքի, վիճակագրական և այլ հատկանիշների, ինչը հնարավորություն է տալիս կառուցել հաճախորդների հետ փոխգործակցության ռազմավարության հիմքը:

Դասընթացը նախատեսված է քանակական տվյալների վերլուծությամբ հետաքրքրված մասնագետների և վերլուծաբանների համար:

Նվազագույն պահանջները – Մասնակիցները պետք է ունենան համակարգչային հիմնական գիտելիքներ:


Տևողությունը - 13 դաս, 26 ժամ

Արժեքը - 52 000 ՀՀ դրամ:


Դասընթացավարի մասին.

Մարինա Սարգսյանը ստացել է ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածուի աստիճան Երևանի Պետական Համալսարանում: 1978 թվականից դասավանդում է ԵՊՀ-ում: 2003 թվականից դասավանդում է «SPSS վիճակագրական փաթեթ կիրառական վերլուծություններում» առարկան նաև Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում:

Բեռնել
  • Վարկային և գործառնական մաս
  • Սկսնակ ադմինիստրատորների ուսուցում
  • OLAP - Հաշվետվություններ և Վերլուծություններ
  • ՀԾ-4X պլատֆորմ
  • SPSS վիճակագրական փաթեթ
  • Ստրատեգիական Մտածելակերպ (Խաղերի Տեսություն)