ՀԾ-Հաշվապահ
Պատվիրատուներ
Փակել բոլորը Բացել բոլորը

  • Աուդիտ, խորհրդատվություն և հաշվապահական հաշվառում
   Ա. Բարսեղյան և Գործընկերներ ՍՊԸ
   Ա.Աշուղյանի Հաշվապահական Հաշվառման Գրասենյակ ՍՊԸ
   Ա/Ձ Կարինե Գոգորյան
   Ա/Ձ Հրայր Ղազարյան
   ԱԱՄ հաշվապահական վերլուծական կենտրոն ՍՊԸ
   Աբրահամյան եւ գործընկերներ ՍՊԸ
   Ալեքս և որդիներ ՍՊԸ
   Ալիանս Խորհրդատվական Կենտրոն ՍՊԸ
   Ալիաս ՍՊԸ
   ԱԼՄԱ Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Ալֆա Աութսորսինգ ՍՊԸ
   ԱՁ Արայիկ Հակոբջանյան
   ԱՁ Էլմիրա Իվանյան
   Ամերիա Աուդիտ ՓԲԸ
   Այ Թի Ռիփորթս ՍՊԸ
   Այ.Սի.Զեթ ՍՊԸ
   ԱյՋիՎիԹի ՍՊԸ
   Անահիտ Բայրամյան ԱՁ
   Աուդիտ Սերվիս ՍՊԸ
   Աուդիտ Սըփորթ Արմենիա ՓԲԸ
   Աուդիտ-Կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Աուդիտ-Սթար ՍՊԸ
   ԱՍ ՓՐՈՖԻՏ ՍՊԸ
   Ասատրյանս ՍՊԸ
   ԱՍԲ Մենեջմենթ
   Ասեթս ՓԲԸ
   ԱՎԱԳ Սոլյուշնս ՍՊԸ
   Արա Բալասանյան Ա/Ձ
   Արթ ին ըքաունթինգ ՍՊԸ
   Արմա-Տիկ ՍՊԸ
   Արմետ Ալյանս ՍՊԸ
   Արմորիկա ՍՊԸ
   Արևելք ՍՊԸ
   Արևելք ՍՊԸ
   Ափարդ ՍՊԸ
   Բարսեղյան և Գործընկերներ Աուդիտորական ՓԲԸ
   Բելենս Շիթ ՍՊԸ
   Բեյս Քոնսալթ ՍՊԸ
   Բեյքեր Թիլլի Արմենիա ՓԲԸ
   Բեսթ ըքաունթնթ ՍՊԸ
   Բիզնես ընդ Մենեջմենթ Սիսթեմս ՍՊԸ
   Բիզնես ընդ Մենեջմենթ Սիստեմս ՍՊԸ
   Բիլդ Էյ Սի Սի ՍՊԸ
   Գ.Ա.Պ. հաշվապահական կենտրոն ՍՊԸ
   Գառնիկ Առաքելյան
   Գլոբալ Կոնսալտ ՍՊԸ
   Գլոբալ քընսալթինգ ընդ աուդիտ ՍՊԸ
   Գոլդ Կապիտալ Գրուպ ՍՊԸ
   Գրանթ Թորնթոն Լիգալ Ընդ Թաքս ՍՊԸ
   Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
   Գրիգ Նետ ՍՊԸ
   Գրիգոր Առաքելյանի Հաշվապահական Կենտրոն ՍՊԸ
   ԴԱԷՆԱ տնտեսա-իրավագիտական կենտրոն ՍՊԸ
   Երեք ուղղություն ՓԲԸ
   Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ ՓԲԸ
   ԷդԱրթհաուսքընսալթինգ ՍՊԸ
   Էլ վի փի քնսալթինգ ՓԲԸ
   Էլ Ֆոր հաշվապահական կենտրոն ՍՊԸ
   Էլիտ Մելա հաշվառում ՍՊԸ
   Էլմար Աուդիտ ՍՊԸ
   Էլպիս կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Էկոնոմիկս Աուդիտ ՍՊԸ
   ԷՄ ԱՅ ԲԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ
   Էմ Էյչ Փի Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Էմ Ջի Առ Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Էմ Ջի Էֆ գրուպ ՍՊԸ
   Էմ Ջի Փի Էմ Քնսալթ ՍՊԸ
   Էյ Էլ Էյ ՍՊԸ
   Էյ Էմ Էմ Քոնսալթինգ Սերվիս ՍՊԸ
   Էյ Էն Աուդիտ ՓԲԸ
   Էյ Էն Քոնսալթ ՍՊԸ
   Էյ Էֆ Պրոգրես ՍՊԸ
   Էյ. Էֆ. Էմ. Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Էյչ Էմ Թայլս ՓԲԸ
   Էյչ ՋԻ ԷՅ ՋԻ ՓԲԸ
   Էյչ Փի Էն փրոջեքթ ՍՊԸ
   Էյջ Բի Էյ ՍՊԸ
   Էյջ Էյ Էլ Քոնսալթ ՍՊԸ
   Էյջի Ընդ Էյջպի Փրոջեքթ ՍՊԸ
   ԷյՍԻԷՅ Փարթներս ՍՊԸ
   Էյվիսի բալանս ՍՊԸ
   Էյվիսի քոնսալթինգ ընդ աուդիտ ՍՊԸ
   ԷՍ ԿԱ ԷՍ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՓԲԸ
   Էրնսթ ընդ Յանգ ՓԲԸ
   Էֆ Էմ Էս Քոնսալթինգ ՓԲԸ
   Թաուեր Ինթերնեյշնլ Քոնսալթանթս ՓԲԸ
   Թի Ըքաունթ ՍՊԸ
   ԹՄ-Աուդիտ ՓԲԸ
   Թրայանգլ Սլուշնս ՍՊԸ
   ԻԷՆԷՍ Ըքաունթինգ ՍՊԸ
   Լ.Լ.Լ. ՍԱՆ ԸՔԱՈՒՆԹԻՆԳ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ
   Լեգալ Թաքս Բրիդջ ՍՊԸ
   Լեգալ-Աուդիտ ՍՊԸ
   Լիգա Տրանս ՍՊԸ
   Լոգիկոն Դիվելփմենթ ՍՊԸ
   Լոյալ հաշվապահական գրասենյակ ՍՊԸ
   Լոնդոն Բիզնես Գրուպ ՍՊԸ
   Կանտրոլ ընդ Կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Կապանի ՀՀԳ ՍՊԸ
   Կարմիր Հորիզոն ՍՊԸ
   Կետուս ՍՊԸ
   Կիպու Քնսալթինգ ՍՊԸ
   Կոնս-Ալիանս ՍՊԸ
   Կոնսալթինգ Օպտիմա ՍՊԸ
   Կոնստանտ Դիվելփմենթ ՍՊԸ
   Կոնստանտ Դիվելփմենթ ՍՊԸ
   Կոնցեպտում ՓԲԸ
   ԿՐԵԴԵԲ ՍՊԸ
   Հակոբջանյան Արայիկ Ա/Ձ
   Հակտէդ-Դիզայն ՍՊԸ
   Հայաուդիտ ՍՊԸ
   Հաշվապահության Արվեստ ՍՊԸ
   Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ
   Հենդ Թու Հենդ ՍՊԸ
   Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ
   Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ
   ՄԲԱ Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Մեգա Սոլյուշնս ՍՊԸ
   Մեգիէլ ՍՊԸ
   Միլարթ ՍՊԸ
   Յուրի Վարդանյան
   Նատա-Հ.Ս. ԴՖԱՍ ՍՊԸ
   Նեցուկ-ԱՍ ՍՊԸ
   ՆԻԳ Տրաստ ՍՊԸ
   Նորֆոլկ քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Նորֆոլկ քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Նվարդ Օհանյան ԱՁ
   Շալե կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Շահ Աուդիտ ՍՊԸ
   Շեմմ ՍՊԸ
   Ուիլսոնս քընսալթինգ գրուպ ՍՊԸ
   Ուլտրակոնս ՍՊԸ
   Պարադիգմա Արմենիա ՓԲԸ
   Պլյուս Մինուս ՍՊԸ
   Պրեմիում Քոնսալթ ՍՊԸ
   ՊՐՈԳՐԵՍ-ԱՈՒԴԻՏ ՓԲԸ
   Պրոֆ Կոնսալտ ՍՊԸ
   Պրոֆիկոն Աուդիտ ՍՊԸ
   ՊՐՈՖԻՏ ՀԱՈՒՍ
   Ջի Էն Ջի Էյ ՍՊԸ
   Ջի ընդ Քո Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Ջի Թի Ըքաունթինգ ՍՊԸ
   Ջի Վի Էմ ՍՊԸ
   Ջի-սի Աուդիտ ՍՊԸ
   Ռ. Նազարյան Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Ռեջենթս կապիտալ ՍՊԸ
   ՌԷՖՄԵՆ ՍՊԸ
   Սամարտ Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Սարոս-Աուդիտ ՍՊԸ
   Սթեփ Քընսալթինգ ՍՊԸ
   Սի Սի Էս հաշվապահական մասնագիտացված ծառ. ՍՊԸ
   Սոֆթբրիջ ՍՊԸ
   Սպարտակ-90 ՍՊԸ
   Սպեկտրում Էմ-Ջի Էյ ՍՊԸ
   ՍՕՍ-Աուդիտ ՍՊԸ
   Վարդան Խեչոյան ԱՁ
   Վիպ Կոնսալտ ՍՊԸ
   Վլադ ըդվայս գրուպ ՍՊԸ
   ՏԴ Կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Տրաստ Կոնսալտինգ ՍՊԸ
   Տրիո Գարանտ ՍՊԸ
   Փարվանյան Քոնսալթիգ ՍՊԸ
   Փըրֆեքթ աուդիտ ՍՊԸ
   Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ ՓԲԸ
   Փրայսուոթերհաուս Կուպերս Սենթրալ Այժա ընդ Կոկասիս Բի Վի ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ
   Փրոֆիթ Փարթնըրս Քոմփընի ՓԲԸ
   Քեյ Փարթնրզ ՓԲԸ
   Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա ՓԲԸ
   Քյավառ-Աուդիտ ՍՊԸ
   ՕԽԱ ՍՊԸ
   Օրինատես ՍՊԸ
   Ֆասթ Ըքաունթինգ ՍՊԸ
   ՖԱՍՏ ԿՈՆՏՐՈԼ ՍՊԸ
   Ֆավորիտ ֆինանս ՍՊԸ
   Ֆինլեքս ՍՊԸ
   ՖԻՆԿՈՍՏԱՏ ՍՊԸ
   ՖԻՆՌԵՍ խորհրդատվական գրասենյակ ՍՊԸ
   Ֆինտեխ աուդիտ ՓԲԸ
   Ֆոր էյ Քնսալթինգ ՓԲԸ
   Ֆորսետի Քոնսալթ ՍՊԸ
   Ֆրեդա ՍՊԸ
   Ֆրիվեյ ֆայնանս ՓԲԸ
  • Առևտուր
   5 Ջի Մոթորս ՍՊԸ
   65 Ռազմական գործարան ՓԲԸ
   Ա. Օհանջանյան ՍՊԸ
   Ա.Մ.Պ ՍՊԸ
   Ա.Ռ. Ինեքս ՍՊԸ
   Աբաչո-Ֆրանս ՍՊԸ
   Ագաթ-777 ՍՊԸ
   Ագաթագիր ՍՊԸ
   Ագրիմատկո Արմենիա ՍՊԸ
   Ագրոինփութ ՍՊԸ
   Ագրոմարկետ ՍՊԸ
   Ադոնիս ՍՊԸ
   Ազատ Ակումբ ՍՊԸ
   Ազոտինվեստ առևտրի տուն ՓԲԸ
   ԱԼ ԸՆԴ ԱԼ ՍՊԸ
   Ալեքպոլ արհեստագործական կենտրոն ՍՊԸ
   Ալեքս տեքստիլ ՍՊԸ
   Ալեքս-Գրիգ ՍՊԸ
   Ալեքսանյան ընդ փարթներս ՍՊԸ
   Ալեքսմա ՍՊԸ
   Ալիանց ՀԱԿ ՍՊԸ
   Ալիսա ԱԿ
   Ալֆա Ֆարմ ՓԲԸ
   Ալֆա Ֆուդ Սերվիս ՍՊԸ
   Ալֆա-Էլեկտրո ՍՊԸ
   Ալֆա-Օմեգա-Ֆենիքս ՍՊԸ
   Ախորժակ քլաբ ՍՊԸ
   ԱԿՆ ՍՊԸ
   Ակվատուս ՍՊԸ
   Ակվիլոն Թրեյդ ՓԲԸ
   ԱՁ Արգիշտի Եղիազարյան
   ԱՁ Մարատ Հարությունյան
   ԱՁ Միքայել Ստեփանյան
   ԱՁ Սամվել Սարգսյան
   Աղորիք ՍՊԸ
   Ամբիենտե Իտալիա ՀՁ ՍՊԸ
   Ամիչի ՍՊԸ
   Ամոկա Գլաս ՍՊԸ
   Ամստեր Ֆլաուերս ՍՊԸ
   Ամօս գրուպ ՍՊԸ
   Այ Թի մաստեր էլեկտրոնիկս
   Այ Մարկետ ՍՊԸ
   ԱՅ-ԴԻ-ԷՍ-ԻՔՍ ՍՊԸ
   Այ-Ջի-Օու-Ար Թրեյդինգ Կորպորացիայի հայկական մ/ճ
   Այբ Բեն Գիմ Ինջիներինգ
   Այգ Սերվիս ՍՊԸ
   Այլոֆթ ՍՊԸ
   ԱՅՎԻ ՍՊԸ
   Անահիտ Սահակյան ԱՁ
   Անաշարտ ՍՊԸ
   Անարան ՍՊԸ
   Անդակո ՍՊԸ
   Անդրանիկ Գասպարյան ՍՊԸ
   Անի գրատուն ՍՊԸ
   Անիկո-Ֆարմ ՍՊԸ
   Աննա և Կարեն ՍՊԸ
   Անպոլ ՍՊԸ
   Անտվերպեն ՍՊԸ
   Աշտարակի Ձորշին ՍՊԸ
   ԱՊԱՐՏՍ ՍՊԸ
   ԱՌԳԵ Բիզնես ՍՊԸ
   Առողջ Բույսեր ՍՊԸ
   ԱՌՈՄԱՀԱՄ ՍՊԸ
   Առևտրի տուն Ինագրո ՍՊԸ
   Առևտրի տուն Ուզբեկտկանի ՍՊԸ
   ԱՍԷԴԼ ՍՊԸ
   Ասպար Արմս ՍՊԸ
   ԱՍՏԻ Թրեյդինգ ՍՊԸ
   ԱՎԱ Սերվիս ՍՊԸ
   ԱՎԱ և Ա ՍՊԸ
   Ավաս ՍՊԸ
   Ավետարսսամ ՍՊԸ
   Ավտո Սպորտ ՍՊԸ
   Ավտոլույսերի աշխարհ ՍՊԸ
   Ավտոմոտիվ ՍՊԸ
   Ավտոշեմ ՍՊԸ
   ԱվտոՍեմ ՍՊԸ
   Ատլաս գրուպ ՍՊԸ
   Ատլաս Կոպկո Կենտրոնական Ասիա ՍՊԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ
   Ար Էմ Դի Տրաստ ՍՊԸ
   Ար ընդ Թի Օյլ ՍՊԸ
   ԱՐ Ջի ԷՀ ԷՄ Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա ՓԲԸ
   Ար ՍՊԸ
   Ար-Մեդիկա
   ԱՐ. ԿԱՐԴԱՆԻ ՍՊԸ
   Արագած ՍՊԸ
   Արան ՍՊԸ
   Արարատ Մոթորս ՍՊԸ
   Արարատ և Անուշ ՍՊԸ
   Արդատեկ ՍՊԸ
   Արեգ Ա.Կ.
