Ուսուցում
ՀԾ-Բանկ
Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպություների համար Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը կազմակերպում է ՀԾ-Բանկ համակարգի դասընթացներ:

Դասընթացները նախատեսված են ՀԾ-Բանկ համակարգի տարբեր մոդուլներին տիրապետող մասնագետներ պարտաստելու համար: Բացի ՀԾ-Բանկ համակարգի դասընթացներից, ֆինանսական կազմակերպություններին առաջարկվում են SPSS վիճակագրական փաթեթի և Խաղերի Տեսության դասընթացներ, որոնք կօգնեն կատարել արդյունավետ վերլուծություններ և ընդունել ճիշտ ստրատեգիական որոշումներ:

Բեռնել
  • Վարկային և գործառնական մաս
  • Սկսնակ ադմինիստրատորների ուսուցում
  • OLAP - Հաշվետվություններ և Վերլուծություններ
  • ՀԾ-4X պլատֆորմ
  • SPSS վիճակագրական փաթեթ
  • Ստրատեգիական Մտածելակերպ (Խաղերի Տեսություն)