ՀԾ-Բանկ
Նկարագրություն
Բարձրորակ ավտոմատացումը ժամանակակից ֆինանսական կազմակերպության մրցունակության անհրաժեշտ բաղկացուցիչ է Հայկական Ծրագրեր Ընկերությունն իր առաջին բանկային համակարգի մշակումը սկսել է դեռևս 1992 թվականին` հիմնվելով ֆինանսական համակարգերի ծրագրավորման նախորդ տարիների փորձի վրա: Երրորդ տասնամյակն ընթացող անընդհատ կատարելագործման արդյունքում ՀԾ-Բանկ համակարգի մեջ ներառվել են Հայաստանի և միջազգային փորձից բխող լավագույն լուծումները:
ՀԾ-Բանկ համակարգը նախատեսված է բանկերի, վարկային, ներդրումային և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների բիզնես-գործընթացներն ապահովելու համար: Համակարգի միջոցով ավտոմատացվում են բանկային գործի գրեթե բոլոր հիմնական հատվածները:
Համակարգն անընդհատ կատարելագործվում է մեր Պատվիրատուների և բանկային ծառայություններն օգտագործողների աճող պահանջներին զուգընթաց:
ՀԾ-Բանկ համակարգը և իր բարձրորակ սպասարկումը էապես ամրապնդում են մեր Պատվիրատուների մրցակցային առավելությունները:

ՀԾ-Բանկ համակարգի կարևոր հատկություններից են

 • Բոլոր ուղղությունների ավտոմատացում
  Համակարգն ապահովում է բանկային գործի բոլոր հիմնական ուղղությունների ավտոմատացումը: Այն հնարավորություն է տալիս լավագույն կերպով լուծել ժամանակակից բիզնեսի թելադրած խստագույն պահանջները:
 • Կորպորատիվ և մանրածախ ծառայություններ
  Համակարգում ներառված ճկուն տեխնոլոգիական լուծումները հնարավորություն են տալիս ապահովել և´ կորպորատիվ, և´ մանրածախ բանկային ծառայությունները:
 • Ժամանակակից և զարգացող ծրագրային պլատֆորմ
  Համակարգը կառուցված է բիզնես-գործընթացների ղեկավարման հատուկ տեխնոլոգիական միջուկի հիման վրա: Այն թույլ է տալիս գործող համակարգում նկարագրել նոր գործընթացներ և փոփոխել եղածները: Այս հնարավորության շնորհիվ կազմակերպությունները մեծ ազատություն են ստանում իրենց յուրահատկություններն ինքնուրույն ավտոմատացնելու և տարբեր այլ համակարգերի հետ արդյունավետ կերպով համակցելու հարցում:
 • Բիզնես-գործընթացների ապահովում
  ՀԾ-Բանկն անհրաժեշտ գործիքներ է պարունակում դինամիկ բիզնես-գործընթացներ իրականացնելու և կառավարելու համար, դրանով նպաստում է կազմակերպության բարձր արդյունավետությանը: Կենտրոնացված տվյալների պահոցն ու միասնական փաստաթղթաշրջանառության տեխնոլոգիան պարզեցնում ու արագացնում են տարբեր ստորաբաժանումների միջև առկա բիզնես-գործընթացները:
 • Բարձր որակի ուղղված տեխնոլոգիաներ
  Ֆունկցիոնալ հագեցվածությունից բացի համակարգն օժտված է մի շարք կարևոր որակական ցուցանիշներով, որոնք առավել պահանջված են բանկային գործում: Համակարգի մշակման համար օգտագործվում են տեխնոլոգիաներ, որոնք հատուկ ուղղված են տվյալների մշակման անվտանգությանը, հուսալիությանը և բարձր արտադրողականության ապահովմանը:
 • Ինտեգրացիա հաշվապահական համակարգերի հետ
  ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ և ՀԾ-ԿլիենտԲանկ համակարգերի միջոցով հնարավոր է անմիջական կապ հաստատել հաշվապահական և բանկային համակարգերի միջև: Այս հնարավորության շնորհիվ բանկի հաճախորդները բարձր արդյունավետությամբ ղեկավարում են իրենց բանկային հաշիվները և գործարքներ են ուղարկում/ստանում անմիջապես իրենց հաշվապահական համակարգերից:
 • Մասնաճյուղերի միասնական աշխատանք
  Բանկի բոլոր մասնաճյուղերն աշխատում են տվյալների միասնական հենքով: Սա էական առավելություններ է շնորհում բանկային ծառայություններից օգտվողներին, բարձրացնում է կազմակերպության ղեկավարելիությունը և նվազեցնում է գործառնական ծախսերը:
 • Հեշտ հասանելի բանկային ծառայություններ
  Վերջին տարիների ընթացքում Հայկական Ծրագրեր ընկերության կողմից մեծ ներդրումներ են կատարվում այն հիմքային տեխնոլոգիաների մեջ, որոնք թույլ են տալիս տրամադրել ինքնասպասրկման հնարավորությունների առավել լայն շրջանակ: Ֆինանսական կազմակերպության համար այդ միջոցները ապահովում են աշխատանքի մեծ արդյունավետություն և հաճախորդների բավարարվածության բարձր մակարդակ: Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում բանկային ծառայությունը մոտենում է հաճախորդին:
 • Տվյալների փոխանակում տարբեր կազմակերպությունների հետ
  Բազմաթիվ պետական, վճարային, կոմունալ և պրոցեսինգային համակարգերի հետ համակցումը էապես մեծացնում է կազմակերպությունների միջև կատարվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետությունը: Ճկուն և ընդլայնելի տեխնոլոգիական պլատֆորմը թույլ է տալիս սերտ համակցում կատարել այլ համակարգերի հետ: Դա շուկայի փոփոխվող պահանջներին արագ արձագանքելու ունակություն է ապահովում Ֆինանսական կազմակերպության համար:
Բեռնել
 • ՀԾ-Բանկ համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Բանկ համակարգի պատվիրատուներ