   Արթմիք ՍՊԸ
   Արթուր Ամրոյան
   Արիում ՍՊԸ
   Արմ Իտերա Էներջի ՍՊԸ
   Արմ-Մար ՍՊԸ
   Արմ-Ֆուդ ՍՊԸ
   Արման Սարուխանյան
   Արման-Օիլ Մեկ ՍՊԸ
   Արմեն Սանասարյան ՍՊԸ
   Արմեն և ընկերներ ՍՊԸ
   Արմհոլդինգ ՓԲԸ
   Արմօյլ ՓԲԸ
   Արտ Գլոբալ ՍՊԸ
   Արտ-Թամ ՍՊԸ
   Արտակ-Սոնա ՍՊԸ
   Արտէքսին ՍՊԸ
   Արտժամ ՍՊԸ
   Արտխաչ մարկետ ՍՊԸ
   Արտոլի ինվ ՍՊԸ
   Արֆա-Մեդ լսողական ապարատների կենտրոն ՍՊԸ
   Աօզօռա ՍՊԸ
   Բ.Ա.Թ.Միացյալ Թագավորություն և Էքսպորտ ՀՆ
   Բագրաս ՍՊԸ
   Բախշիկ-Անդրանիկ Եղբայրներ ՍՊԸ
   ԲԱԿՍՍ ՍՊԸ
   Բաղաբուրջ Եղբայրներ ՍՊԸ
   Բանբեր Դիսթրիբյուշն Սիսթեմզ ՍՊԸ
   Բավ Սիթի ՍՊԸ
   Բել Արտ ՍՊԸ
   Բելազ Կավկազ Տրանս Սերվիս ՍՊԸ
   Բելլա Կազա ՍՊԸ
   Բելուգա ՍՊԸ
   Բելռոս ՍՊԸ
   Բեկամ ՍՊԸ
   Բեկոր ՓԲԸ
   Բեսթ Ֆուդ ՍՊԸ
   Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում հայ-ֆրանս. ՀՁ ՍՊԸ
   Բի և Ջի ֆուդ ՍՊԸ
   Բիզկա Գրուպ ՍՊԸ
   Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ ՍՊԸ
   Բիմեկս Դիսթրիբյուշն ՍՊԸ
   Բինամ ՍՊԸ
   Բիոգեն ՍՊԸ
   Բիրինգս Սիթի ՍՊԸ
   Բութան ՍՊԸ
   Բրաբիոն Ֆլորա Սերվիս ՍՊԸ
   Բրենդ Դիստրիբյուտոր ՍՊԸ
   Գ.Գ.Գ. Մանուկյան ՍՊԸ
   Գ.Լ.Ծ. ՍՊԸ
   Գ.Հ. Գալֆայան ՍՊԸ
   Գազ Պրոպան ՍՊԸ
   Գազիմպ ՍՊԸ
   Գեո Լոջիք ՍՊԸ
   Գազտեխշին ՍՊԸ
   Գամմա Թրեյդ ՍՊԸ
   Գառչինո ՍՊԸ
   Գավջեթ ՍՊԸ
   Գարէրիսոն ՍՊԸ
   Գարուն հոթ ուոթերս ԱՊԸ
   ԳԵՎ ՍԱՏ ՍՊԸ
   Գեֆեստ ՍՊԸ
   Գինափ ՍՊԸ
   Գլաս Ուորլդ Թրեյդ Հաուս ՓԲԸ
   Գլոբալ Թայեռ ՍՊԸ
   Գլոբալ Քեմիքլս ՍՊԸ
   Գյումրու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Գոլդեն Մառկետ ՍՊԸ
   Գոլդեն Տոբակո ՍՊԸ
   ԳոռՀակ Թրեյդ ՍՊԸ
   Գոր Մետալ ՍՊԸ
   Գործարար ՀՕՖ ՍՊԸ
   Գորտենզիա ՓԲԸ
   Գուգսան ՍՊԸ
   Գուդ Էրանժ ՍՊԸ
   Գուռմիթ ՍՊԸ
   Գրանտ 555 ՍՊԸ
   Գրիման ՍՊԸ
   Գրին ֆուդ ՍՊԸ
   Գրինֆարմ ՍՊԸ
   Գևորգ-Արամ ՍՊԸ
   Դագ ՍՊԸ
   Դալի Գրուպ ՍՊԸ
   Դալմա Ինվեստ ՍՊԸ
   Դայլոգ Ինվեստ ՍՊԸ
   Դայմոնդ
   Դանֆրուտ ՍՊԸ
   Դաունթաուն Երևան ՓԲԸ
   Դելտա Փարթներս ՍՊԸ
   Դելֆուս ՍՊԸ
   Դեկոր Գլաս ՍՊԸ
   Դեվոլթ Արմենիա ՍՊԸ
   Դերժավա -Ս ՓԲԸ
   Դի Դի Գրուպ ՍՊԸ
   Դի ընդ Էյջ Գրուպ ՍՊԸ
   Դի Ջի Էս Գրուպ ՍՊԸ
   Դի և Լի ՍՊԸ
   Դիավանտ ՍՊԸ
   Դիլ ՍՊԸ
   Դիմիտրի ՍՊԸ
   Դիսթրիմեքս ՍՊԸ
   Դյուրլանդ ՍՊԸ
   Դոլֆին ՍՊԸ
   Դոմինանտ Լայթ ՍՊԸ
   Դոնա կահույք ՍՊԸ
   Դռակոն ՍՊԸ
   Դրիմլենդ ՍՊԸ
   Ե. Գասոյան և ընկերներ ՍՊԸ
   Եուրոմոթորս ՓԲԸ
   Եռյակ ՍՊԸ
   Եվա և Սյուզի ՍՊԸ
   Եվրո Էքս Կապիտալ ՍՊԸ
   Եվրոլուչե ՍՊԸ
   Եվրոմաքս ՍՊԸ
   Եվրոպա ՍՊԸ
   Եվրոպոլիգրաֆ ՓԲԸ
   Եվրոպրոդուկտ ՍՊԸ
   Եվրոսետ Էռա ՍՊԸ
   Եվրոստան-Ույուտ ՍՊԸ
   Եվրոքափ ՍՊԸ
   Երկու եռյակ ՍՊԸ
   Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՍՊԸ
   Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊԸ
   Երևանի թիվ 2 շուկա ՍՊԸ
   Զեթ Էյ Ինվեստ ՍՊԸ
   Զեթ Իքս Գարաժ ՍՊԸ
   Զեթ Մոթորս Քամփնի ՍՊԸ
   Զեննի ՍՊԸ
   ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ ՍՊԸ
   Զիգզագ ՍՊԸ
   Զոլոտոե պոլե ՍՊԸ
   ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ
   ԷԴԱ-Տեխ
   Էդեռա ՍՊԸ
   Էդո Սերվիսիս ՍՊԸ
   Էթեռնա ՍՊԸ
   Էլ Դի Մոբայլ
   Էլանժ ՍՊԸ
   Էլեկտրիկա Գռուպ ՍՊԸ
   Էլիտ Հիլզ
   Էլկո Արթրեյդ ՍՊԸ
   Էլյասիկ ՍՊԸ
   Էլսյու Արտ ՍՊԸ
   ԷԿԿՈ-ԱԲԱ ՓԲԸ
   Էկո Ֆրեշ ՍՊԸ
   Էկոգուարդ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ
   Էյ Բի Սի Ֆարմացիա ՍՊԸ
   Էյ Էմ Վի ՍՊԸ
   Էյ ընդ Էմ ՍՊԸ
   Էյ Թի Էմ Տեխնոլոջիս ՍՊԸ
   Էյ-Էյ-Սոֆթ ՍՊԸ
   ԷյրՖել Թրեյդ ՍՊԸ
   Էյֆել ՍՊԸ
   Էս Վի Վի Էս Գրուպ ՍՊԸ
   Էս Փի Էս Ֆորտունա ՍՊԸ
   ԷՍԵՌ ՍՊԸ
   Էսխատուս ՓԲԸ
   ԷՎԷԿՈՄ ՍՊԸ
   Էվրիկա-Գրուպ ՍՊԸ
   Էքսիս ռիթեյլ ՍՊԸ
   Էքսպորտ Օյլ ՍՊԸ
   Էքսպրես Պլյուս ՍՊԸ
   Էֆ-Լայն Թրեյդինգ ՍՊԸ
   ԷֆԷմՁեթ ՍՊԸ
   Թամ Սամ ՍՊԸ
   ԹԱՅՄԼԵՍ ՍՊԸ
   Թեոֆարմա ՍՊԸ
   Թերմարսենալ ՍՊԸ
   Թերմոռոս-Ար ՍՊԸ
   Թերմոսիս ՍՊԸ
   Թեքսթայլմոուդ ՍՊԸ
   ԹԷՍԿ ՍՊԸ
   Թի և Լի ՍՊԸ
   Թոմ Ընդ Միր ՍՊԸ
   Թովմէդ ՍՊԸ
   Թուրվանդ ՍՊԸ
   Թոփ-Տեխ ՍՊԸ
   Թրեյդեր Քամփնի ՍՊԸ
   Ժ.Ն-Ժ.Ս ՓԲԸ
   ԺՎ ընդ Ա ՍՊԸ
   ԻԲԼԱ ՍՊԸ
   Իզիլինկ ՍՊԸ
   Իզիպանել ՍՊԸ
   Իլար Ավտո Սերվիս ՍՊԸ
   Իկօ Մաշիների ՍՊԸ
   Իմ Քոթեջ ՍՊԸ
   Իմէքս Գրուպ ՍՊԸ
   Իմպերիալ ՍՊԸ
   Ինդասթրիալ քոմփոնենթս ՍՊԸ
   Իննովաֆարմ ՍՊԸ
   Ինտեր Օկտավա ՍՊԸ
   Ինտեր-Կլիմա ՍՊԸ
   Ինտերգեոտէկ ՍՊԸ
   Իռատեկ ՍՊԸ
   Իսոյան Եղբայրներ ՍՊԸ
   Իսպ Գրուպ ՍՊԸ
   Իտալ կազա Գրուպ ՍՊԸ
   Իքս Արթ ՍՊԸ
   Լ.Ա.Ռ. Գրուպ ՍՊԸ
   Լ.Դ.Լ. ՍՊԸ
   Լագի ՍՊԸ
   ԼԱՅԸՆՖԻԼԴ ՍՊԸ
   Լայֆ Սոնգ ՍՊԸ
   Լանար Սերվիս ՍՊԸ
   Լանդֆռո ՍՊԸ
   Լանկա ՍՊԸ
   Լապորտիվա ՍՊԸ
   Լավանդա Նոր Ֆարմ ՍՊԸ
   Լատտե ՍՊԸ
   Լե Լաբողատուաղ Սեղվիե ՍԱՍ ընկ Հ/Ն
   Լեդերմա ՍՊԸ
   Լեհական Արժեթղթերի Արտադրամաս ԲԸ հ/մ
   Լեյբր Գուդս ՍՊԸ
   Լեսօնա ՍՊԸ
   Լեվադենտ ՍՊԸ
   ԼԻԱ-ԿԱՖ ՍՊԸ
   Լիբրետո ՍՊԸ
   Լիլի ֆարմ ՍՊԸ
   Լիլիթ և Սյուզի ՍՊԸ
   Լիկա Մետիս ՍՊԸ
   Լիհնիտիս ՍՊԸ
   Լյումիեր Օպտիկս ՍՊԸ
   ԼյուքսԷռա Գրուպ ՍՊԸ
   Լոնլիլ ՍՊԸ
   Լույսկոմ ՍՊԸ
   Լուսաստղ
   Լուսաստղ ՍՊԸ
   Լուվա ՍՊԸ
   Լուքս Պետրոլ ՍՊԸ
   Լևոն Բաղդասարյան
   Լևոն և Լամարա դեղատուն ՍՊԸ
   Խաչ-Մաց ՍՊԸ
   Խաչպար ՍՊԸ
   Ծիրան մարկետ ՍՊԸ
   Ծովային հրաշքներ ՍՊԸ
   Կա ընդ Կա ՍՊԸ
   Կամօյլ ՍՊԸ
   Կանայան և Կո ՍՊԸ
   Կապանի գյուղամթերքների շուկա ՍՊԸ
   Կապիտալ մոթորս ՍՊԸ
   Կապմատ ՍՊԸ
   Կատրան ՍՊԸ
   Կարեն և նոռա ՍՊԸ
   Կարթել-Աննա ՍՊԸ
   Կարմիր Կամուրջ
   Կելկը Շոզ ՍՊԸ
   Կերամին-Արմենիա հայ-ուկրաինական ՀՁ ՍՊԸ
   Կերոն Լուս ՍՊԸ
   Կիա Մոթորս Արմենիա ՓԲԸ
   Կիրովական առևտրի կենտրոն ՍՊԸ
   Կիֆատո ՍՊԸ
   Կլիմա Կոնտրոլ ՍՊԸ
   Կլուբ Պոգրեբ Նոյա ՍՊԸ
   Կնաուֆ Արմենիա ՍՊԸ
   Կոալա ՍՊԸ
   Կոնվեկտ ՓԲԸ
   Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
   Կոշիկի Քաղաք ՍՊԸ
   Կոոպերատիվ ՙԿարեն 5՚
   Կորոնա Սոլարե ՍՊԸ
   Կորոնա Սոլարե ՍՊԸ
   Կույր աղբյուր ՍՊԸ
   ԿՐԵ-ԱՐ ՀՁ ՍՊԸ
   Կրեատիվ Սոլյուշնս ՍՊԸ
   Հ ԵՎ Լ ՍՊԸ
   Հ.Վ. Բաղդասարյան ՍՊԸ
   Հայանտառ ՊՈԱԿ
   Հայաս Քուլ ՍՊԸ
   Հայաստան առևտրի կենտրոն ՓԲԸ
   Հայաստանում Մեդա ֆարմասյութիքալզ սուիզերլենդ ՍՊԸ
   Հայթան ՍՊԸ
   Հայկ 88 ՍՊԸ
   Հայկ Նահապետ
   Հայռուսկոգեներացիա ՓԲԸ
   Հայր և որդի Բեկնազարյաններ ՍՊԸ
   Հայր և որդի Բեկնազարյաններ ՍՊԸ
   Հայր և որդի Երիցյաններ ՍՊԸ
   Հայր և որդի Մանուկյաններ ՍՊԸ
   Հայր և որդի Մխոյաններ ՍՊԸ
   Հայրապետյան եղբայրներ - Հ.Ա. ՓԲԸ
   Հասմիկ Հակոբյան ՍՊԸ
   Հար Արտ ՍՊԸ
   Հարդ Լայթ ՍՊԸ
   Հեքսա ֆարմ ՍՊԸ
   Հիքսոս ՍՊԸ
   ՀԿ Փեյփր ՍՊԸ
   Հոմբեյս ՍՊԸ
   Հորիզոն ՍՊԸ
   Հունակոմ ՍՊԸ
   Հրաշք Այգի ՍՊԸ
   Հրաչ և Ռուբեն ՍՊԸ
   Հրաչ և Վաչագան ՍՊԸ
   Մ ընդ Կ Ինտերթրեյդ ՍՊԸ
   Մ.Մ.Մ. Գրուպ ՍՊԸ
   Մագիստրալ ՍՊԸ
   Մադալիվա ՍՊԸ
   Մակրո ՍՊԸ
   ՄԱՂ Շինանյութ ՍՊԸ
   Մամոյաններ ՍՊԸ
   Մանուկյաններ ԱԱԱ ՍՊԸ
   Մանվել Գրիգորյան ՍՊԸ
   Մաունթ ՍՊԸ
   Մաստեր կլիմա ՍՊԸ
   Մավա Թերմ ՍՊԸ
   Մարգարիտ ՍՊԸ
   Մարի և Գև ՍՊԸ
   Մարիյա Մեդ Քօ
   Մարկ Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ ՀՑ
   Մարմարի աշխարհ ՍՊԸ
   Մարշալ-Լենդ ՍՊԸ
   Մարության ընտանիք ՍՊԸ
   Մաքոն ՍՊԸ
   Մաքս պետրոլ ՓԲԸ
   Մաքսգուդզ ՍՊԸ
   Մաքսհուր ՍՊԸ
   ՄԲԳ Դիստրիբյուշն ՍՊԸ
   ՄԲՄ ՍՊԸ
   ՄԵԳԱՄՈԹՈՐՍ ՍՊԸ
   Մեդիսար ՍՊԸ
   Մեդիտեք ՍՊԸ
   Մեդտեխնիկա Պլյուս ՓԲԸ
   Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ
   Մելիսո ՍՊԸ
   Մելնար ՍՊԸ
   Մեծ Անիվ ՍՊԸ
   Մեծ Ծիածան ՍՊԸ
   Մեյդ Թու Մեյք ՍՊԸ
   Մերի Քեյ Արմենիա ՓԲԸ
   Մերիանֆեյր ՓԲԸ
   Միլանի ՍՊԸՄիկա Արմենիա Թրեյդինգ ՍՊԸ
   Միլկաթ ՍՊԸ
   Միկ Մար ՍՊԸ
   Միկա Լիմիթեդ
   Միկա Քորփորեյշն
   Միկադո-Վան ՍՊԸ
   Միհրե ՍՊԸ
   Մինաս Անդրեասյան
   Մինի Բասկոնիա ՍՊԸ
   ՄԻՆՔ ԲՐԻԴԻՆԳ ՔԱՄՓԸՆԻ ՍՊԸ
   Միռվան ՍՊԸ
   ՄԼԼ Մոթորս ՍՊԸ
   ՄհերՄար ՍՊԸ
   Մոբիքոմ ՍՊԸ
   ՄՈԴԱՄԱՔՍ ՍՊԸ
   Մոդեարտ ՍՊԸ
   Մոխտար ՍՊԸ
   Մոկոնաթ ՍՊԸ
   Մոնա Գրուպ ՍՊԸ
   Մոնթ-Ալֆա սոֆտ դիստրիբյուշն ՍՊԸ
   Մոսէսքո ՍՊԸ
   Մուլտի Գրուպ Ջոսոնս ՍՊԸ
   Մուռմել- Արմանի ՍՊԸ
   ՄՍ մոթորս ՍՊԸ
   Այ Թի Այ ՍՊԸ
   ՄՎ Սերվիս ՍՊԸ
   Յունիփուլ ՍՊԸ
   Յունիքոմփ ՓԲԸ
   Յունիքոմփ ՓԲԸ
   Յունիքորն Թրեյդ ՓԲԸ
   Յունիֆարմ ՍՊԸ
   Յուվելոն ՍՊԸ
   ՅՈՒՐՀԱՄ ՍՊԸ
   Նազարյան Քուլինգ Սիսթեմ ՍՊԸ
   ՆԱԿՕՅԼ ՍՊԸ
   Նակօյլ ՍՊԸ
   Նայթէքս ԲԲԸ
   Նանեթամար ՍՊԸ
   Նանիս ՍՊԸ
   Նարդենտ ՍՊԸ
   Նարեկ ՍՊԸ
   Նարեկացի Հիբոկրատ ՍՊԸ
   Նետքոր ՍՊԸ
   Նեֆտեպրոմ ՍՊԸ
   Նիգ ԲԲԸ
   Նիկիտա Մոբայլ ՍՊԸ
   ՆԻԿՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ
   Նինա Հովնանյան Կուտյուր ՍՊԸ
   Նինգբո ՍՊԸ
   Նոյան Տապան ՍՊԸ
   Նոութբուք Պլանետ ՍՊԸ
   Նոր Գինդ ՍՊԸ
   Նոր Զովք ՍՊԸ
   Նոր Հաստոցներ ՍՊԸ
   Նոր ոճ Ա եվ Ս Հանրախանութ ՍՊԸ
   Նոր ՍԷՊ ՍՊԸ
   Նորդ-Իմպորտ ՍՊԸ
   ՆՈՐՄԱ սերվիս ՍՊԸ
   Նու վա թրեյդ ՍՊԸ
   Նուռալ ՍՊԸ
   Նօվար ՍՊԸ
   Շահարտ ՍՊԸ
   Շահեն ՍՊԸ
   Շանս ՍԵԲ ՍՊԸ
   Շառոյան եղբայրներ ՍՊԸ
   Շառոյան-Սարյան ՍՊԸ
   Շին Խաչմերուկ ՍՊԸ
   Ոսկե Գետնափ ՍՊԸ
   Ոսկե Կացին ՍՊԸ
   Ոսկերչական կենտրոն Կրիստալ ՍՊԸ
   Որդի Սպարտակ ՍՊԸ
   Որսորդ ՍՊԸ
   Ուզավտո-Հայաստան ՍՊԸ
   ՈՒկրման ՍՊԸ
   Ունիվերսալ օրդեր ՍՊԸ
   Ունիվերսամ 777 ՍՊԸ
   Չեխ Ավտո ՍՊԸ
   Չիզ Սթոուն ՍՊԸ
   ՉԻՄԵԳ ՍՊԸ
   Չորս եղանակ ՍՊԸ
   Պապիրոս Գլոբալ
   Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ
   Պարմա ՍՊԸ
   Պարտնյոր ՍՊԸ
   Պեինտս ՍՊԸ
   Պետրոլ-էկոնոմ ՍՊԸ
   Պիկ-Պակ ՍՊԸ
   Պիտ սերվիս ՍՊԸ
   Պլազմա Նյուէլ ՍՊԸ
   Պլատինիում Կարգո ՍՊԸ
   Պլենիում ՍՊԸ
   Պոժտեխնիկա ՍՊԸ
   Պոլի-սերվ ՍՊԸ
   Պոլիգրաֆ Իմպորտ ՓԲԸ
   Պոլիտան ՍՊԸ
   Պրապիոն ՍՊԸ
   Պրեմիեր ֆուդս ՍՊԸ
   Պրես Ստենդ ՍՊԸ
   Պրիմա ֆայնընս ՍՊԸ
   Պրոգրես Արգո ՍՊԸ
   Պրոդինվեստ ՏՊԿ ՍՊԸ
   Պրոֆավտո ՍՊԸ
   Պրոֆֆ-Կոսմետիկ ՍՊԸ
   ՋԱԶԶՎԵ ՍՊԸ
   Ջասա ՓԲԸ
   ՋեյՎիԷս Մեդիմպորտ ՍՊԸ
   Ջենեռոզա ՍՊԸ
   Ջեներալ Տրանսուորլդ Մ.Ք. ՓԲԸ
   Ջի Էյջ Ջի Գրուպ ՍՊԸ
   Ջի Ջի Էյ Քո ՍՊԸ
   Ջի Վի Էն Մեդիա ՍՊԸ
   Ջի-Էս-Սի ՍՊԸ
   Ջոլի Ֆեմիլի ՍՊԸ
   Ջոնսոն ընդ Ջոնսոն ՍՊԸ Հ/Ն
   ՋՏ-ԱՐ Գրուպ ՓԲԸ
   Ռ և Վ Կոմֆորտ ՍՊԸ
   Ռազկոմետալ ՍՊԸ
   ՌԱԿԵ ՍՊԸ
   Ռան-Օյլ ՍՊԸ
   Ռասինե ՍՊԸ
   Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ
   Ռաֆայել ՍՊԸ
   Ռաֆանժ ՍՊԸ
   Ռաֆիկ Հայրապետյան ՍՊԸ
   Ռեգիոն ՍՊԸ
   Ռեդ Լայն ՍՊԸ
   Ռեվանշշին ՍՊԸ
   Ռիմկ Ավտո ՍՊԸ
   Ռիչ-Կոմպ ՍՊԸ
   Ռոզա Թրեյդինգ ՍՊԸ
   Ռոլլ Փարթս ՍՊԸ
   Ռոմա ՍՊԸ
   Ռոս Պլաստ ՍՊԸ
   Ռոսնեֆտ-Արմենիա ՓԲԸ
   Ռուբեն և Եղբայրներ ՍՊԸ
   Ռուժ Բուտե ՍՊԸ
   Ռումբա ՍՊԸ
   Ռուսարի ՍՊԸ
   Ս.Գ.Լ.Գ.Ն. ՍՊԸ
   Սալեքս Գրուփ
   Սալփի ՍՊԸ
   Սամ Պրոֆ ՍՊԸ
   Սամգրիգ ՍՊԸ
   Սամքրիստո ՍՊԸ
   Սանար ՍՊԸ
   Սանուս ՍՊԸ
   Սար-Ջի ՍՊԸ
   Սարգիս-Կարոլինա ՍՊԸ
   Սաքո և Արարատ ՍՊԸ
   Սելս Սիթի ՍՊԸ
   Սեմի Ինտերթրեյդ ՍՊԸ
   Սենթրալ Սթեյշն ՍՊԸ
   ՍԵՐ-ԱՐ ՍՊԸ
