OLAP - Հաշվետվություններ և Վերլուծություններ ՀԾ-Բանկ համակարգում և Excel միջավայրում

OLAP տեխնոլոգիայի կիրառումը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ վերլուծություններ իրականացնել` մեծ կազմակերպության կամ բանկի վիճակի ճշգրիտ գնահատման և հետագա կառավարչական որոշումների կայացման նպատակով:

ՀԾ-Բանկ համակարգի պարագայում Կազմակերպության ամբողջական գործառնական տվյալների առկայության հետևանքով, OLAP տեխնոլոգիայի կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում լիակատար վերլուծություններ կատարել` օգտագործելով նաև MS Excel միջավայրի հզոր հնարավորությունները:

Դասընթացի նպատակն է հիմքային ամփոփ գիտելիքներ տալ` ՀԾ-Բանկ համակարգում առկա OLAP տեխնոլոգիական միջավայրի հնարավորությունների վերաբերյալ: Որպես մասնավոր դեպք դիտարկվում են ՀՀ ԿԲ և որոշ կառավարչական հաշվետվությունների ստացման հնարավորությունները: Տեսական մասից բացի դասընթացը ներառում է նաև գործնական մաս, որի միջոցով մասնակիցները ձեռք են բերում կիրառական հմտություններ:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՀ առևտրային բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների այն աշխատակիցների համար, որոնք ներգրավված են հաշվետվությունների ստացման և վերլուծությունների իրականացման գործընթացներում:


Նվազագույն պահանջներ – մասնակիցը պետք է ներառված լինի բանկի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպության` ՀՀ ԿԲ կամ ներքին հաշվետվությունների ստացման կամ ֆինանսական վերլուծությունների գործընթացներում և տիրապետի MS Excel համակարգին:


Տևողությունը - 5 դաս, 10 ժամ

Արժեքը - 20 000 ՀՀ դրամ:

Բեռնել
  • Վարկային և գործառնական մաս
  • Սկսնակ ադմինիստրատորների ուսուցում
  • OLAP - Հաշվետվություններ և Վերլուծություններ
  • ՀԾ-4X պլատֆորմ
  • SPSS վիճակագրական փաթեթ
  • Ստրատեգիական Մտածելակերպ (Խաղերի Տեսություն)