   Սթարլայթ Քեմիքալս
   Սթոուն Էքսպորտ ՍՊԸ
   ՍԻ ԸՆԴ ԷՖ ՔՈ ՍՊԸ
   Սի ընդ փի էս ՍՊԸ
   ՍԻ Ի ԹԻ ՍՊԸ
   Սիա Ֆարմ ՍՊԸ
   Սիգմա-Տել ՍՊԸ
   Սիդշին ՍՊԸ
   Սիենա ՍՊԸ
   Սիլվեր սիթի ՍՊԸ
   Սիլվեքս ՍՊԸ
   Սիմ-Սիմ Գեյթս ՍՊԸ
   Սիմոնյան ՍՊԸ
   ՍիՓիէս Օիլ Քորփորեյշն ՍՊԸ
   Սիօ-Լինկ ՍՊԸ
   Սլայսա ՍՊԸ
   Սլավա և Արմեն ՍՊԸ
   ՍԼԻԿ ՍՊԸ
   Սկանկոդ ՍՊԸ
   Սկավա ՍՊԸ
   ՍՄ ԵՎ ՄՍ ՍՊԸ
   Սմարթլայն ՍՊԸ
   ՍՆԱԲԷՆԵՐԳՈ ՍՊԸ
   Սոլե ՍՊԸ
   Սոլիդ Թրեյդ ՍՊԸ
   ՍոլիդՍիսթեմս ՍՊԸ
   Սովռանո ՍՊԸ
   Սուր Արթուր ՍՊԸ
   Սուրեն Ավետիսյան ՍՊԸ
   Սոֆադ ՍՊԸ
   Սպիրիտ Մարկետ ՍՊԸ
   Սպորտ լայֆ ՍՊԸ
   Սպորտ Լայֆ ՍՊԸ
   ՍՎԱ Մոտորս ՍՊԸ
   ՍՎԵՆ Գրուպ ՓԲԸ
   Ստալկեր ՍՊԸ
   Ստելլակարպետ ՍՊԸ
   Ստեկո ՍՊԸ
   Ստուգնա ՍՊԸ
   Սֆամիլի ՍՊԸ
   ՎԱԳ Կոմպյուտերս ՍՊԸ
   Վագա-Գոլդ ՍՊԸ
   Վագա-Ֆարմ ՍՊԸ
   Վագաշին ՍՊԸ
   Վաելկոն ՍՊԸ
   Վալ-Կիմ ՍՊԸ
   Վալլեքս Երևան
   Վալտի Մոթորս ՍՊԸ
   ՎԱԿՈՍՄ ՍՊԸ
   Վահան Մարգարյան
   Վահան Սաթե ՍՊԸ
   Վահե և Քնարիկ ՍՊԸ
   Վաղարշ և Որդիներ ՍՊԸ
   Վայք գազ
   Վան Արտադրական կոոպերատիվ
   Վանատուր ՍՊԸ
   Վանդ-Սա ՍՊԸ
   Վանթագ ՍՊԸ
   ՎԱՍ Գրուպ ՍՊԸ
   Վար-Վով ՍՊԸ
   Վարդան և Մոնիկա ՍՊԸ
   ՎԱՐՄԷՔՍ ՍՊԸ
   Վեգա Ուորլդ ՍՊԸ
   Վեգա պլյուս ՍՊԸ
   Վենդա ՍՊԸ
   Վենկոկլիմա ՍՊԸ
   Վենկոս ՍՊԸ
   Վենջ հոլդինգ ՍՊԸ
   Վերֆար ՍՊԸ
   Վէլաս պրինտ ՍՊԸ
   ՎԹ Թրեյդ ՍՊԸ
   Վիէլվի Սենթր ՍՊԸ
   Վիլլամո ՍՊԸ
   Վիկան ՍՊԸ
   ՎիկՎահ ՍՊԸ
   Վիկտորիա Արման ՍՊԸ
   Վիկտորիա Կոնցեռն ՍՊԸ
   Վինեկա ՍՊԸ
   ՎՄԳ-Էլֆ ՍՊԸ
   Վյուրտ ՍՊԸ
   Վուդ Լայն ՍՊԸ
   Տան մոտ ՍՊԸ
   Տաշիր ինվեստ գրուպ ՓԲԸ
   Տաշիր շին ՍՊԸ
   Տաշիր ֆուդ ՍՊԸ
   Տառենո ՍՊԸ
   Տելեմարկետ ՍՊԸ
   Տեխնո Ֆիտ ՍՊԸ
   Տեխնոզոն ՍՊԸ
   Տենդենց Լադա ՍՊԸ
   Տեքսուորլդ ՍՊԸ
   Տեքստիլ լենդ ՍՊԸ
   Տիեզերք ՍՊԸ
   Տիտան Պետրոլ ՍՊԸ
   Տոդոս-Ակա ՍՊԸ
   Տոյոտա Երևան ՍՊԸ
   Տոր ՍՊԸ
   Տուն տունիկ ՍՊԸ
   Տուրբեկս ՍՊԸ
   Տրանզիտ Պրո ՍՊԸ
   ՐՈՒԹ ԱՅԹԻԷՍՓԻ ՍՊԸ
   ՓԻ-Սի էլեկտրոնիկս ՍՊԸ
   Փիսի Թրենդ ՍՊԸ
   Փիրալյան ՍՊԸ
   Փրայմ Լիգա Մարկետ ՓԲԸ
   Փրայմարմ ՍՊԸ
   Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ
   ՓՐՈԴԼԱՅՆ ՍՊԸ
   Քաղ Պետրոլ Սերվիս ԱԿ
   Քարդան Սիստեմ ՍՊԸ
   Քարտեխ ՍՊԸ
   Քիմիմպեքս ՓԲԸ
   Քոնթուրգլոբալ Հիդրո Կասկադ ՓԲԸ
   Քվանտեք ՍՊԸ
   Քրիստմեն ՍՊԸ
   Քրոսռոդ ՍՊԸ
   Օլաքս ՍՊԸ
   Օլդ Ռանչ ՍՊԸ
   Օլիմպ Արտադրական Կոոպերատիվ
   Օլիմպիա Գրուպ Ինք.-ի հայ. մասնաճյուղ
   Օմեգա ՍՊԸ
   Օմվլ Արմենիա ՍՊԸ
   Օյրա ՍՊԸ
   Օջախ-Ե ՍՊԸ
   ՕՏԿՇԻՆ ՏՐԵՍՏ ՍՊԸ
   Օրթ Իմպլանտ ՍՊԸ
   Օրիենտ լայն ՍՊԸ
   Օրմա-Ար ՍՊԸ
   Օֆիս Պրո ՍՊԸ
   Ֆայն ՍՊԸ
   Ֆարմա-Սթար ՍՊԸ
   Ֆարմէքս ՍՊԸ
   Ֆարմնորքո ՍՊԸ
   Ֆարմպրոեկտ ՍՊԸ
   Ֆեմբիշըն Մայնինգ Թեքնոլոջի Քո. ԼԹԴ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Ֆեն Շոփ ՍՊԸ
   Ֆեռո ՍՊԸ
   Ֆերակօ ՍՊԸ
   Ֆիլ ՍՊԸ
   Ֆիշարտ ՍՊԸ
   Ֆիրմա Ալֆա ՍՊԸ
   Ֆիրմա Նյու ՍՊԸ
   Ֆլեշ Թրեյդ ՍՊԸ
   Ֆլեշ պլյուս ՍՊԸ
   Ֆլեշ ՍՊԸ
   Ֆլեշ-Թեգետա Մոտորս ՍՊԸ
   Ֆոր Դիրեքշնս Մոթորս ՓԲԸ
   Ֆորսաժ
   Ֆորսինգ ՍՊԸ
   Ֆորտունա Սփայսիզ ՍՊԸ
   Ֆուդ Լիդեր ՍՊԸ
   Ֆրանկ Մյուլլեր Երևան Ուոչ Դիստրիբյուշն ՓԲԸ
   Ֆրանկ Մյուլլեր Ուոչլենդ ԲԸ Երևանի մասնաճյուղ
   Ֆրեյա Էնդ Սոն ՍՊԸ
  • Արտադրություն
   2 Վի Էյ Քեյ ՍՊԸ
   Ա.Ավետյանի ԱՍԱ ՍՊԸ
   Ա/Ձ Սարգսյան Հրանտ
   Ա/Ձ Ստյոպա Ստեփանյան
   ԱԱԱ Տերմոպրոֆ ՍՊԸ
   Աբաջո ՍՊԸ
   ԱԲԻՏ ՍՊԸ
   Ագարակի Պղնձա-Մոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ
   Ագրո միքս ՍՊԸ
   Ագրոթեքինվեստ ՍՊԸ
   Ադամանդ ոսկերչական գործարան
   Աթենք ՍՊԸ
   ԱլափՄետ ՓԲԸ
   Ալիշան ՍՊԸ
   Ալյոտիգ ՍՊԸ
   Ալվան Արթ ՍՊԸ
   Ալվանշին-Փարս ՓԲԸ
   Ալրաղաց ՓԲԸ
   ԱԿ Բաբիկ-90
   Ակվատեխավտոմատիկա ՓԲԸ
   ԱՁ Ազնիվ Սեդրակյան
   Ամելիա Մայնինգ Քամփանի ՓԲԸ
   Ամփ Հոլդինգ ՍՊԸ
   Այ Պլաստ ՍՊԸ
   ԱՅԱՍ ԱԿ
   Այսֆուդ ՍՊԸ
   Ան - Դավ ՍՊԸ
   Անդաստղ ՍՊԸ
   Անդխոր ՍՊԸ
   Անդրանիկ ՍՊԸ
   Աշտարակյան գինիներ ՓԲԸ
   Առանցք ՍՊԸ
   ԱՍԻԿՍ ՍՊԸ
   Ասկե Գրուպ ԲԲԸ
   ԱՍՍԱԹ ՍՊԸ
   Աստեր-Սաութ ՍՊԸ
   Աստրա Կրիստալ ՓԲԸ
   Ավալ Թրեիդ ՍՊԸ
   Ավելիաց ՍՊԸ
   Ավտոգեն-Մ ՍՊԸ
   Ավտոմատիկա ՓԲԸ
   Արագած Պեռլիտ ԲԲԸ
   Արազեն հայ-գերմանական համատեղ ձեռնարկություն
   Արամ և Սիլան ՍՊԸ
   Արամիր ՍՊԸ
   Արարատ գրուպ ՍՊԸ
   Արարատ մսամթերքի արտադրական կոմբինատ
   Արարատի գինու գործարան ՍՊԸ
   Արարատի կոնյակի գործարան Ա.Կ.Զ. ՍՊԸ
   Արարատշին ՍՊԸ
   Արաքս-2 ԱԿ
   Արգել ՓԲԸ
   Արդի կարասի ՓԲԸ
   ԱՐԵԳԱ Պահածոների գործարան ՍՊԸ
   Արզնու տոհմային ԹՏԽ ԲԲԸ
   ԱրԷգ-Առս ՍՊԸ
   Արիկո-Գոռ ՓԲԸ
   Արխիտեկտոն ՍՊԸ
   Արծվի ՍՊԸ
   Արկոլադ ՓԲԸ
   Արմ-Գլաս ՍՊԸ
   Արմավտո ԲԲԸ
   Արմգար Պրոդ ՍՊԸ
   ԱՐՄԵՅԴ ՍՊԸ
   Արմեն և Արարատ ՍՊԸ
   Արմեն-Կարպետ ԲԲԸ
   Արմեն-Համիկ Եղբայրներ ՀՁ ՍՊԸ
   Արմեն-Սարգիս ՍՊԸ
   Արմենիա Վայն Գործարան ՍՊԸ
   Արմենիան Քափր Փրոգրամ ՓԲԸ
   ԱրմենՄոտոր ՓԲԸ
   Արմենսա ՍՊԸ
   Արպեգ ՍՊԸ
   Արջաձոր ՀԷԿ
   Արս-Ֆայն ՍՊԸ
   Արսեն և Ներսես ՍՊԸ
   Արտ Բազալտ ՍՊԸ
   Արտաշատի գինու-կոնյակի գործարան ՓԲԸ
   Արտաշես ՍՊԸ
   Արտեմիս ՍՊԸ
   Արցախ կարի-կոշիկի ԱՄ ՓԲԸ
   Արփակ ԲԲԸ
   Արֆարմացիա ՓԲԸ
   Արֆոմ հայ-իրանական համատեղ ձեռնարկություն ՍՊԸ
   Բ.Մ. Պրոդուկտ ՍՊԸ
   ԲԱԳ Պրոդակշն
   Բազենք ՓԲԸ
   Բարեշեն ԱԿ
   Բարի Սամարացի ՍՊԸ
   Բեկոն Պրոդուկ ՍՊԸ
   Բեյզ Մեթըլս ՍՊԸ Երևանի մասնաճյուղ
   Բեն. Ամ. ՍՊԸ
   Բետոն Արտադրական Կոոպերատիվ
   Բետոնագործ ՓԲԸ
   Բետպռո ՍՊԸ
   Բերիկոն ՍՊԸ
   Բիարմ ՍՊԸ
   Բիո Ֆայն ՍՊԸ
   Բիո-Գրուպ ՍՊԸ
   Բիո-Քիմ ՍՊԸ
   Բիոկաթ Պլյուս ՍՊԸ
   Բիոկաթ ՍՊԸ
   Բլանկհրատ ՓԲԸ
   Բլեսկ ՍՊԸ Հայաստանյան մ/ճ
   Բյուրակն ՍՊԸ
   Բոնուս գազ ՍՊԸ
   Բուլատ ՍՊԸ
   Բրատքս բրանդեդ տեքստիլ մանուֆակտուրինգ ՍՊԸ
   Բրիտանիա Քոուտինգ ընդ Քեմիքլ ՓԲԸ
   Գազ ԱՄԱ ՍՊԸ
   Գազ Սուզան Արմենիա ՀՁ ՍՊԸ
   Գանձասար 90 ԱԿ
   Գապէքս ՍՊԸ
   Գաջեգործ ՓԲԸ
   Գարեջրի գործարան ՓԲԸ
   Գարի Գրուպ ՍՊԸ
   Գարի Պլաստ ՍՊԸ
   Գարմա ՍՊԸ
   Գարուն ԲԲԸ
   Գեգամետ պլյուս ՓԲԸ
   Գեղամի ՍՊԸ
   Գեղարդ մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ
   Գեմբագս
   Գենտորգ ՍՊԸ
   Գեոթիմ ՓԲԸ
   Գեպոտանիք ՍՊԸ
   Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա ՍՊԸ
   Գետն Գրուպ ՓԲԸ
   Գետնատուն ՍՊԸ
   Գլոբալ Գոլդ Մայնինգ ՍՊԸ
   Գլորիա ՍՊԸ
   Գյումրի-Գարեջուր ՍՊԸ
   Գնդասար ՓՀԷԿ ՍՊԸ
   Գնդեվազ ֆարմ ՍՊԸ
   Գոլդ Կոլա ՍՊԸ
   Գոլդեն Օրե ՍՊԸ
   ԳՈՍ ՍՊԸ
   Գորիսի գամմա ԲԲԸ
   Գորիսի Միկրոշարժիչ ԲԲԸ
   Գրանիտի աշխարհ ՍՊԸ
   Գրանտ ՍՊԸ
   Գրաֆ-Ռոբ ՓԲԸ
   Գրեյթ Արարատ ՍՊԸ
   Գրեյթ Փարթներս ՓԲԸ
   Գրին Սերվիս Գրուպ ՍՊԸ
   Գրինհաուզ ՍՊԸ
   Գևորգ Վարդանյան
   Դանեսիա ՍՊԸ
   Դավիթ ՍՊԸ
   Դարոյնք ՍՊԸ
   Դելտապրո ՍՊԸ
   Դեմեր ՍՊԸ
   Դեմուր ՍՊԸ
   Դիլիջան հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ
   Դոստ Ինթերնեյշընըլ ՍՊԸ
   Դուստր Մարիաննա ՍՊԸ
   Դևառ կիդս ատ ՍՊԸ
   Եղեգհէկ ՍՊԸ
   Եվրո կոմֆորտ ՍՊԸ
   Եր.Սեր ՍՊԸ
   Երամար ՍՊԸ
   Երեմկա ՍՊԸ
   Երեւանի գարեջուր ՓԲԸ
   Երէներգո ՓԲԸ
   Երկսևմետ ԲԲԸ
   Երևան Կաթ ՍՊԸ
   Երևան կահույք ՓԲԸ
   Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան ԲԲԸ
   Զանգեզուր-Հասկ ՍՊԸ
   Զեգա ՍՊԸ
   Զոսեկար ՍՊԸ
   Էդվագ Գրուպ ՍՊԸ
   Էլ Թեք Քոմփ ՍՊԸ
   Էլգիա ՍՊԸ
   Էլեկտրասարք ԲԲԸ
   Էլեկտրոն ԲԲԸ
   Էլիզ գրուպ ՍՊԸ
   Էլիտ Հայջին ՓԲԸ
   Էլիտ Շանթ ՍՊԸ
   Էլիտ Շանթ ՍՊԸ
   Էլոլա ՍՊԸ
   Էկո Գարդեն արտադրական կորպորացիա ՍՊԸ
   Էկո Ֆարմ ՍՊԸ
   Էկո Ֆուդ ՍՊԸ
   Էկոդռներ ՍՊԸ
   Էկոպրոֆ ՍՊԸ
   Էկոտավուշ ՍՊԸ
   Էկոֆուդ ՍՊԸ
   Էկօ Փյուռ ՍՊԸ
   ԷՄ ԷԼ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ
   Էմ Էս Էն Թրեյդինգ ՍՊԸ
   Էյ Էյ Էֆ Փի Սի հայ-ամերիկյան ՀՁ ՍՊԸ
   Էյ Էյչ Վուդ Արտ ՍՊԸ
   Էյ Թի Էմ Սի ՓԲԸ
   Էյ Փի Էֆ Սի ՍՊԸ
   Էյ.դի.էմ. դայմոնդս ՍՊԸ
   Էյա ՍՊԸ
   ԷՅՋԻՊԼԱՍՏ ՍՊԸ
   Էներգանորոգում ԲԲԸ
   Էներգաչափ ՓԲԸ
   ԷՆԻ Էլեկտրոնային Նյութերի Ինստիտուտ ՍՊԸ
   ԷՊԳ Էջմիածնի Պահածոների գործարան ԲԲԸ
   Էջմիածնի սարքաշինական գործարան ԲԲԸ
   Էս Վի Էս ընդ Ֆրենդս ԱԿ
   Էսէնդ ՍՊԸ
   ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ ՍՊԸ
   Էսկուլապ ՍՊԸ
   Էվրի Դեյ ՓԲԸ
   Էրեբունի բայոսեքյուրիթի ՍՊԸ
   Էրեբունի գինու գործարան ՍՊԸ
   Էրեբունու աստղ ՍՊԸ
   Թալգրիգ ՍՊԸ
   Թամարա և Անի ՍՊԸ
   Թեղուտ ՓԲԸ
   Թեսթիֆուդ ՍՊԸ
   Թերո ՍՊԸ
   Թղթե տարաների գործարան ՍՊԸ
   Թուղթարդ-Տարա ՍՊԸ
   Թուջ ու պողպատ ՍՊԸ
   Թուֆէնքժի գրուպ ՍՊԸ
   Իզոռուֆ ՍՊԸ
   Իմ Իլլեն ՍՊԸ
   Իմպերիալ Տոբակկո Ինթերնեյշնլ լիմիթեդ ՀՆ
   Իմպուլս-Ա ՓԲԸ
   Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ ՍՊԸ
   Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա ՍՊԸ
   Իջևանի Բենտոնիտ կոմբինատ ԲԲԸ
   Իռամեն ՍՊԸ
   Իսատիս ՍՊԸ
   Լեռ և Ջուր ՍՊԸ
   ԼԵՌ-ԷՔՍ ՍՊԸ
   Լիզին ԲԲԸ
   Լիճքվազ ՓԲԸ
   Լինառա ՍՊԸ
   Լիվս գարդեն ՍՊԸ
   ԼՂՀ Լուսակերտ ՍՊԸ
   Լյուբավա Արմենիա ՓԲԸ
   Լուսակաթ ԹՖ ՓԲԸ
   Լուսակերտի Հարություն Թ/Ֆ ՍՊԸ
   Լուսակերտի Տոհմային Թռչնաբուծական Ֆաբրիկա ՍՊԸ
   Լտ-Պիրկալ ՓԲԸ
   Լևարյուս ՍՊԸ
   Խորդա ՍՊԸ
   Խորեն Մանվելյան ՍՊԸ
   Կալաչ ՍՊԸ
   Կամրջային երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիաների գործարան ՓԲԸ
   Կապան-Էներղժի ՓԲԸ
   Կապանի մեքենաշինական գործարան ԲԲԸ
   Կառ-Պրինց ԱԿ
   Կասկադ Էներգոպրոգրես ՓԲԸ
   Կասկո ՍՊԸ
   Կարին ՓԲԸ
   Կարիտաս Իտալիանա ՓԲԸ
   Կարիտաս փայտամշակման կենտրոն ՍՊԸ
   Կարմանդ ՍՊԸ
   Կարտոն-Տարա ՍՊԸ
   Կարտպլաստ ՍՊԸ
   Կաֆե Մեզոն
   Կդվ արմն ՍՊԸ
   Կլարա ԱԿ
   Կլուբնիչնայա Պոլյանա ՍՊԸ
   Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա ՓԲԸ
   Կոնեկտոր ՍՊԸ
   Կրիստաս ՍՊԸ
   Կրիստեխ ՍՊԸ
   ԿՔԻ Արիակ ՓԲԸ
   Հ և Տ Հակոբյաններ ՍՊԸ
   Հ. Հովհաննիսյան և Ընկերներ ՍՊԸ
   ՀԱԷԿ ՓԲԸ
   Հալալ միս ՍՊԸ
   ՀԱԿ ՀէԿ ՍՊԸ
   Համակցված կերերի գործարան ՓԲԸ
   Հայասի Գրուպ ՍՊԸ
   Հայկ ժամացույց և ոսկերչություն ՓԲԸ
   Հայկ-Մեկ ՍՊԸ
   Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն ՓԲԸ
   Հայկմիխ ՍՊԸ
   Հայպեռլիտ ՍՊԸ
   Հայտեքս ՍՊԸ
   Հաննի-Արմին ՍՊԸ
   Հանքավան Հանքային Ջրերի գործարան ԲԲԸ
   Հանքարդ ՍՊԸ
   Հաշ երկու Էկոնոմի ՓԲԸ
   ՀԱՏՄ ՍՊԸ
   Հարպրոդ ՓԲԸ
   Հարվալ Մաշինըրի ՍՊԸ
   Հացագործ Անդրանիկ ՍՊԸ
   Հացի գործարան ՓԲԸ
   Հացն առատ ՍՊԸ
   Հելլո ՍՊԸ
   Հերմես ՓԲԸ
   Հզոր Արգիշտի ՍՊԸ
   Հիտեքս պլաստիկ ՍՊԸ
   ՀՀ Ոստիկանության Կոնտինենտտեքս ՓԲԸ
   Հովինտ-մուշ ՍՊԸ
   Ձորագետ հիդրո ՍՊԸ
   Ձուլակենտրոն ԲԲԸ
   Մակագոն ՍՊԸ
   Մամլիչ-ՆԿ ՍՊԸ
   Մամյաններ ՍՊԸ
   Մանանա գրեյն ՍՊԸ
   Մանկան ՍՊԸ
   Մառշեն ՍՊԸ
   Մավաս Գրուպ ՍՊԸ
   Մատինյանի Նշխար ՍՊԸ
   Մարիլա ՍՊԸ
   Մարտին Սթար ՍՊԸ
   Մաքուր երկաթի գործարան ԲԲԸ
   ՄԳԱ Վոթըր ՍՊԸ
   Մեգա Պլաստ ՍՊԸ
   Մեգերյան-Շին ՓԲԸ
   Մեգո գոլդ ՍՊԸ
   Մեթլ Փրինս Էլ Թի Դի կորպորացիա Հ.Մ.
   Մելանտա ՍՊԸ
   Մեծ հիմք ԱԿ
   Մեծն Ռուբեն ՍՊԸ
   Մեկուսիչ ԱԿ
   Մեղրաձոր Գոլդ ՍՊԸ
   Մեղրու պահածոների գործարան ՓԲԸ
   Մետաղ-Դիզայն ՍՊԸ
   Մետաղ-Կայմ ՍՊԸ
   Մետաղագործ ՓԲԸ
   Մետաղական կառուցվածքների գործարան ԲԲԸ
   Մետաղամանեղեն գործարան ԲԲԸ
   ՄետաղԱռ ՓԲԸ
   Մետաքս ՍՊԸ
   Մետտա Գրուպ ՍՊԸ
   Մեր երկիր ՍՊԸ
   ՄԻ ԸՆԴ ԳԱ ՍՊԸ
   Միթարթ ՍՊԸ
   ՄԻԿԱ ԿԵՆԱՑ ՋՈՒՐ ՍՊԸ
   Միկա-Մասիս ՓԲԸ
   Միկենա Էնտերպրայզիս ԼԼԿ Արցախ ԿԿԱՄ ՓԲԸ
   Միկմետալ ՓԲԸ
   Մինա-Մայա ՍՊԸ
   Մհեր-Արա ՍՊԸ
   ՄՀԵՐ-ԼԻԼՈՒՍ ՍՊԸ
   Մոբիլ-ԹիՎի ՍՊԸ
   Մոլիբդենի Աշխարհ
   Մովսիսյան ՍՊԸ
   Մուլտի Ագրո ՍՊԸ
   Մուրադ Միրզոյան Դայմոնդ ՍՊԸ
   Մուրճ ՓԲԸ
   ՄՊ-Այ Տեխ ՍՊԸ
   Մտքի բանալի ՍՊԸ
   Մրգանուշ գինու կոնյակի գործարան ՍՊԸ
   Յուլոկ ՍՊԸ
   Յունիոն ՍՊԸ
   Յունիքիմ ՍՊԸ
   Յունիֆիշ ՍՊԸ
   Նատալի ՍՊԸ
   Նատֆուդ ՓԲԸ
   Նարպլաստ ՍՊԸ
   Նարօ 3 ՍՊԸ
   Նեյտրոն ԳԱՄ ՓԲԸ
   Ներուժ ՍՊԸ
   Նեքսուս ՊԱԿ ՍՊԸ
   Նիկոլ Դուման Ա/Կ
   Նիկոլա Ինթերնեյշնլ, Արմենիա ՍՊԸ
   Նիկոլո ՍՊԸ
   Նյոլիթա ՍՊԸ
   Նյու Ֆորս ՍՊԸ
   Նյուպլաստ ՓԲԸ
   Նոյան Տապան Հոլդինգ ՍՊԸ
   ՆՈՐԱՄՈՒՏ ՍՊԸ
   Նուբարաշենի թռչնաբուծական ֆաբրիկա ԲԲԸ
   Նուշ ՍՊԸ
   ՇահումյանՎին ՍՊԸ
   Շամբ Բիզնես ՍՊԸ
   Շանթ Քոմփյու ՍՊԸ
   Շեդևր ՍՊԸ
   Շուգատուր ՍՊԸ
   Ոսկե պինգվին ՍՊԸ
   Ոսկե Ջրաղաց ՍՊԸ
   Ոսկե Սեր ՍՊԸ
   Ոսկե Վարդեր ՍՊԸ
   Ուրարտու Ա/Մ Երևանի մսի կոմբինատ
   Ուրարտու- Ադելինա ՍՊԸ
   Չանախ ՍՊԸ
   Չարենցավանի Հաստոցաշինական գործարան ԲԲԸ
   Չիր ՓԲԸ
   Պանացեա ՍՊԸ
   Պատ Գրուպ ՍՊԸ
   Պատնեշ ՓԲԸ
   Պարամաունտ գոլդ մայնինգ ՓԲԸ
   Պարարտ ՓԲԸ
   Պիացցա Գրանդե ՍՊԸ
   Պոզիտիվ ՍՊԸ
   Պրեմ գրուպ ՍՊԸ
   Պրոֆ Ալ ՍՊԸ
   Պրոֆարտշին ՍՊԸ
   Պրոֆմետ ՍՊԸ
   Ջազզկոֆֆ ՓԲԸ
   Ջազզկոֆֆ ՓԲԸ
   Ջամբազ ՍՊԸ
   Ջասթ Լյուքս ՍՊԸ
   Ջեմ Քորփ Ինտերնեյշնլ ՓԲԸ
   Ջեյ Սի Էյ Հայաստանի ոսկերչական ընկերություն ՓԲԸ
   Ջերմուկ Գրուպ ՓԲԸ
   Ջերմուկ Ինթերնեյշնլ Պեպսի-Կոլա Բոթլեր ՍՊԸ
   Ջերմուկ մայր գործարան ՓԲԸ
   Ջի Աուրեուս ՍՊԸ
   Ջուլիաննա ՍՊԸ
   Ջուսիկա
   Ջրվեժի մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ
   ՌԱԳՄԱԿ պահածոների գործարան ՍՊԸ
   Ռազար ՍՊԸ
   Ռաստր գործարան ԲԲԸ
   ՌԱՕ Մարս ՓԲԸ
   Ռաֆ-Արտ ՍՊԸ
   Ռաֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի
   Ռիբարին ՍՊԸ
   Ռոադիքս ՍՊԸ
   Ռոզա Ռուբին Ա/Ձ
   Ռոյալ Սթոնվեյր ՍՊԸ
   Ռոքարմ ՍՊԸ
   ՌՌ Գրուպ ՍՊԸ
   ՌՏԻ-Ռետինոտեխնիկա ՍՊԸ
   Ս.Ս.Մ.Մ ՍՊԸ
   Սագա ՍՊԸ
   ՍԱԳԱՄԱՐ ՓԲԸ
   Սալ էներգո ՍՊԸ
   Սալմագ ՍՊԸ
   Սահակյանշին ՓԲԸ
   Սամ-Հար ՍՊԸ
   ՍԱՄ-ՀԱՐ ՍՊԸ
   Սամեգա ՍՊԸ
   Սամկոն ՍՊԸ
   Սանտա-Մոնիկա ՍՊԸ
   Սասուն ՓԲԸ
   Սարանիստ ՍՊԸ
   Սարատովի թռչնակոմբինատ "Կուռնիկով" ՍՊԸ
   Սարոյաններ ՍՊԸ
   Սարտոն ՍՊԸ
   Սափֆայը Ինթընաշնլ ՓԲԸ
   Սեգաֆաստ ՍՊԸ
   Սի Էս Ֆիլմզ ՓԲԸ
   Սիկոնե ՍՊԸ
   ՍիմԷդա ՍՊԸ
   Սիս Ալկո ՍՊԸ
   Սիս Նատուրալ ՓԲԸ
   Սիս ՍՊԸ
   Սիս-95 ՍՊԸ
   Սիսիանի Բուատ ՍՊԸ
   Սլացք ՓԲԸ
   ՍԼՍ գրուպ ՍՊԸ
   ՍԿԻՊ Էնթրփրայզիս ՍՊԸ
   Սյունէներգաշին ՓԲԸ
   Սոնագրո ՓԲԸ
   Սոնիմոլ ՍՊԸ
   Սովթ Պապիրուս ՍՊԸ
   Սորբտեք ՍՊԸ
   Սուր-Խաչ ՍՊԸ
   Սպիտակի Թռչնաբուծական Ֆաբրիկա ՍՊԸ
   ՍՍՕ ՊԼԱՍՏ ՍՊԸ
   Ստարմալե ՍՊԸ
   Ստելս-Օնդա ՍՊԸ
   Սև կակաչ
   Սևան հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ
   Սևանի հացի գործարան ՓԲԸ
   Վ. Ավագյան և ընկերներ ՍՊԸ
   Վ. Տիգրանյան Քամփնի ՍՊԸ
   Վ.Տ.Վ Պլաստ ՍՊԸ
   Վալլեքս գրուպ ՓԲԸ
   Վալլեքս Մայնինգ ՍՊԸ
   Վահագ-Շին ՍՊԸ
   ՎԱՄԱՔՍ ՍՊԸ
   Վայբլ ՍՊԸ
   Վայք Գրուպ ՓԲԸ
   Վան 777 ՍՊԸ
   Վան ԲԲԸ
   Վանակվա գրուպ ՍՊԸ
   Վանաձորի ԳԼՈՐԻԱ կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
   Վանգանա ՍՊԸ
   Վառմաշ ՍՊԸ
   Վեգա արտադրական կոոպերատիվ
   Վեդի-Ալկո ՓԲԸ
   Վետմարկետ ՍՊԸ
   Վի Էմ Ջի և որդիներ ԲԲԸ
   Վի Էյջ Սթոուն ՍՊԸ
   Վիամիր ՍՊԸ
   Վիվիկա ՍՊԸ
   Վիտամաքս-Ե ՍՊԸ
   Վիտամինների գործարան ԲԲԸ
   ՎԿՍ Արմենիա ՍՊԸ
   ՎՎՎ Գրուպ ՍՊԸ
   Տաթեվիկ Թադեոսյան
   Տավուշ Տեքստիլ ՍՊԸ
   Տեխնոքեմ ՍՊԸ
   Տիեռաս Դե Արմենիա ՓԲԸ
   Տիկշինտրանս ՍՊԸ
   Տուրբոգեն ՍՊԸ
   ՏՐԱՆՍԷԼԵԿՏՐԻԿ ՍՊԸ
   Ցիվիս ՍՊԸ
   Փակ Շղթա ՍՊԸ
   Փայտփորիկ ՍՊԸ
   Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա ՊՈԱԿ
   Փարիզյան Սուրճ ՍՊԸ
   Փափայա ՍՊԸ
   Փյունիկ ՏԹՖ ՓԲԸ
   Քաջանց ՍՊԸ
   Քարաբերդ ՍՊԸ
   Քարարտ ՓԲԸ
   Քարեվարդ ՍՊԸ
   Քարհատ Մեքենա ՓԲԸ
   Քեյք Հաուս ՍՊԸ
   Քյու Հաշ ՍՊԸ
   Քրաուն Քեմիքալ ՍՊԸ
   Օնիքս ԳԸ ՓԲԸ
   Օրիենթ Սթոն ՍՊԸ
   Օրոլուքս ՓԲԸ
   Ֆերոն ՍՊԸ
   Ֆիրմա Գ.Ա.Խ. ՍՊԸ
   Ֆիրմա Տ.Ն.Թ
   Ֆուզզոռ բետոն ՍՊԸ
   Ֆրուտ ֆուդ ՍՊԸ
   Ֆրսթ Բեքրի ՍՊԸ
  • Ծառայություն
   Livings LLC
   Ա ընդ Ռազ ՍՊԸ
   Ա-2 ՍՊԸ
   Ա.Վ.Ս. ՍՊԸ
   Ա/Ձ Ժիրայր Նահապետյան
   Ա/Ձ Նորայր Սարգսյան
   Աբուլ Իրավ ՍՊԸ
   ԱԲՊ ՍՊԸ
   Ագատես ՍՊԸ
   Ագգա լոգիստիկ ՍՊԸ
   Ագրո-իմպեքս ՍՊԸ
   ԱԴԱԼԵՎ ՌԻԱ ՍՊԸ
   Ազադ Ֆայն Քեմիքլս ՍՊԸ
   Ազիմուտ ԲԲԸ
   Ալ Պառկո հյուրանոց ՍՊԸ
   Ալիս Ջուելրի ՍՊԸ
   Ալիք-Էներգո ՍՊԸ
   Ալլօնժ ՍՊԸ
   Ալյանս Պլյուս ՍՊԸ
   Ալյանս-Տերմինալ ՍՊԸ
   Ալտա Վիպ ՍՊԸ
   Ալֆա Դելտա ՍՊԸ
   Ակտիվ Լեռնագործ ՍՊԸ
   Ակտիտուր ՍՊԸ
   ԱԿՕՌ ՓԲԸ
   ԱՄԱԳ ՍՊԸ
   Ամբեր կապիտալ ՓԲԸ
   Ամեր ՍՊԸ
   Ամերիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ
   Այ Էս Ջի ՍՊԸ
   Այ Փի Էս Սի քաղաքական և սոցիոլոգիական հետազոտությունների խորհրդատվական ինստիտուտ ՍՊԸ
   Այգաբեր ՍՊԸ
   Այգեյմս ՍՊԸ
   ԱյԹի սերվիս ՍՊԸ
   ԱյՓի Մարքեթինգ ՍՊԸ
   Անռիվա Տրանս
   ԱՇՆ ՎԻԿՍ ՍՊԸ
   Աչաջուր բնական սնունդ ՍՊԸ
   Առկտուր ՍՊԸ
   Առտ-Շեյպինգ ՍՊԸ
   Աստառկոն ՍՊԸ
   Աստորիա Հոթել ՓԲԸ
   Աստրոմափս ՍՊԸ
   ԱՎԱ ՄԵԴ ՍՊԸ
   Ավիադրոմ ՍՊԸ
   Ավնիկ ՍՊԸ
   Ավտո Քլինիք ՍՊԸ
   Ավտոգազ ՍՊԸ
   Ավտոգրաֆ ֆիլմս ՍՊԸ
   Ավտոլայն ՍՊԸ
   Ավտոհաուս ՍՊԸ
   Ավտոճանապարհային մեքենաներ ՓԲԸ
   Ատոմսերվիս ԲԲԸ
   Ար Սի Էֆ Հոլդինգ ՍՊԸ
   Արա Ամիրյան ՍՊԸ
   Արաբկիր-Կամար ՓԲԸ
   Արագած ճամբար ՍՊԸ
   Արագածոտնի փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Արարատ Ռիելթի ՍՊԸ
   Արարատ Վալի Քանթրի Քլաբ ՍՊԸ
   Արբակ և որդիներ ՍՊԸ
   Արեգո ՍՊԸ
   Արթուր Քոչինյան Ա/Ձ
   Արիաց Գրուպ ՍՊԸ
   Արկոնդ ՍՊԸ
   Արմ պրոեկտ ՍՊԸ
   Արման-Վահե ՍՊԸ
   Արմենալ-Սերվիս ՍՊԸ
   Արմենիա Թրավել+Մ ՍՊԸ
   Արմենիա ինկասացիոն ծառայություն ՓԲԸ
   Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի ՓԲԸ
   Արմենիան Քարդ ՓԲԸ
   Արմենպրես ՓԲԸ
   Արմենսելլ ՓԲԸ
   Արմինե Թովմասյան ԱՁ
   Արմինկոնետ ՓԲԸ
   Արմկոնտրակտ ՍՊԸ
   Արվասար ՍՊԸ
   Արտաշատ Ջրշին ՍՊԸ
   Արտեզիա ՍՊԸ
   Արտսիմ ՍՊԸ
   ԱՐՓ ՌԱԴԻՈ ՓԲԸ
   Արփինե ՍՊԸ
   Արփինետ ՍՊԸ
   Արևակե ՍՊԸ
   Բագրատուր ՍՊԸ
   Բալանս Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Բելարթմի ՍՊԸ
   Բի Էլ Գրուպ ՍՊԸ
   Բի Էս Էմ Բի ՍՊԸ
   ԲԻԹԻԷԼ Սերվիսիս ՍՊԸ
   Բո Մոնդ Թրեվլ Էյջնսի ՍՊԸ
   Բոմոնդ Սերվիս ՍՊԸ
   Բուզ Ալլեն Համիլտոն ինկ- Վրաստան
   Բրոք Քոնսալթ ՍՊԸ
   Գ. Լեոն Գ. 777 ՍՊԸ
   Գազարդշին ՓԲԸ
   Գազոթերմ ՍՊԸ
   ԳԱՈՒԴԻ ՍՊԸ
   Գավառտրանս ՍՊԸ
   Գարանտ Ասսիստանս ՍՊԸ
   Գարանտիա-Շեն ՍՊԸ
   Գարդիան ՍՊԸ
   Գարդմոբիլ ՍՊԸ
   ԳԱՐՈՅԱՆ ՓԲԸ
   ԳԱՕՄ գրուպ ՓԲԸ
   Գեո-Նալ ՍՊԸ
   Գեոիդ ՍՊԸ
   Գժուկ ՍՊԸ
   Գիմաս ՍՊԸ
   Գինեքար ՍՊԸ
   Գիռոս ՍՊԸ
   Գլոբալ Լիֆտ կոմպլեկտ ՍՊԸ
   Գլոբալ Սերվիս Գրուպ ՍՊԸ
   ԳլոբալԱր ՍՊԸ
   Գլոքալ ՓԲԸ
   ԳՀՓԿ Գիտական հետազոտական և փորձագիտական կենտրոն ՍՊԸ
   ԳՄԳ Լոջիստիք ՍՊԸ
   Գոլդգլոբուս ՍՊԸ
   Գոլդս Ջիմ Ար ՍՊԸ
   Գոյակ Մ.Զ.Գ.Ը ՍՊԸ
   Գոշտրանսավտո ՍՊԸ
   Գոռինժպրոյեկտ ՍՊԸ
   Գործք ՍՊԸ
   Գորշ Արջ ՍՊԸ
   Գուանակո ՍՊԸ
   Գուդվին – Սէթ ՍՊԸ
   Գուդվին-ԲԵՏ ՍՊԸ
   ԳՈՒՄ ՍՊԸ
   Գուրենո ՍՊԸ
   Գրիար Ինշուրանս ԱՓԲԸ
   Գրիար-Սպասարկում ՍՊԸ
   Գրին Վեյ Թրեվլ ՍՊԸ
   Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն ՊՈԱԿ
   ԴԱՆԵՍԱ-ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ
   Դասուգ ՍՊԸ
   Դավ Տեխ Սերվիս ՍՊԸ
   Դատական կարգադրիչների ծառայություն
   Դարմանթեստ Լաբորատորիս ՍՊԸ
   Դելտա Դրիլլինգ ՍՊԸ
   Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ
   Դենտեքս Դենտալ Գրուպ ՍՊԸ
   Դեվելանդոո ՍՊԸ
   Դի-Էներջի ՍՊԸ
   Դիալաբ ՍՊԸ
   Դիզել Մոտորս ՓԲԸ
   Դիիմ Քոմյունիքեյշնզ ՍՊԸ
   Դիֆենս ՍՊԸ
   Դոմ-Դենիել ՍՊԸ
   Դոմինանտ Ստուդիոս ՍՊԸ
   Դոմինանտ Փրոդաքշն ՓԲԸ
   Դոմինո Փրոդաքշն ՍՊԸ
   ԴՖ Դիստրիբյուշն ՍՊԸ
   Եվրազէս էքսպրեսս ՍՊԸ
   Եվրոպա Հաուզ ՍՊԸ
   Եվրոպական իրավաբանական ծառայություն ՍՊԸ
   Եր. հ. 133 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երվերելակ ՊՓԲԸ
   Երքաղլույս ՓԲԸ
   Երևան Փրոդաքշնս ՓԲԸ
   Երևանի Ավտոբուս ՓԲԸ
   Երևանի բեռնման-բեռնաթափման ուղեմաս ՓԲԸ
   Երևանի Գայի անվան ավտոդպրոց ՍՊԸ
   Երևանի պահածոների գործարան ՓԲԸ
   Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր ՓԲԸ
   Զանգտելեկոմ ՍՊԸ
   Զարգացման հայկական գործակալություն ՓԲԸ
   Զբոսաշրջության զարգացման ազգային գործակալություն
   Է.Դ.Օ. Էնջիներինգ սերվիսիզ ՍՊԸ
   Էգա ՍՊԸ
   Էդառտրանս երկաթուղի ՍՊԸ
   Էլեկտրասերվիս ՍՊԸ
   Էլեկտրասնում ՍՊԸ
   Էլեկտրացանցսպաս ՍՊԸ
   Էլեկտրոնային Առողջապահության Ազգային Օպերատոր ՓԲԸ
   Էլեկտրոնային Առողջապահության Ազգային Օպերատոր ՓԲԸ
   Էլեկտրոսեվկավմոնտաժ ՍՊԸ
   Էլիտգազ ՍՊԸ
   Էլիտե Դեկոր ՍՊԸ
   ԷԼԻՏՏԵԽ ՍՊԸ
   Էլլիպս Ջի Էլ ՍՊԸ
   Էլլոդի ՍՊԸ
   Էկթրաք սերվիս ՍՊԸ
   Էկո Քնսալթ Արքաու ՍՊԸ
   Էկոար ՍՊԸ
   Էմ Բի Ջի գրուպ ՍՊԸ
   Էմ Ջի Էմ Գրուպ ՍՊԸ
   Էմ Ջի Փեյ Սիստեմ ՓԲԸ
   Էմ Սիսթեմս ՍՊԸ
   ԷՄ ՓԻ ՋԻ ՍՊԸ
   Էմ-ԷՌ-Վի Կապիտալ
   Էմ-Վի-Էմ Ֆակտորինգ Քամփնի ՓԲԸ
   Էյ Դի Էյ Թեք ՍՊԸ
   Էյ Ջեյ Էյ Հոլդինգ ՓԲԸ
   Էյ Ջի Գրուպ ՓԲԸ
   Էյ-Ի-Ջի Սերվիս ՍՊԸ
   Էյ-Ի-ՋԻ ՍՊԸ
   Էյչ Այ Ուայ ՍՊԸ
   Էյչ էս ինթրնաշնլ ՍՊԸ
   Էներգո ինվեստ հոլդինգ ՓԲԸ
   Էներգոսիսթեմս ՍՊԸ
   Էս Սի Դի Էմ ՍՊԸ
   ԷՍ-ՋԻ-ԷՍ ինսպեքշն սերվիսիս լիմիթեդ ԲԸ հայաս.յան ԱՍ
   Էս-Սի-Բի-Այ ՍՊԸ
   ԷսԴիԷմ ՍՊԸ
   Էրա Կարգո թրեյդինգ ՍՊԸ
   Էրեբունի ՍՊԸ
   Էքսպոմեդիա ՍՊԸ
   ԷՖ ԷՄ ԴԻ Քեյ Էլ Եվրոպա ՍՊԸ
   Ըդվանսդ Դիվելըփմենթ ՍՊԸ
   Ընդունելությունների տուն ՓԲԸ
   Ըքաունթինգ բյուրո ՍՊԸ
   Թալինա ՍՊԸ
   Թատրոն 32 ՍՊԸ
   Թի թի էյ Քոնսալթինգ ՓԲԸ
   ԺԱՄՊ ՍՊԸ
   Ի Էյջ Թի Մենեջմենթ Քամփնի ՓԲԸ
   ԻԴՐԱՄ ՍՊԸ
   Իմպերիում Պլազա ՓԲԸ
   Ինդիվիդ ՍՊԸ
   Ինթերնեյշնլ Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Ինվեստ հոթել գրուպ ՍՊԸ
   Ինտեգրա ՍՊԸ
   ԻնտեռԱրմ-Մ ՍՊԸ
   Ինտեր լոտո ՍՊԸ
   Ինտերակտիվ ԹիՎի ՍՊԸ
   Ինտերթրեյդսերվիս ՍՊԸ
   Ինտերսերվիս Մեկ ՍՊԸ
   Ինտրա Քոլ Սենտր ՍՊԸ
   Ինտրաքոմ Հայաստան ՍՊԸ
   Իռ-Վինգ ՍՊԸ
   ԻՍԱՎ ՍՊԸ
   Իքսիբիթ Արմենիա ՍՊԸ
   Լ.Հ.Ա. ՍՊԸ
   ԼԱՄԱՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
   Լայվ ՍՊԸ
   Լասկեր ՍՊԸ
   ԼԵԳԱԼ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ
   Լեգարա ՍՊԸ
   ԼԵԳԻՈՆ Ե.Ս.Է. ՍՊԸ
   Լեզուների տուն ՍՊԸ
   Լերի-Դիա ՍՊԸ
   Լիդինգ Գրուպ ՍՊԸ
   Լիլնար ՓԲԸ
   Լիմենս-Կլիմա ՍՊԸ
   Լինկ Տուր Էյր ՍՊԸ
   Լիվինգս ՍՊԸ
   Լիր Սթար ՍՊԸ
   Լոզունգ ՍՊԸ
   Լոկատոր ՓԲԸ
   Լոմբարդիա ՍՊԸ
   Լոյլ բիզնես ՍՊԸ
   Լուգերա և Մակլեր ՍՊԸ
   Խճաքար-Մուսա ՍՊԸ
   Խոսպ ՍՊԸ
   Ծխնելույզագործական մասնագիտացված սերվիզ ՍՊԸ
   Կ և Գ իմպերիում ՍՊԸ
   Կալգարի ՍՊԸ
   ԿԱՄ ԱՐՍԻ ԼԱՅԹԻՆԳ ՍՊԸ
   Կամեյա ՍՊԸ
   Կանաչ Արահետ ՀԿ
   Կանաչապատ Մալաթիա ՍՊԸ
   Կապանի ԲՈՒԱՏ ՓԲԸ
   Կառբոն ՍՊԸ
   Կասկադ Քնսալթընթս ՓԲԸ
   Կարախանյան և ընկերներ իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ
   Կարինե Մկրտչյան
   Կարմիր Առագաստներ ՍՊԸ
   Կենտրոն Կանաչապատում ՓԲԸ
   Կենտրոն Մաքրություն ՓԲԸ
   Կետ Արքիթեքթ ՓԲԸ
   ԿԼԱՍԳԷ ՍՊԸ
   Կոլլեկտիվ-Սերվիս Ա ՍՊԸ
   Կոնսիերժ պլուս ՍՊԸ
   Կոնստանտ Դիվելփմենթ ՍՊԸ
   Կոնցեռն-Դիալոդ ՓԲԸ
   Կոպի սերվիս ՍՊԸ
   Կոռսառո ՍՊԸ
   Կոսկա Գրուպ ՍՊԸ
   Հ և Ֆ ՍՊԸ
   Հալո Թրասթ ընկերության հ/մ
   Համակարգչա-դրամարկղային համակարգեր ՍՊԸ
   Հայ-Ամերիկյան Հետախուզական Ընկերության մասնաճյուղ
   Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ԻԱՄ
   Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) միություն
   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն
   Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ ՀԿ-ի Միացյալ Մարզատեխն. Դպր. ՍՊԸ
   Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ հիմնադրամ
   Հայավտոկայարան ՓԲԸ
   Հայգազարդ ՊՓԲԸ
   Հայինկասացիա ՓԲԸ
   Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Հայփոստ ՓԲԸ
   Հանարդնախագիծ ԲԲԸ
   Հանուկ ՍՊԸ
   Հաջառհար Շին ՍՊԸ
   Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն ՓԲԸ
   Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն ՓԲԸ
   Հատուկ կապ ՓԲԸ
   ՀատուկԷլեկտրամոնտաժ ԲԲԸ
   Հարթս ՍՊԸ
   Հարությունյան և գործընկերներ իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ
   Հարսնաձոր ՍՊԸ
   ՀԴՄ Շտրիխ ՍՊԸ
   Հելի ՍՊԸ
   ՀԺՀ ՍՊԸ
   Հիդրոէներգաշին ՓԲԸ
   Հիդրոէներգետիկա ՍՊԸ
   Հիմնարար հետազոտությունների
   Հիպերսպեյս ՍՊԸ
   ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ
   ՀՀ փաստաբանների դպրոց հիմնադրամ
   ՀՀ Փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ-ում հայ կրթական հիմնարկության մասնաճյուղ
   ՀՀԱԱՊ Էքսպերտիզա ՍՊԸ
   Հյուր Սերվիս ՍՊԸ
   Հույս-96 ՍՊԸ
   Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ ՓԲԸ
   Հրշեջ Շահ-Ար ՍՊԸ
   Ձևավորում ՓԲԸ
   Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ
   Մ.Ի.Պ.Հ. Էլեկտրիկս
   Մակկոնի Ասոցիացիա ՍՊԸ
   Մակշին գրուպ ՍՊԸ
   ՄԱՅԼԱՆ ՍՊԸ
   Ման Հոլդինգ ՍՊԸ
   Մանիտուն ՍՊԸ
   Մանուկյան եւ գործընկերներ ՍՊԸ
   Մաշ Մեդա ՍՊԸ
   Մարաթուկ Հոլդինգ ՍՊԸ
   Մարկթգուրու ՍՊԸ
   Մարսուր ՍՊԸ
   Մարտինի Տերրազզա ՍՊԸ
   Մաքուր Երկիր ՍՊԸ
   Մաքուր Մասիս ՓԲԸ
   Մաքուրհամայնք ՍՊԸ
   ՄԳՆ Կավալիեռ
   ՄԳՏՍՄ Սերվիս ՓԲԸ
   Մեգա-Պանտերա ՍՊԸ
   Մեգաշին ՍՊԸ
   Մեդիա Ինթերնեշնլ Սերվիս ՓԲԸ
   Մեդիա Յունիթ ՍՊԸ
   Մեդիա Շարկ ՍՊԸ
   Մեդիարտպրո ՍՊԸ
   Մելինեթ ՍՊԸ
   Մեծ շատրվաններ ՍՊԸ
   ՄԶՄ ՍՊԸ
   Միլամաքս ՍՊԸ
   Միլլեննիում ՓԲԸ
   ՄԻԿԱ ՊՐՈԳՐԵՍՍՏԵԽ ՍՊԸ
   Միկրո Կապիտալ ՍՊԸ
   Միջազգային խորհրդատվական խումբ ՓԲԸ
   ՄԻՕՄ ՍՊԸ
   Մոշն Թայմ ՍՊԸ
   Մուլտի Ավտոտրանս ՍՊԸ
   Մուլտի Ռեստ Հաուս ՍՊԸ
   Յումակս ՍՊԸ
   Յունիգրաֆ-իքս ՍՊԸ
   Յունիռեսո Ապահովագրական Ընկերություն ԱՓԲԸ
   Յունիքորն Գրուպ ՓԲԸ
   ՅՈՒՐՄՏԲ ՍՊԸ
   Նա Դա Մա ՍՊԸ
   Նագաշյան մանուկների տուն երեխ. աջակց. կենտ. հիմն.
   Նաիրիի Բերրիություն ՍՊԸ
   Նաիրիտ-2 ՓԲԸ
   Նայս Ըդվայս ՍՊԸ
   Նավաս-Աստղ ՍՊԸ
   ՆԱՏԿ ՍՊԸ
   Նեո Կոմպյուտեր Թեքնոլոջիս ՍՊԸ
   Նեվթի Գազ ՍՊԸ
   Նետսիս ՀՁ ՍՊԸ
   Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների կանխարգելման գիտագործնական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Նիաշ ՍՊԸ
   Նյումետրիկս Մենեջմենթ Սիսթեմս Ինք Ամերիկ. Հայ
   Նոկիա Սիմենս Նեթվորքս ՓԲԸ
   Նոմադ էքսպրես ՓԲԸ
   Նոր Արտաշատ Ռեստորանային Համալիր ՍՊԸ
   Նոր Բարեկարգում ՓԲԸ
   Նոր դար, նոր հազարամյակ ՍՊԸ
   Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ
   Շարմ Հոլդինգ ՍՊԸ
   Շինկարկաս ՍՊԸ
   Շինուժ ՊՓԲԸ
   Շողակաթ Հեռուստաընկերություն ՍՊԸ
   Ութ Յոթ Յոթ ՈՒթ Տեղեկատու ՍՊԸ
   Ուլտրաիմիջինգ ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական կենտրոն ՍՊԸ
   ՈւնիՏրանս
   Ուրարտու Մեդիա Իքսչենջ ՍՊԸ
   Ուրբան Լոջիստիք Սերվիսիս ՓԲԸ
   Պաշտոնական տեղեկագիր ՓԲԸ
   Պաստառ ՍՊԸ
   ՊԱՏ-Լուսացույց ՍՊԸ
   Պարկ գրուպ ՍՊԸ
   Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն ՊՈԱԿ
   Պերսոնա Գրատա գովազդային գործակալություն
   Պռոքսի ՍՊԸ
   Պրոգրես ՓԲԸ
   Պրուդենս ՓԲԸ
   Պրոֆմոնտ ՍՊԸ
   Ջեներալ բիրինգ սերվիս Էռ. Էյ. ՍՊԸ
   Ջերմային տնտեսություն պետական ՓԲԸ
   Ջի Էյ Թի Քաթինգ ՍՊԸ
   Ջի Էս Գրուպ ՍՊԸ
   ՋԻ ԷՍ ճարտարապետություն և շինարարություն կորպ. ՀՄ
   Ջի-ջի-էս ՍՊԸ
   Ջինջ ՍՊԸ
   ՋԻՖԵՔՍ ՍՊԸ
   Ռադիո 107 ՖՄ ՍՊԸ
   Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն
   ՌԱԿ Միներալզ ընդ Մեթալզ Ինվեսթմենթս Արմենիա ՍՊԸ
   Ռեգնում ՍՊԸ
   Ռենթալս ՍՊԸ
   Ռեպուբլիկա ՍՊԸ
   Ռեվիզոր ՍՊԸ
   Ռիըլ Քլինինգ Ֆրոմ վիկտորիա
   ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ
   Ռուբենյանց տուն ՍՊԸ
   Սահակ-Արծափ ՍՊԸ
   Սամ-Տրանս ՍՊԸ
   Սայգա Պահնորդական ՍՊԸ
   Սանիթեք ՍՊԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ
   Սելենա Սերվիս
   Սեմինա Քընսալթինգ ՓԲԸ
   Սենյոր ՍՊԸ
   Սեքյուրիթի Դրիմ ՍՊԸ
   ՍԹ Վիփ Ինդասթրի ՍՊԸ
   Սի Էյջ Երկու Էմ Հիլլ Ինթերնեյշնլ Սերվիսիս Ինք հ/մ
   Սի Էֆ Էֆ Ռիալ Էսթեյթ գրուպ ՓԲԸ
   Սիբորն Ինթերնեյշընըլ Ինք
   ՍիթիԴիզայն ՍՊԸ
   Սիմոն և Հակոբ թոռներ ՍՊԸ
   Սինխրոն ՍՊԸ
   Սիուն ՍՊԸ
   Սիս տարաբար ինտերնեյշնլ ՍՊԸ
   Սիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ՍՊԸ
   Սիրով ՍՊԸ
   Սկոբ ՍՊԸ
   Սկորպտեք ՍՊԸ
   Սմարտ-Տեխ ՍՊԸ
   Սոլիդ Ըքաունթ ՍՊԸ
   Սոյ Պրոդուքտ Իմպերա Ս.Ռ.Լ. ՓԲԸ
   Սպարտակ Մուրադյան ՍՊԸ
   Սպեցմաշ ՍՊԸ
   Սպորտ-Տուր ՍՊԸ
   Ստատուս ընդ Կո
   Ստեփ Արզ ՍՊԸ
   Ստեփս Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Սֆերա ՍՊԸ
   Սևակ Ծառուկյան ՍՊԸ
   Վ-Սանկ ՍՊԸ
   Վալգե ՍՊԸ
   Վալկան ՍՊԸ
   Վահան ԵՀԱ ՍՊԸ
   Վայն Ռեփաբլիկ ՍՊԸ
   Վանե-Մուշ ՍՊԸ
   Վանեսսա ՍՊԸ
   Վար ընդ Էմ Փարթներս Քոնսալթինգ ՍՊԸ
   Վեհո Ալլիանս ՍՊԸ
   Վենլո Տրանս ՍՊԸ
   ՎԵՊՏ ՓԲԸ
   Վեստտրանս ՍՊԸ
   Վերան ՍՊԸ
   Վերելակմոնտաժ ՍՊԸ
   Վիասֆեր տեխնոպարկ ՓԲԸ
   Վիզավիս տուր ՍՊԸ
   Վիկտորիա քոնսալթինգ ՍՊԸ
   ՎինդՌոուզԹրավել-Պրո ՍՊԸ
   Վիվառո Գրուպ ՍՊԸ
   Տանդեմ Փեյմինթս ՍՊԸ
   Տարոն-ավիա ՍՊԸ
   Տեխնոման ՍՊԸ
   Տոպազ 95
   Տուրիստ-ՖՄԿ ՍՊԸ
   Տրանս Ալյանս ՍՊԸ
   Տրանս Լիդեր ՍՊԸ
   Տրանս Լոջիստիկ Քոքըսիս ՍՊԸ
   Տրանսգազշին Վանաձոր ՍՊԸ
   Տրանսիմպեքս ՍՊԸ
   Տրանսնախագիծ ՓԲԸ
   Ցեմենտ Փլանթ Քոնսլաթնթս ՍՊԸ հ/մ
   Փաբլիք Սըփորթ Սերվիսիս Լիմիթեդ ՓԲԸ
   Փարկինգ Սիթի Սերվիս ՓԲԸ
   Փարվանա Լիճ ՍՊԸ
   Փեթակ ՍՊԸ
   Փերֆեքթ Սեթինգ ՓԲԸ
   Փրաեմիում ՌԱ ՍՊԸ
   Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս ՍՊԸ
   Փրայմ Քոմերշլ ՍՊԸ
   Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի ՓԲԸ
   Քանաքեռ-Զեյթուն ԲԿ
   Քաջարան էներգանորոգում ՍՊԸ
   Քաջարանի համայնքի կոմունալ տնտեսություն ՓԲԸ
   Քեյ էնդ ջի գրուպ ՍՊԸ
   Քլեվր Լոգիստիկ և տրանսպորտ ՍՊԸ
   Քլիըստրիմ Արմենիա ՓԲԸ
   Քլիներս ՍՊԸ
   Քլինլենդ ՍՊԸ
   Քլինլենդ ՍՊԸ
   Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ տարած. համագործակց
   Օազիս Ավտոմատիկա ՍՊԸ
   Օլիվեր Գրուպ ՍՊԸ
   Օլտուրս
   Օկտան-Թեսթ ՓԲԸ
   Օպտիմալ ՍՊԸ
   Օվնե ՍՊԸ
   Օֆիս Կլաս ՍՊԸ
   Ֆակել Գազ ՍՊԸ
   Ֆակտում ՍՊԸ
   Ֆասթ Քարթ ՍՊԸ
   Ֆաստ Գրուպ ՓԲԸ
   Ֆարմ-Սերվիս ՍՊԸ
   Ֆարմեքս Տեքնոլոջիս ՍՊԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ
   Ֆեկա-Լյուքս ՍՊԸ
   Ֆինանսական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա
   Ֆինլեգալ Կոնսալտ ՓԲԸ
   Ֆոնդեքս Կոմերցիալ ՍՊԸ
   Ֆոտոմաստեր ՍՊԸ
   Ֆորմատ-Ավտոմոնտաժ ՍՊԸ
   Ֆուդ ԱՄ ՍՊԸ
   Ֆրի մեդիա հոլդինգ տեղեկատվական կրթական հիմնադրամ
   Ֆրիզե ՍՊԸ
  • Շինարարություն
   Ագարակշին ՍՊԸ
   Ագնոր Ստրոյ ՍՊԸ
   Ագրո-Պետրոլ Սերվիս ՍՊԸ
   Ադինֆոսիս Կառավարման ինստիտուտ ՓԲԸ
   Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ ՍՊԸ
   Ալգարե ՍՊԸ
   Ալնես քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Ախուրյանի ՃՇՇ ՓԲԸ
   Ակօդ Շին ՍՊԸ
   Աղյուս ՍՊԸ
   Ամարասշին ՍՊԸ
   Այգեձոր ՍՊԸ
   Անի ԲԲԸ
   Անուր ՍՊԸ
   Աշխատանք ՍՊԸ
   Աշոտ Դայան և ընկերներ ՍՊԸ
   Աշոցք ՍՊԸ
   ԱռՎԱ Երկիր ՍՊԸ
   Աստղիկ 5 ՍՊԸ
   Ավա-2000 ՍՊԸ
   Ավագյանբրիջ 1 ՍՊԸ
   Ավետիսյան Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   ԱՎՈ Ֆ.Մ.Հ. ՍՊԸ
   Ար և Ար Դիզայն Քոնստրաքշն ՍՊԸ
   Ար-Տար-Շին ՍՊԸ
   Արամ Զուրաբյան ՍՊԸ
   Արարատ Ճանշին ՍՊԸ
   Արարիչ ՍՊԸ
   Արգիշտի-1 ՍՊԸ
   Արթմաշին ՍՊԸ
   Արթուր և Սեզար ՍՊԸ
   ԱՐԹՔԱՐ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ
   Արխիտոն ՍՊԸ
   Արծափ-շին ՍՊԸ
   Արհովշին ՍՊԸ
   Արմամաստ ՍՊԸ
   Արմաշ ՍՊԸ
   Արմենիան Մայնինգ Քոնթրաքթոր ՍՊԸ
   Արմէդնա ՍՊԸ
   Արուսյակ ԱԿ
   ԱՐՍԵՎ ՍՊԸ
   Արտաշատշին ՍՊԸ
   Արցախէներգոցանցշին ԲԲԸ
   Արփա-Սևան ԲԲԸ
   Աֆինա Պալլադա ՓԲԸ ՀՄ
   Բազալտ-ԷՄ ՍՊԸ
   Բամօ Մետալ ՍՊԸ
   Բեկաս ՍՊԸ
   Բերմա ՓԲԸ
   Բիշին ՍՊԸ
   Բիոնիկ ՍՊԸ
   Բրիտանիա Քոնստրաքշըն ՓԲԸ
   Գազատրանսպորտային համակարգերի շինարարության տնօրինություն հիմնարկ
   Գալստյան Շինմոնտաժ ՍՊԸ
   Գամուր Սերվիս ՍՊԸ
   Գեղամա ԷԹՇ
   ԳԵՎՄԻԿ ՍՊԸ
   Գիզա ՍՊԸ
   Գլենդել Հիլզ ՓԲԸ
   Գորիսի ՃՇՇ ԲԲԸ
   Գրադշինինվեստ ՍՊԸ
   Գրէդշին ՍՊԸ
   Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ
   Դադեշ-շին ՍՊԸ
   Դավիթ էներջի ՍՊԸ
   Դավիթաշենի Էներգոկենտրոն Հ/Ձ
   Դեդալ ՍՊԸ
   Դեյվիդ Հոթսոն ընդ Ասոսիեթս Արքիթեքթս ՓԲԸ
   Դի ԷՍ Սիսթեմս ՍՊԸ
   Դիդաս Ինտերնեյշնալ ՍՊԸ
   Դորսեթ ՍՊԸ
   Եղեգնաձորի ՃՇՇ
   Եղվարդի Արտադրական Բազա ՍՊԸ
   Եռանավ ՍՊԸ
   Երանոսշին
   Երիցվանք ՍՊԸ
   Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ՓԲԸ
   Երկիր մեդիա գովազդային ստուդիա ՍՊԸ
   Երպլաստստրոյ ՓԲԸ
   Երևանի պողպատյան խողովակների գործարան Մետալ Ստիլ ՓԲԸ
   Երևանշին ԲԲԸ
   Երևանշին ԳԱՄ ՍՊԸ
   Զանգեզուրտրանսշին ԲԲԸ
   Էլիտ Գրուպ ՓԲԸ
   Էլվարա ՍՊԸ
   Էկոմիքս ՍՊԸ
   Էկոշին գրուպ ՍՊԸ
   Էմ Էս ՔՈՔՈՈՆՍ ՓԲԸ
   Էմ Շին ՍՊԸ
   Էյ Ջի Էլ Էս թեքնոլոջիս ՍՊԸ
   Էներգացանցշին ԲԲԸ
   Էներջի Բիլդսթեյշն ՍՊԸ
   Էնքաղշին ՍՊԸ
   Էպալ ՍՊԸ
   Էս Թի Սերվիս ՍՊԸ
   Էս.Քեյ. Բիմզ ՍՊԸ
   Էսբետ ՓԲԸ
   ԷսԷռՎի Շին ՍՊԸ
   ԷՍԿՈ-Կոնցեռն ՓԲԸ
   Էվիամ ՍՊԸ
   Թալիդետա ՓԲԸ
   Թալինի ԱՏՃ ՓԲԸ
   Թեքնո Քազա ՍՊԸ
   Թիվ 1 Շինվարչություն ԲԲԸ
   Թորթոմշին ՍՊԸ
   Թունել ՓԲԸ
   Թունելագործ ՍՊԸ
   Ժայռ ՍՊԸ
   Ի Էմ Էյջ Քոնսթրաքշն ՓԲԸ
   Ի. Այ. Այ. Սի. Ջի. ՍՊԸ
   Ինթըրնեյշնլ Դիվելըփմենթ ընդ Քոնսթրաքշն ՓԲԸ
   Ինժեներ Լիգա ՓԲԸ
   Ինժկոմէներգո ՍՊԸ
   Ինտերկապալ ՍՊԸ
   Իտարկո Քոնսթրակշն ՓԲԸ
   Լամվուդ ՍՊԸ
   Լան ՍՊԸ
   Լեվ ընդ Դավ գրուպ ՍՊԸ
   Լիլանարմ ՍՊԸ
   Խաչատուրյանի բիլդինգ գրուպ ՍՊԸ
   Խաչհար ՍՊԸ
   Խաս-Պրոֆիտ ՍՊԸ
   Խարբերտշին ՍՊԸ
   Ծրագիծ-Ա ՍՊԸ
   Կագեվ ՍՊԸ
   ԿաԷռ Քնսթրաքշն ՍՊԸ
   Կալապատարու փաուեր թրանսմիշն լիմիտրդ ընկերության ՀՀ մասնաճյուղ
   Կամա ՍՊԸ
   Կամպարե ՍՊԸ
   Կանակա ԲԲԸ
   Կապան Նորոգշին ՍՊԸ
   Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ
   Կապիտալ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Կառաշինտրանս ՍՊԸ
   Կոտայք շին ՍՊԸ
   Կոտայքի ՃՇՇ
   Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն ԲԸ Հ/Մ
   Կուարլինի ՍՊԸ
   Կրեդոստրոյ ՍՊԸ
   ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն ՓԲԸ
   Հայկ Արշին ՍՊԸ
   Հայկլեռշին ՍՊԸ
   ՀայՌուսգազարդ ՓԲԸ Հրազդան-5-ի շինարարության տնօրինություն հիմնարկ
   Հարությունյան շին ՍՊԸ
   ՀԵԳՍ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Հիբրիդ Սոլյուշնս ՍՊԸ
   Հիդրոիզոլ ՍՊԸ
   Հիդրոշին ՍՊԸ
   Հոյակերտ ՍՊԸ
   Հորիզոն-95 ՍՊԸ
   Հրազդան ՀեյջՓԻՍԻՍԻ-3
   Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ
   Ղարաբաղցյան-Շին ՍՊԸ
   Ղարիբյանշին ՍՊԸ
   Ճանապարհ ԱԿ
   Ճանապարհ ՍՊԸ
   Ճանշինվերանորոգում ՓԲԸ
   Ճառագայթ տրանսքաղշին ՓԲԸ
   Ճարտարապետ Օլեգ Շոկարեւ ՍՊԸ
   Ճարտարապետական Արվեստանոց Աղեկյան ՍՊԸ
   Մ. Լամբարյան ՍՊԸ
   Մ.Մ.Ա.-Շին ՍՊԸ
   Մասիսավան Բրենչ ՍՊԸ
   Մաստերկոմպ ՍՊԸ
   ՄԴՄ ՍՊԸ
   Մեգապոլիս Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Մետալ Ստիլ ՓԲԸ
   Մետրոշինվերանորոգում ԲԲԸ
   Մերձմոսկովյան ԲԲԸ
   ՄԹ-մեյնկոմ ՍՊԸ
   Միրզայանս Ինվեստմենթ Գրուպ ՓԲԸ
   Միրումյան Շին ՍՊԸ
   ՄԼԼ ինդասթրիզ ՍՊԸ
   Մոդեռն Բիլդինգ Դիվելըփմենթ ՍՊԸ
   Մոդուլ 2015 ՍՊԸ
   ՄոնԱրխ ՍՊԸ
   Մոնոլիտ կապիտալ շին ՍՊԸ
   Մոնոլիտիկ Յունիթ ՍՊԸ
   ՆԱՎԿՈՆՍՏ ՍՊԸ
   Նարգիզյանշին ՍՊԸ
   Նարիմանյան ՍՊԸ
   Նարինե-Հասմիկ ՍՊԸ
   Շակս Գրուպ ՍՊԸ
   Շամարշին ՍՊԸ
   Շեն Շինարարական Կազմակերպություն ՍՊԸ
   Շին. ինժ. սերվիս ՍՊԸ
   Շինաշխարհ ՍՊԸ
   Շինարար ՍՊԸ
   Շինմեքմեխ ՍՊԸ
   Շինֆորում ՍՊԸ
   Շուշան և Շահնուր ՍՊԸ
   Ուայդ Գեյթ ՍՊԸ
   Ուկրշին ԲԲԸ
   Պառեքս-Գազ ՍՊԸ
   Պոդյոմստրոյպրոեկտ ՍՊԸ
   Ջերմգազշին ՍՊԸ
   Ջերմուկի հիդրոտեխ ՍՊԸ
   Ջերսան ՍՊԸ
   ՋՏԶԲ ԾԻԳ ՊՀ
   Ռ. Սաքանյան և ընկերներ ԱԿ
   ՌաֆԴավ ՍՊԸ
   ՌԳՄ գրուպ ՓԲԸ
   Ռեալ-Շին ՍՊԸ
   Ռենշին ՍՊԸ
   Ռոսալիա ՍՊԸ
   Ռոսեր Պլյուս ՍՊԸ
   ՍԱԴԵ Բաժնետիրական Ընկերություն Հայստանյան Մասնաճյուղ
   ՍԱՄ ԿԱՐ Շին ՍՊԸ
   Սամ Շինուժ ՍՊԸ
   Սասունասար ՍՊԸ
   Սեդարա ՍՊԸ
   Սեմուր ընդ Կո ՍՊԸ
   Սթիլ Կոնցեռն ՍՊԸ
   Սթոնս ՍՊԸ
   Սինոհիդրո քորփորեյշն ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Սիսիանի Նորոգշին ԲԲԸ
   Սմալա ՍՊԸ
   Սմարթ քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Սնառտ ՍՊԸ
   Սովրեմեննիյե տեխնոլոգիի ստրոիտելստվա ՓԲԸ
   Սուրշին ՍՊԸ
   Սպիտակ Տնակ ՍՊԸ
   Սպիտակ-1 ԲԲԸ
   Սևաբերդ ՍՊԸ
   Վ. Աղաբաբյան ՍՊԸ
   Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
   Վահրադյան շին ՍՊԸ
   Վանի ՍՊԸ
   Վառ ապագա ՍՊԸ
   Վարարակն ՓԲԸ
   Վարգոս ԲԲԸ
   Վեյա ՍՊԸ
   Վերըթի Սթայլ
   Վի-ար-բի կոնցեռն ՍՊԸ
   Վիզկոն ՍՊԸ
   Վիշկա ՍՊԸ
   Վոլվար ՍՊԸ
   Վրեժ ՍՊԸ
   ՏԱԳԳԱՏԷ ՍՊԸ
   Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ
   Տարբերակ ՍՊԸ
   Տիրանուն ՓԲԸ
   Տոնուս ՍՊԸ
   ՏՈՒՆ-ՏՈՒՆ ՍՊԸ
   ՏՍԿ Հեռահաղորդակցության շինարարական կազմակերպություն ՍՊԸ
   ՏՍԿ Սվյազստրոյկոմ ՍՊԸ
   Տրանսգազշին ՍՊԸ
   Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ
   Քազա Ասքո ՍՊԸ
   Քաջարան Մոնտաժ ՍՊԸ
   Քարամյան և Մխիթարյան ընկերներ ՍՊԸ
   Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս ՍՊԸ
   Քոլոնե Շին ՍՊԸ
   ՔՈՆՍԱՐՔ ՍՊԸ
   Քորթհիլ Կորպորացիայի Հայաստանի Մասնաճյուղ.
   Քուիք Քոթեջ ՍՊԸ
   Ֆ.Պ.Զ. ՍՊԸ
   Ֆասթ Թրեք Քոնսթրաքշըն ՓԲԸ
   Ֆինստրոյ ՍՊԸ
  • Բանկեր, ՈՒՎԿ-ներ
   Ագարակշին ՍՊԸ
   Ագնոր Ստրոյ ՍՊԸ
   Ագրո-Պետրոլ Սերվիս ՍՊԸ
   Ադինֆոսիս Կառավարման ինստիտուտ ՓԲԸ
   Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ ՍՊԸ
   Ալգարե ՍՊԸ
   Ալնես քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Ախուրյանի ՃՇՇ ՓԲԸ
   Ակօդ Շին ՍՊԸ
   Աղյուս ՍՊԸ
   Ամարասշին ՍՊԸ
   Այգեձոր ՍՊԸ
   Անի ԲԲԸ
   Անուր ՍՊԸ
   Աշխատանք ՍՊԸ
   Աշոտ Դայան և ընկերներ ՍՊԸ
   Աշոցք ՍՊԸ
   ԱռՎԱ Երկիր ՍՊԸ
   Աստղիկ 5 ՍՊԸ
   Ավա-2000 ՍՊԸ
   Ավետիսյան Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   ԱՎՈ Ֆ.Մ.Հ. ՍՊԸ
   Ար և Ար Դիզայն Քոնստրաքշն ՍՊԸ
   Ար-Տար-Շին ՍՊԸ
   Արամ Զուրաբյան ՍՊԸ
   Արարատ Ճանշին ՍՊԸ
   Արարիչ ՍՊԸ
   Արգիշտի-1 ՍՊԸ
   Արթմաշին ՍՊԸ
   Արթուր և Սեզար ՍՊԸ
   ԱՐԹՔԱՐ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ
   Արխիտոն ՍՊԸ
   Արմամաստ ՍՊԸ
   Արմաշ ՍՊԸ
   Արմենիան Մայնինգ Քոնթրաքթոր ՍՊԸ
   Արմէդնա ՍՊԸ
   Արուսյակ ԱԿ
   ԱՐՍԵՎ ՍՊԸ
   Արտաշատշին ՍՊԸ
   Արցախէներգոցանցշին ԲԲԸ
   Արփա-Սևան ԲԲԸ
   Աֆինա Պալլադա ՓԲԸ ՀՄ
   Բազալտ-ԷՄ ՍՊԸ
   Բամօ Մետալ ՍՊԸ
   Բեկաս ՍՊԸ
   Բերմա ՓԲԸ
   Բիշին ՍՊԸ
   Բիոնիկ ՍՊԸ
   Բրիտանիա Քոնստրաքշըն ՓԲԸ
   Գազատրանսպորտային համակարգերի շինարարության տնօրինություն հիմնարկ
   Գալստյան Շինմոնտաժ ՍՊԸ
   Գամուր Սերվիս ՍՊԸ
   Գեղամա ԷԹՇ
   ԳԵՎՄԻԿ ՍՊԸ
   Գիզա ՍՊԸ
   Գլենդել Հիլզ ՓԲԸ
   Գորիսի ՃՇՇ ԲԲԸ
   Գրադշինինվեստ ՍՊԸ
   Գրէդշին ՍՊԸ
   Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ
   Դադեշ-շին ՍՊԸ
   Դավիթաշենի Էներգոկենտրոն Հ/Ձ
   Դեդալ ՍՊԸ
   Դեյվիդ Հոթսոն ընդ Ասոսիեթս Արքիթեքթս ՓԲԸ
   Դի ԷՍ Սիսթեմս ՍՊԸ
   Դիդաս Ինտերնեյշնալ ՍՊԸ
   Դորսեթ ՍՊԸ
   Եղեգնաձորի ՃՇՇ
   Եղվարդի Արտադրական Բազա ՍՊԸ
   Եռանավ ՍՊԸ
   Երանոսշին
   Երիցվանք ՍՊԸ
   Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ՓԲԸ
   Երկիր մեդիա գովազդային ստուդիա ՍՊԸ
   Երպլաստստրոյ ՓԲԸ
   Երևանի պողպատյան խողովակների գործարան Մետալ Ստիլ ՓԲԸ
   Երևանշին ԲԲԸ
   Երևանշին ԳԱՄ ՍՊԸ
   Զանգեզուրտրանսշին ԲԲԸ
   Էլիտ Գրուպ ՓԲԸ
   Էլվարա ՍՊԸ
   Էմ Էս ՔՈՔՈՈՆՍ ՓԲԸ
   Էյ Ջի Էլ Էս թեքնոլոջիս ՍՊԸ
   Էներգացանցշին ԲԲԸ
   Էներջի Բիլդսթեյշն ՍՊԸ
   Էնքաղշին ՍՊԸ
   Էպալ ՍՊԸ
   Էս Թի Սերվիս ՍՊԸ
   Էս.Քեյ. Բիմզ ՍՊԸ
   Էսբետ ՓԲԸ
   ԷսԷռՎի Շին ՍՊԸ
   ԷՍԿՈ-Կոնցեռն ՓԲԸ
   Էվիամ ՍՊԸ
   Թալիդետա ՓԲԸ
   Թալինի ԱՏՃ ՓԲԸ
   Թեքնո Քազա ՍՊԸ
   Թիվ 1 Շինվարչություն ԲԲԸ
   Թորթոմշին ՍՊԸ
   Թունել ՓԲԸ
   Թունելագործ ՍՊԸ
   Ժայռ ՍՊԸ
   Ի Էմ Էյջ Քոնսթրաքշն ՓԲԸ
   Ի. Այ. Այ. Սի. Ջի. ՍՊԸ
   Ինթըրնեյշնլ Դիվելըփմենթ ընդ Քոնսթրաքշն ՓԲԸ
   Ինժեներ Լիգա ՓԲԸ
   Ինժկոմէներգո ՍՊԸ
   Ինտերկապալ ՍՊԸ
   Իտարկո Քոնսթրակշն ՓԲԸ
   Լամվուդ ՍՊԸ
   Լան ՍՊԸ
   Լենդո ՈւՎԿ ՓԲԸ
   Լեվ ընդ Դավ գրուպ ՍՊԸ
   Լիլանարմ ՍՊԸ
   Խաչատուրյանի բիլդինգ գրուպ ՍՊԸ
   Խաչհար ՍՊԸ
   Խաս-Պրոֆիտ ՍՊԸ
   Խարբերտշին ՍՊԸ
   Ծրագիծ-Ա ՍՊԸ
   Կագեվ ՍՊԸ
   ԿաԷռ Քնսթրաքշն ՍՊԸ
   Կալապատարու փաուեր թրանսմիշն լիմիտրդ ընկերության ՀՀ մասնաճյուղ
   Կամպարե ՍՊԸ
   Կանակա ԲԲԸ
   Կապան Նորոգշին ՍՊԸ
   Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ
   Կապիտալ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Կառաշինտրանս ՍՊԸ
   Կոտայք շին ՍՊԸ
   Կոտայքի ՃՇՇ
   Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն ԲԸ Հ/Մ
   Կուարլինի ՍՊԸ
   Կրեդոստրոյ ՍՊԸ
   ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն ՓԲԸ
   Հայկ Արշին ՍՊԸ
   Հայկլեռշին ՍՊԸ
   ՀայՌուսգազարդ ՓԲԸ Հրազդան-5-ի շինարարության տնօրինություն հիմնարկ
   ՀԵԳՍ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Հիբրիդ Սոլյուշնս ՍՊԸ
   Հիդրոիզոլ ՍՊԸ
   Հոյակերտ ՍՊԸ
   Հորիզոն-95 ՍՊԸ
   Հրազդան ՀեյջՓԻՍԻՍԻ-3
   Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ
   Ղարաբաղցյան-Շին ՍՊԸ
   Ղարիբյանշին ՍՊԸ
   Ճանապարհ ԱԿ
   Ճանապարհ ՍՊԸ
   Ճանշինվերանորոգում ՓԲԸ
   Ճառագայթ տրանսքաղշին ՓԲԸ
   Ճարտարապետ Օլեգ Շոկարեւ ՍՊԸ
   Ճարտարապետական Արվեստանոց Աղեկյան ՍՊԸ
   Մ. Լամբարյան ՍՊԸ
   Մ.Մ.Ա.-Շին ՍՊԸ
   Մասիսավան Բրենչ ՍՊԸ
   Մաստերկոմպ ՍՊԸ
   ՄԴՄ ՍՊԸ
   Մեգապոլիս Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Մետալ Ստիլ ՓԲԸ
   Մետրոշինվերանորոգում ԲԲԸ
   Մերձմոսկովյան ԲԲԸ
   ՄԹ-մեյնկոմ ՍՊԸ
   Միրզայանս Ինվեստմենթ Գրուպ ՓԲԸ
   Միրումյան Շին ՍՊԸ
   ՄԼԼ ինդասթրիզ ՍՊԸ
   Մոդեռն Բիլդինգ Դիվելըփմենթ ՍՊԸ
   Մոդուլ 2015 ՍՊԸ
   ՄոնԱրխ ՍՊԸ
   Մոնոլիտիկ Յունիթ ՍՊԸ
   ՆԱՎԿՈՆՍՏ ՍՊԸ
   Նարգիզյանշին ՍՊԸ
   Նարիմանյան ՍՊԸ
   Նարինե-Հասմիկ ՍՊԸ
   Շակս Գրուպ ՍՊԸ
   Շամարշին ՍՊԸ
   Շեն Շինարարական Կազմակերպություն ՍՊԸ
   Շին. ինժ. սերվիս ՍՊԸ
   Շինաշխարհ ՍՊԸ
   Շինարար ՍՊԸ
   Շինմեքմեխ ՍՊԸ
   Շինֆորում ՍՊԸ
   Շուշան և Շահնուր ՍՊԸ
   Ուայդ Գեյթ ՍՊԸ
   Պառեքս-Գազ ՍՊԸ
   Պոդյոմստրոյպրոեկտ ՍՊԸ
   Ջերմգազշին ՍՊԸ
   Ջերմուկի հիդրոտեխ ՍՊԸ
   Ջերսան ՍՊԸ
   ՋՏԶԲ ԾԻԳ ՊՀ
   Ռ. Սաքանյան և ընկերներ ԱԿ
   ՌաֆԴավ ՍՊԸ
   ՌԳՄ գրուպ ՓԲԸ
   Ռեալ-Շին ՍՊԸ
   Ռենշին ՍՊԸ
   Ռոսալիա ՍՊԸ
   Ռոսեր Պլյուս ՍՊԸ
   ՍԱԴԵ Բաժնետիրական Ընկերություն Հայստանյան Մասնաճյուղ
   ՍԱՄ ԿԱՐ Շին ՍՊԸ
   Սամ Շինուժ ՍՊԸ
   Սասունասար ՍՊԸ
   Սեդարա ՍՊԸ
   Սեմուր ընդ Կո ՍՊԸ
   Սթիլ Կոնցեռն ՍՊԸ
   Սինոհիդրո քորփորեյշն ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Սիսիանի Նորոգշին ԲԲԸ
   Սմալա ՍՊԸ
   Սմարթ քոնսթրաքշն ՍՊԸ
   Սնառտ ՍՊԸ
   Սովրեմեննիյե տեխնոլոգիի ստրոիտելստվա ՓԲԸ
   Սուրշին ՍՊԸ
   Սպիտակ Տնակ ՍՊԸ
   Սպիտակ-1 ԲԲԸ
   Սևաբերդ ՍՊԸ
   Վ. Աղաբաբյան ՍՊԸ
   Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
   Վանի ՍՊԸ
   Վառ ապագա ՍՊԸ
   Վարարակն ՓԲԸ
   Վարգոս ԲԲԸ
   Վեյա ՍՊԸ
   Վերըթի Սթայլ
   Վի-ար-բի կոնցեռն ՍՊԸ
   Վիզկոն ՍՊԸ
   Վիշկա ՍՊԸ
   Վոլվար ՍՊԸ
   Վրեժ ՍՊԸ
   ՏԱԳԳԱՏԷ ՍՊԸ
   Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ
   Տարբերակ ՍՊԸ
   Տիրանուն ՓԲԸ
   Տոնուս ՍՊԸ
   ՏՈՒՆ-ՏՈՒՆ ՍՊԸ
   ՏՍԿ Հեռահաղորդակցության շինարարական կազմակերպություն ՍՊԸ
   ՏՍԿ Սվյազստրոյկոմ ՍՊԸ
   Տրանսգազշին ՍՊԸ
   Տրանսունիվերսալ ՓԲԸ
   Քազա Ասքո ՍՊԸ
   Քաջարան Մոնտաժ ՍՊԸ
   Քարամյան և Մխիթարյան ընկերներ ՍՊԸ
   Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս ՍՊԸ
   Քոլոնե Շին ՍՊԸ
   ՔՈՆՍԱՐՔ ՍՊԸ
   Քորթհիլ Կորպորացիայի Հայաստանի Մասնաճյուղ.
   Քուիք Քոթեջ ՍՊԸ
   Ֆ.Պ.Զ. ՍՊԸ
   Ֆասթ Թրեք Քոնսթրաքշըն ՓԲԸ
   Ֆինստրոյ ՍՊԸ
  • Հիմնադրամներ
   Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ
   «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ
   Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջ կեն
   Արաբկիր միացյալ մանկական բարեգործական հիմնադրամ
   Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ ԲՀ
   ԲՀՀ- Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ
   Գաֆէսճեան Թանգարան հիմնադրամ
   Գիտությունների և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամ
   Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամ
   Գնիշիկ միջհամայնքային բնապահպանական հիմնադրամ
   Դիակոնիա ԲՀ
   Դիակոնիա-Փարոս բարեգործական հիմնադրամ
   Եվրասիա Հիմնադրամի հ/ն
   Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ
   Երիտասարդական նախաձեռնությունների հիմնադրամ
   Զարգացման լուծումների ինստիտուտ հիմնադրամ
   Էյ Թի Փի բարեգործական հիմնադրամ
   Թեքեյան կենտրոն հիմնադրամ
   Լեռնահայաստան բարեգործական հիմնադրամ
   Կազա շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ
   Կանանց Զարգացման Ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ
   Կովկասի ինստիտուտ հիմնադրամ
   Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ
   Կրթություն հանուն կայուն Զարգացման Հիմնադրամ
   Հակոբյան և եղբայրներ բարեգործական մարդասիրական հիմնադրամ
   Համայնքային զարգացման ծրագրերի գրասենյակ ՊՀ
   Հայ ասպետ ԿԲՀ
   Հայ դպրոց հիմնադրամ
   Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ
   Հայաստանի Երիտասարդական Հիմնադրամ
   Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ
   Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ
   Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամ
   Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամ
   Հայաստանում գյուղական տարած-ի տնտես. զարգաց. հիմնադրամ
   Հայաստանում տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ
   Հայկական ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական հիմնադրամ
   ՀիմնաՏավուշ Զարգացման Հիմնադրամ
   ՀՀԱՄԾ Ի.Ա. Միություն
   Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամ
   Հույս բոլոր մարդկանց սոցիալ-մշակութային հիմնադրամ
   ՁԻԱՀ-ի Հայկական ազգային Հիմնադրամ
   Մանես բարեգործական հիմնադրամ
   Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ հիմնադրամ
   ՄԵՆՔ ազգային արժեքների պահպանման հիմնադրամ
   Միկրոձեռնարկության զարգացման բարեգործական հիմնադրամ
   Միջազգային ակցիա սովի դեմ հիմնադրամի ՀՄ
   Յոնգ Վուման Բարեգործական հիմնադրամ
   Նյու Լայֆ բարեգործական հիմնադրամ
   Նոր Համբերդ գիտական կենտրոն հիմնադրամ
   Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոն հիմնադրամ
   Շուշի վերածնունդ հիմնադրամ
   Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամ
   Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամ
   Ջերմիկ Անկյանուն Հիմնադրամ
   Ռազմ.և ազգային հետազոտ.հայկական կենտրոն հիմնադրամ
   Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ
   Վանաձորի տարեցների տուն հիմնադրամ
   Տարածաշրջանային Հետազոտությունների Կենտրոն հիմնադրամ
   Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն հիմնադրամ
   Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ
   Քրեսնթ Գլոբլ Եվրասիա Ապահովագր. և Վերաապահովագր. Բ
   Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամ
   Օքսեջեն երիտասարդության և կանանց իրավ. պաշտ. հիմն.
   Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ հիմնադրամ
   Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ
   Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուս. կենտրոն հիմնադրամ
  • Առողջապահություն, բժշկական կենտրոններ
   Աբովյանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Աբովյանի Ծննդատուն ՊՓԲԸ
   Ագարակի հիվանդանոց ՓԲԸ
   Ալմեդա ՓԲԸ
   Ախուրյանի մոր և մանկան առողջության կենտրոն
   Ամասիայի առողջության կենտրոն
   Ապարանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Առողջապահության ամերիկյան միջազգային ընկերակցության ՀՆԿ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Առողջսպասարկում ՍՊԸ
   Ասպեռա ՍԿԱՆ ԲԳԿ ՍՊԸ
   Աստելլաս Ֆարմա Յուրոպ Բ.Վ. Հ/Ն
   Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ
   Ավանգարդ Մեդ ՍՊԸ
   Ավիաբուժ ԲԿ ՓԲԸ
   Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն ՓԲԸ
   Արմավիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Արմավիրի հիվանդանոց ՊՓԲԸ
   Արմավիրի պոլիկնիլիկա ՊՓԲԸ
   Արմենակ և Աննա Թադէոսեանների անվամբ բուժարան ԲՀ
   Արշակունյաց Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Արտաշատի հիվանդանոց ՓԲԸ
   Աքսիոմեդ ՍՊԸ
   Բժիշկներ առանց սահմաների հայկական մ/ճ
   Բժիշկներ առանց սահմանների Բելգիա կազմ.Հայաստ. մասն.
   ԲԻ ԲԻ ՋԻ ԲԿ ՓԲԸ
   Բյուրեղավանի բժշկական ամբուլատորիա
   Գառնիի առողջության կենտրոն
   Գավառի պոլիկլինիկա
   Գյումրու Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Գյումրու մոր և մանկան ավստրաիական հիվանդանոց ՓԲԸ
   Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսեր ՓԲԸ
   Գոլդշին ՍՊԸ
   Գորիսի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Գուգարքի Պոլիկլինիկա
   Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Դանաֆարմ ՍՊԸ
   Դենս ՍՊԸ
   Դիագեն Պլյուս ՍՊԸ
   Դիագնոստիկա ԲՄ ԲԲԸ
   Դսեղի առողջության կենտրոն ՊՓԲԸ
   Երևանի երկաթուղու պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Երևանի Վ. Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոն
   Էլեն-Նարե ծննդօգնության կենտրոն ՍՊԸ
   Էլիտ-Մեդ Բժշկական Կենտրոն ՍՊԸ
   էկոլոգիա Վ.Կ.Հ
   Էկոսենս ՍՊԸ
   Էկոսենս ՍՊԸ
   Էրեբունի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Թիվ 1 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 12 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 13 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 15 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 19 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 20 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 4 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 5 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 7 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 8 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Թիվ 9 Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Ժամանակակից վիրաբուժության կլինիկա ՍՊԸ
   Իգնացիա Պոլիկլինիկա
   ԻՋԵՎԱՆԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
   Իջևանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Լ.Արեշյանի անվան Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր ՓԲԸ
   Լեբեն ՍՊԸ
   Լիգադենտ ՓԲԸ
   Լճաշենի ԱԱՊ կենտրոն
   Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոն
   Կապանի հիվանդանոց ՓԲԸ
   Կապանի տարածքային պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Կարբիի բժշկական ամբուլատորիա
   Կարմիր Բլուր Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Կրոկուս Մեդիքլ Բ.Վ. ՍՊԸ ՀՄ
   Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր ՓԲԸ
   Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամ
   Հայաստանի Հանրապետությունում Օպտոմեդ Կանադայի Մասնաճյուղ
   Հայկական կարմիր խաչի ընկերության Գրացիա միջազգային վերականգնողական կենտորն
   Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոն ՓԲԸ
   Հատուկ պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   ՀՀ ԱՆ Նորք Ինֆեկցիոն կլինիկա հիվանդանոց ՓԲԸ
   ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Երեւանի Կենտրոնի և Նորք-Մարաշի տարածքային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀԱՆ Նևրոզների կլինիկա ՓԲԸ
   Հրազդանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտոն ՓԲԸ
   Մանուկ Պոլիկլինիկա
   Մաշկաբանության և սեռավարակաբանական բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ
   Մասիս օրթոպեդիկ հիվանդանոց ՓԲԸ
   Մասիսի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Մասիսի Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Մեդադենտ ՍՊԸ
   Մեդեսթ ՍՊԸ
   Մեդեսի ՍՊԸ
   Մեդիկալ հորիզոն ՍՊԸ
   Մեդլայն
   Մեծ Պառնիի առողջության կենտրոն
   Մեծամորի հիվանդանոց ՊՓԲԸ
   Մեղրաձորի բժշկական ամբուլատորիա
   ՅՈՒՆԻՄԵԴ Հայ-Ռուսական Համատեղ Ձեռնարկություն ՍՊԸ
   Նաիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Նիկոլայ Նասիբյանի անվ. Նոյեմբերյանի բ/կ ՓԲԸ
   Նյու Էստետ ՍՊԸ
   Նոր Արաբկիր Պոլիկլինիկա
   Նոր Արեշ Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա
   Նորագավիթ Պոլիկլինիկա
   Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոն ՓԲԸ
   Նուբարաշենի Պոլիկլինիկա ՓԲԸ
   Շահումյանի բժշկական ամբուլատորիա
   Շենգավիթ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Շտապօգնություն ՊՓԲԸ
   ՈԿՖ Բանավանի ԱԱՊ կենտրոն
   Ոսկեվազի բժշկական ամբուլատորիա
   Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արդյունաբանական կետրոն ՓԲԸ
   Ջաջուռի առողջության կենտրոն
   Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն ՓԲԸ
   Սիբվալեո ՍՊԸ
   Սիրմեդ ՍՊԸ
   Սլավմեդ բժշկական կենտրոն ՍՊԸ
   Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր ՓԲԸ
   Սոճուտ Մանկական Առողջարան ՓԲԸ
   Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Սպիտակի բ/կ ՓԲԸ
   Սևանի հիվանդանոց ՊՓԲԸ
   Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց ՓԲԸ
   Սևանի պոլիկլինիկա
   Սևքարի բժշկական ամբուլատորիա
   Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական կենտրոն ՓԲԸ
   Վահագնիի բժշկական ամբուլատորիա
   Վաղարշապատի պոլիկլինիկա
   ՎԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
   Վանաձորի թիվ 2 հիվանդանոց ՊՓԲԸ
   Վանաձորի թիվ 5 Պոլիկլինիկա
   Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց ՊՓԲԸ
   Վարդենիսի Նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ ՊՈԱԿ
   Վարդենիսի Նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ ՍՊԸ
   Վարդենիսի պոլիկլինիկա
   Վեդու ծննդատուն ՓԲԸ
   Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ
   Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ
   Տաշիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
   Տարերք Թվայն ՍՊԸ
   Տափերականի բժշկական ամբուլատորիա
   Փանիկի առողջության կենտրոն ՓԲԸ
   Քանկոր ՍՊԸ
   Քաջարանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
  • Պետական կազմակերպություններ,բյուջետային հիմնարկներ
   Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն ՊՈԱԿ
   Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Աղավնատուն գյուղ գյուղապետարան ՀՈԱԿ
   Աջակցություն արտաքին հարաբերություններին հիմնադրամ
   Ավանի մանկապարտեզներ ՀՈԱԿ
   Ավանի մշակույթի տուն ՀՈԱԿ
   Արաբկիր-005 համատիրություն
   Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ
   Արտավազի գյուղապետարան
   Արփա-Սևան թունելի վերականգնման ԾԻԳ ՊԿՀ
   Բարեկամություն Հայաստանի պարարվեստի պետական համույթ
   Գայի գյուղապետարան
   Գեղագիտության ազգային կենտրոն ՊՓԲԸ
   Գեղարվեստ. դաստիարակ. և մշակույթի մակապատ.կենտրոն
   Գիտության և Տեխնոլոգիայի Զարգացման Հիմնադրամ
   Գյումրու քաղաքապետարան
   Գրադարանային համակարգ ՀՈԱԿ
   Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ ՀՈԱԿ
   Դատական դպրոց
   Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Երևանի N 16 գրադարան ՀՈԱԿ
   Երևանի N 32 գրադարան ՀՈԱԿ
   Երևանի Աջափնյակ շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Ավան համայնքի N 1 գրադարան ՀՈԱԿ
   Երևանի Ավան շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Դավթաշեն շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Էրեբունի շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Կենտրոն շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի մանկապատ. ստեղծագ. քաղաքային կենտրոն
   Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ
   Երևանի Նորք-Մարաշ շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Նուբարաշեն շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանի Շ. Կուրղինյանի անվան N 17 գրադարան ՀՈԱԿ
   Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոն ՀՈԱԿ
   Երևանի Շենգավիթի նետաձգության մարզակումբ ՀՈԱԿ
   Երևանի քաղաքապետարան
   Երևանի քաղաքապետարանի ԳՇՊՇ ՊՓԲԸ
   Երևանի Քաղաքապետարանի Քաղաքաշինություն ՊՓԲԸ
   Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ
   Երևանտրանս ՓԲԸ
   Զարթոնք մանկական գեղարվեստական դաստիարակության կենտրոն ՀՈԱԿ
   Էլեկտրոնային Կառավարման Ենթակառուցվածքների Ներդրման Գրասենյակ
   Թիվ 11 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թիվ 25 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թիվ 40 գրադարան ՀՈԱԿ
   Ժամանակակից արվեստի թանգարան ՀՈԱԿ
   Ժողովրդական երաժշտության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ
   Լիճքի գյուղապետարան
   ԼՂՀ Ոստիկանություն
   ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջ. վարչակազմի անձնակազմ
   Լճաշենի գյուղապետարան
   Կապանի համայնքապետարան
   Կապանի քաղաքապետարան
   Կապուտանի գյուղապետարան
   Կարբիի գյուղապետարան
   Կարեն Դեմիրճյանի թանգարան ՀՈԱԿ
   ԿԳՆ Տեխնիկական ստեղծագործության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ ՓԲԸ
   Կենտրոն համատիրություն
   Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
   Կոտայքի մարզի Բալահովիտի համայնքապետարան աշխ. ՀՈԱԿ
   Հայաստանի Հանրապետության Դատական դեպարտամենտ
   Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական ֆիլհարմոնիա ՀՈԱԿ
   Հանրակացարաններ ՓԲԸ
   Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ
   Հավատարմագրման ազգային մարիմին ՊՈԱԿ
   ՀՀ Ազգային Անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ
   ՀՀ ազգային ժողով
   ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն
   ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
   ՀՀ ԱՍՀՆ Աշխատանքի պետական տեսչություն
   ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
   ՀՀ Արդարադատության նախարարություն
   ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
   ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
   ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով 
   ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
   ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ ԿԵՆՏՐՈՆ ՄԿ.
   ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
   ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա
   ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
   ՀՀ Դատական դեպարտամենտ
   ՀՀ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Կ. Նիկողոսյանի անվան մանկապատանեկան արվեստի կենտրոն ՀՈԱԿ
   ՀՀ Երևանի Շենգավիթի N 5 մշակութային կենտրոն ՀՈԱԿ
   ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
   ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
   ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ
   ՀՀ Լոռու մարզպետարան
   ՀՀ ԿԱ Ճարտարապետության ՊԿ
   ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
   ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
   ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության ՊՊԾ
   ՀՀ կառավրությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
   ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
   ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ ՊՈԱԿե
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքապետարանի աշխատակազմ ՀԿՀ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանություն
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքապետարան
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի գյուղապետարանի աշխ. ՀՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
   ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ ՊԿՀ
   ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
   ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ
   ՀՀ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
   ՀՀ Ոստիկանություն
   ՀՀ ՊՄՏՀԿ ԿԽ
   ՀՀ Սահմանադրական դատարան
   ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
   ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
   ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
   ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
   ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
   ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն
   ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայություն
   ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմ
   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
   ՀՀ փաստաբանների պալատ
   ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
   ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
   Հովտաշատի Համայնքապետարան
   Ձորաղբյուրի գյուղապետարան
   Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
   Նոր Հաճնի համայնքապետարանի աշխատակզմ ՀԿՀ
   Նոր Նորք վարչական շրջանի կենտրոնական գրադարան
   Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ
   Շենգավիթի թաղապետարան
   Ջերմուկի Քաղաքապետարան
   Ջրվեժի գյուղապետարան
   Սարավանի բարեկարգում ՀՈԱԿ
   Սյունիքի Մարզի Մեղրիի Համայնքապետարանի աշխատակազմ
   Սպիտակի քաղաքապետարան
   Սևանի ՔաղաքապետարանՎայոց Ձորի Մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Վանաձորի քաղաքապետարան
   Տավուշի մարզային գրադարան
   Տրանսպորտի ԾԻԳ
   Քանաքեռ - Զեյթուն վարչական շրջանի կենտրոնացված գրադարանների համակարգ
   Քաջարանի քաղաքապետարան
   Օքրո Օքրոյանի N 3 գրադարան ՀՈԱԿ
  • ՊՈԱԿ
   Ա. Բաբաջանյանի անվ.պետ. երաժշտ. քոլեջ ՊՈԱԿ
   Ա. Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) հիմնադրամ
   Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության,վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Ա.Սպենդիարյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Ազգային տարի ՊՈԱԿ
   Ախուրյանի Ն.Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց
   Այգեպատի գյուղապետարան
   Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության եւ բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայություն.կենտրոն ՊՈԱԿ
   Աշխ. և սոց. հարց. նախ. "Վանաձորի մանկատուն" ՊՈԱԿ
   Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Ապարանի Ռազմամարզական Վարժարան ՊՈԱԿ
   Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Արարատի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Արգելոցապարկային համալիր ՊՈԱԿ
   Արդարադատության ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Արմավիրի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Արտաշատի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արտաշատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Բեմարվեստի ազգային փորձարարական Գոյ կենտրոն ՊՈԱԿ
   Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գ. Սունդուկյանի անվ. ազգ. ակադեմիական թատրոն ՊՈԱԿ
   Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գիտատեխնիկական լրատվության հայկական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գյումրու Երեխաների Տուն ՊՈԱԿ
   Գյումրու Վ.Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն
   Գնահատման և թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ
   ԳՎԻԿ ՊՈԱԿ
   Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Դատախազության դպրոց ՊՈԱԿ
   Դիլիջանի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ե.Չարենցի անվան գրական. եւ արվեստի թանգարան ՊՈԱԿ
   Ե.Չարենցի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ Գյումրի մասնաճյուղ
   Եվրասիական հետազոտությունների ինստիտուտ ՈԱԿ
   Երաժշտագիտական գրադարան ՊՈԱԿ
   Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Երևանի 110 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N170 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N6 արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հ.84 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն
   Երևանի կամերային պետական թատրոն ՊՈԱԿ
   Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ ՀՈԱԿ
   Երևանի կենդանաբանական այգի ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ.Թումանյանի անվ.պետ.տիկնիկային թատրոն ՊՈԱԿ
   Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության պետական համալսարան ՊՈԱԿ
   Երևանի մնջախաղի պետական թատրոն ՊՈԱԿ
   Երևանի Ն. Տիգրանյանի անվ. ՏԽՈւԵN4 հատուկ դպ. ՊՈԱԿ
   Զովքի Գյուղապետարան
   Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ
   Թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ժող. ստեղծագործության և արհեստագործ. կենտրոն ՊՈԱԿ
   Լավելինա ՍՊԸ
   Լոռու մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Լուսանշան ՊՈԱԿ
   Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկ գրադարան ՊՈԱԿ
   Կ.Ս. Ստանիսլավսկու անվան Պետական Ռուսական Դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ
   Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ
   Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան հ. 9 ավագ դպ. ՊՈԱԿ
   Կենդանաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ ՊՈԱԿ
   Կոնդի առանձնատների տնտեսություն ՊՈԱԿ
   Կոտայքի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Կոտայքի մարզի Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակազմ
   Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հ.Թումանյանի թանգարան ՊՈԱԿ
   Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետ.թատրոն
   Համակարգչային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային գրադարան ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային գրապալատ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային պատկերասրահ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի բնության պետական թանգարան ՊՈԱԿ
   Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՈԱԿ
   Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբ
   Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ ՊՈԱԿ
   Հայկական հանրագիտարան հրատարակչություն ՊՈԱԿ
   Հայֆիլմ կինոստուդիա ՊՈԱԿ
   Հանրապետ գիտաբժշկական գրադարան ՊՈԱԿ
   Հանրապետական անասնաբուժական հակահամաճարակայինև ախտորոշիչ կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հանրապետական թ.1 հատուկ կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   Հանրապետական մանկական պաթանատոմիական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հատուկ կացարան ՊՈԱԿ
   Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԱԳՆ Պետական արարողակարգի ծառայություն գործակալություն
   ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայություն
   ՀՀ ԱՆ Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Արարատի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Արդարադատության նախարարության Թարգմանությունների կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան
   ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ գիտության զարգացման հիմնադրամ
   ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգոնոոսֆերայի հետազոտությունների կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլգիայի գիատական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի գրականության ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի և Մանրէների ավանդադրման կենտրոն
   ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլի Կառույցի Ուսումնասիրմ.Կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ ՌՖԷԻ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ ՊՈԱԿ
   ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքապետարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
   ՀՀ ԿԳՆ Ընտանիք ՄՊՍԿ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Իջևանի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Նախագծերի արտագերատեսչական փորձաքննություն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Պարի պետական անսամբլ ՊՈԱԿ
   ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն ՀՈԱԿ
   ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Տավուշի մարզի "Բերդի ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ
   ՀՀ փաստաբանների պալատ ՊՈԱԿ
   ՀՀ Փոքր Մհեր Կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
   Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն
   Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման գրասենյակ ՊՈԱԿ
   Հրազդանի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ
   ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Մ.Սարյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Մասնագիտական Կողմնորոշման Մեթոդական Կենտրոն ՊՈԱԿ
   Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Գիտահետազոտական Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՄԵՎԱՆԾ ՊՈԱԿ
   Մխիթար-Սեբաստացի ԿՀ ՊՈԱԿ
   Մշակութային արժեքների փորձ.կենտրոն ՊՈԱԿ
   Ն.Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան ՊՈԱԿ
   Նոյեմբերյանի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Շիկահող պետական արգելոց ՊՈԱԿ
   Շիրակի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պաշտպանության ծառայություն
   Պատմամշակութային ժառանգություն ԳՀԿ ՊՈԱԿ
   Պեմզաշենի գյուղապետարան ՊՈԱԿ
   Պետական կամերային երաժշտական թատրոն ՊՈԱԿ
   Ջերմուկի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ռուսական արվեստի(պրֆ. Ա.Աբրահամյանի հավաքածու) թանգարան ՊՈԱԿ
   Ս. Փարաջանովի թանգարան ՊՈԱԿ
   Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Արևմտյան Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Հարավային Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Հյուսիսային Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սերմերի գործակալություն ՊՈԱԿ
   Սյունիքի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Սոլարե ՍՊԸ
   Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն ՊՈԱԿ
   Սպասարկում ՊՈԱԿ
   Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն ՊՈԱԿ
   Վ.Պետրոսյանի անվ.գեղ.մարզի գրադարան ՊՈԱԿ
   Վ.Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Վանաձորի Հով.Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թ
   Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ ՊՈԱԿ
   Տրանսպորտային փոխադրումներ ՊՈԱԿ
   Ցուցահանդեսային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Փայտարվեստի թանգարան ՊՈԱԿ
   Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Քենդլ ԵՊՀ ՊՈԱԿ Սիքրոտոնյան Ճառագայթման օգտագործմամբ ԳՀԿ գիտահետազոտակ ինստիտուտ հիմնարկ
   Օրբելի եղբայրներ տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   ֆիզասի թանգարան-ինստիտուտ ՊՈԱԿ
  • Հասարակական կազմակերպություններ
   Ամքոր (ԱՄՆ Միավորված Մեթոդիստների Օգնության Կոմիտե) Հայկական մասնաճյուղ
   Առաքելություն Արևելք ՀԿ
   Ավագ Սերունդ ՍՊԸ
   Արարատ մամուլի ակումբ ՀԿ
   Արթիկ Բիզնես ՍՊԸ
   Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ
   Գարուն վերածնունդ ՀԿ
   Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության հայ. մ/ճ
   Գորիսի երիտասարդական միություն
   Գործարարության զարգացման և օժանդակման կենտրոն ՀԿ
   Գործընկերություն և Ուսուցում ՀԿ
   Դիլիջանի Շամախյան բնակելի թաղամասի կառավարում ՀԿ
   Դիլնետ Սերվիս Կրթական ՀԿ
   Դրական Մարդկանց Հայկական Ցանց Սոցիալական ՀԿ
   ԵՊՀ Շրջանավարտների Միավորում ՀԿ
   Եռանկյունի համատիրության
   Երեխաների և դեռահասների սոցիալ-առողջապահական աջակցության կենտրոն ՀԿ
   Երիտասարդական Նվաճումներ ՀԿ
   Երևակ ՀԿ
   Երևան հիմնադրամ
   Երևանի N 161 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի մամուլի ակումբ ՀԿ
   Երևանի սպորտ կոմիտե ՀՈԱԿ
   Երևանի Վահան Զատիկյանի անվան մարզակումբ ՀՈԱԿ
   Երևանյան հեռանկարներ Միջազգային Երաժշտական Փառատոն ՀՄ
   Զիկատար բնապահպանական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Էթնոս էթնո մշակույթային ԳՀԿ ՀԿ
   Ընտրությունը քոնն է ՀԿ
   Թիչ Ֆոր Արմենիա Կրթական ՀԿ
   Թիվ 10 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թիվ 5 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թիվ 6 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ
   Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ ՀԿ
   Ինթրահելթ Ինթերնեյշնլ Ինք. Ընկերության Հայաստանյան մասն.
   Ինտերնյուս Հասարակական կազմակերպություն
   Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ
   Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ ՀԿ
   Իրավունքի գերակայություն իրավապաշտպան ՀԿ
   Խուլերի հայկական սպորտային միություն ՀԿ
   Կաթոլիկ Օգնության Ծառայություն
   Կամրջակ ՍԲՀԿ
   Կանայք հանուն զարգացման ՀԿ
   Կանանց իրավունքների կենտրոն
   Կապանի ՁԱԿ ՀԿ
   Կրթության զարգացման ակադեմիա ՀԿ Երևանյան մասնաճյուղ
   Հ. Սիմիկյան ՍՊԸ
   Համայնքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ
   Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի ՀԿ
   Հայ օգնության միություն ՀԿ
   Հայաստանի Բանկերի Միություն
   Հայաստանի բնական գազի ոլորտի կազմակերպությունների միություն
   Հայաստանի Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա
   Հայաստանի Կուրորտներ ՀԿ
   Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա ՀԿ
   Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա ՀԿ
   Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե ԻՀԿ
   Հայաստանի շինարարների միություն ԻԱՄ
   Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ ՀԿ
   Հայաստանում Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման գրասենյակի ներկայացուցչություն
   Հայկական բարեգործական ընդհ. միություն հիմնադրամ
   Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հայաստանի ներկայացուցչություն
   Հայկական բուսաբանական ընկերություն ՀԿ
   Հայհեղինակ հեղինակների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ
   Հանուն ընտանիքի և առողջության համահայկական ասոցիացիա ՀԿ
   Հանրային օրակարգ լրագրողների ՀԿ
   Հասարակության հետ կապերի Հայաստանյան ասոցիացիա ՀԿ
   Հելսինկյան քաղաքացիական ասսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ
   Հեյֆեր Փրոջեքթ Ինթերնեյշնլ հայկական մասնաճյուղ
   Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ
   ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶԿ
   ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Առևտրաարդյունաբերական Պալատ
   ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
   ՀՀ Վարկային կազմակերպությունների միություն
   Հույսի կամուրջ ՀԿ
   ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միավորում ՀԿ
   ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում կրթություն և խնամք ՀԿ
   Մարտունու Կանանց Համայնքային Խորհուրդ ՀԿ
   Մարտունու ուսանողական խորհուրդ ՀԿ
   Մեր տունը սոցիալական ՀԿ
   ՅՈւ-ԱՐ-ԷՍ Ֆեդերալ Սերվիսիզ Ինթերնեյշնլ ինք.
   Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա ՀՈԱԿ
   Նոյեմբերյանի Համայնքների Միություն
   Նոր ուղիներ ՀԿ
   Շեն ԲՀԿ
   Ուսուցում հանուն առողջության պահպանման ՀԿ
   Պրոֆեսիոնալները հանուն քաղաքացիական հասարակության ՀԿ
   Սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների «Վստահություն» կենտրոն ՀԿ
   Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն ՀԿ
   Ստեփանավանի տեղեկատվական կենտրոն ԲՀԿ
   Տապան Էկո-ակումբ ՀԿ
   Տնտեսական զարգացման եւ հետազոտությունների կենտրոն
   Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման Կենտրոն ՀԿ
   Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ ՀԿ
   Քոփերատիվ Հաուզինգ Ֆաունդեյշն հայաստանյան մասնաճյուղ
   Օրրան ԲՀԿ
   Օքսֆամ Մեծ Բրիտանիայի Հայաստանյան մասնաճյուղ ՀԿ
   Ֆեմիդա Հասարակական իրավական կազմակերպություն
   Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան ՀՈԱԿ
   Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարան ՀՈԱԿ
  • Ուսումնական հաստատություններ
   Ա. Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) հիմնադրամ
   Ա. Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Ա. Տիգրանյանի անվ. երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Ա.Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոց ՊՈԱԿ
   Ա.Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոց
   ԱԱԱԱ Հաշվապահության Ուսումնա-հրատարակչական կենտրոն ՍՊԸ
   Աբովյան N 4 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Աբովյանի N 1 արհեստագործական ուսումն. ՊՈԱԿ
   Աբովյանի թիվ 6 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Աբովյանի Խ.Աբովյանի անվան N 1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Աբովյանի Վ. Համբարձումյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ազգային տարի ՊՈԱԿ
   Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Աղասի Խանջյանի անվ. N 53 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Աղավնաձորի Զ. Դանիելյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Այ Էյ Բի Սենթր ՓԲԸ
   Այգեպատի գյուղապետարան
   Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության եւ բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայություն.կենտրոն ՊՈԱԿ
   Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Աշոտ Նավասարդյանի անվան N 196 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Աշտարակի արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան N 5 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ապարանի Ռազմամարզական Վարժարան ՊՈԱԿ
   Աջափնյակի շախմատի դպրոց ՀՈԱԿ
   Արագածոտնի մարզի Թալինի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արագածոտնի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արարատի մարզային գրադարան ՊՈԱԿ
   Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արգելոցապարկային համալիր ՊՈԱԿ
   Արդարադատության ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Արեգնազան կրթահամալիր ՍՊԸ
   Արթիկի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արմավիրի N4 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արմավիրի բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արմավիրի պետական ինդ-մանկավարժական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արմավիրի Ռ.Եղոյանի անվան N1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արմավիրի Վարդան Բախշյանի անվան N2 հիմնական դպրոց
   Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Արտաշատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արփենիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Արևշատի Մետաքսեի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Բի Էս Սի Բիզնեսի Աջակցման կենտրոն ՍՊԸ
   Բյուրեղավանի գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ
   Բյուրեղավանի Ս.Վարդանյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ
   Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գ. Սունդուկյանի անվ. ազգ. ակադեմիական թատրոն ՊՈԱԿ
   Գալիոտ ՍՊԸ
   Գառնիի Ատոմի անվան N 2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Գավառի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Գավառի պետական երաժշտական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գիտատեխնիկական լրատվության հայկական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գյումրի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների կենտրոն
   Գյումրու ակադեմիական վարժարան
   Գյումրու Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ
   Գյումրու մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 3 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ
   Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտ
   Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Գնահատման և թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Գողթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Գորիսի Ա․Բակունցի անվան N1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Գորիսի համար 4 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Գորիսի մանկավարժահոգեբանական աջակցության կեն. ՊՈԱԿ
   Գորիսի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Գորիսի պրոֆ. Խ.Երիցյանի անվան պետ.գյուղ.քոլեջ ՊՈԱԿ
   ԳՎԻԿ ՊՈԱԿ
   Գրիգոր Նարեկացու անվան N 137 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Դավթաշենի շախմատի դպրոց ՀՈԱԿ
   Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Դատախազության դպրոց ՊՈԱԿ
   Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ
   Դիլիջանի երեխաների խնամքի պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ
   Ե.Չարենցի անվան գրական. եւ արվեստի թանգարան ՊՈԱԿ
   ԵԳՊԱ ՊՈԱԿ Գյումրի մասնաճյուղ
   Եղիշե Չարենցի անվան N 67 դպրոց ՊՈԱԿ
   ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց
   Եվրասիական հետազոտությունների ինստիտուտ ՈԱԿ
   Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ
   Երաժշտագիտական գրադարան ՊՈԱԿ
   Երեւանի Պետական Հումանիտար-Տեխնիկական Քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երեւանի Վ.Բրյուսովի անվան Պետական լեզվաբանական համալսարան
   Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Երևան Ավանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Շենգավիթի Համալիր Մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի 110 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 100 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 100 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 101 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 102 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 102 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 104 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 105 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 106 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 107 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 107 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 108 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 111 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 112 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 116 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 119 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 12 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 120 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 120 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 123 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 125 հիմնական դպրոց
   Երևանի N 125 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 125 միջն. դպրոց
   Երևանի N 126 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 127 մանկապարտոզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 128 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 129 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 13 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 132 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 134 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 134 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 135 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 136 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 136 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 137 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 138 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 140 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 140 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 143 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 144 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 146 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 147 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 147 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 149 մանկապարտեզ
   Երևանի N 150 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 151 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 152 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 152 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 154 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 154 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 156 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 156 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 157 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 158 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 159 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 159 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 16 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 160 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 160 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 160 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 162 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 163 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 167 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 17 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 171 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 174 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 175 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 178 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 179 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 18 մանկապարտեզ ՓԲԸ
   Երևանի N 180 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 181 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 185 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 187 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 189 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 197 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 198 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 2 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 20 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 200 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 21 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 22 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 22 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 23 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 24 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 25 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 28 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 29 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 30 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 31 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 34 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 35 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 36 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 37 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 37 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 38 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 39 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 39 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 42 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 43 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 44 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 44 միջն. դպրոց
   Երևանի N 45 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 45 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 46 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 46 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 47 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 48 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 49 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 49 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 50 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 50 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 59 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 6 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 62 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 63 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 64 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 64 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 66 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 66 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 67 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 68 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 69 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 70 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 71 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 72 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 73 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 74 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 75 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 75 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 76 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 77 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 78 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 81 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 82 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 83 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 84 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 85 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 87 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 87 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 88 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 89 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 90 Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 91 դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 91 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 92 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 93 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 94 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 94 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 95 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 96 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 97 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 97 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 98 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 98 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N 99 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N 99 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N Գալստյանի անվան N 83 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N Մորգենթաուի անվան N 126 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N103 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N104 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի N186 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի N62 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. Արմենակյանի անվան N 26 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. Իսահակյանի անվ. N 16 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. խաչատրյանի անվան N 80 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան N 93 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. Միկոյանի անվ. N 166 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա. Ցիցիկյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Ա.Գաբրիելյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Ա.Հովհաննիսյանի անվ. N 194 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ա.Ղարիբյանի անվան N142 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ալ. Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Ալ. Բլոկի անվան N 122 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ալ.Շիրվանզադեի անվան N 21 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան ՓԲԸ
   Երևանի Աշոտ Ղուլյանի անվան մանկապատանեկական մարզատեխնիկական կենտրոն ՀՈԱԿ
   Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց
   Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Ար. Երզնկյանի անվան N 118 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Արաբկիրի մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Արաբկիրի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Արգենտինյան հանրապետության N 76 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Գ. Աթարբեկյանի անվան N 61 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գ. Գյուլբենկյանի անվ. N 190 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գ. Մահարու N 176 մ/դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գ. Մարգարյանի անվան N 94 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան N 135 միջ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվան N 177 հիմնական դպրոց
   Երևանի Գայի Հ. Բժշկյանց. անվան N 129 հիմ. դպ.ՊՈԱԿ
   Երևանի Գառնիկ Ադդարյանի անվ. N 133 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գառնիկ Ադդարյանի անվ. N 133 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գարեգին Նժդեհի անվան N 161 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Երևանի Գլաձոր համալսարան ՈՒԱԿ
   Երևանի Գուրգեն Մարգարյանի անվան N 41 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
   Երևանի Գր. Բաղյանի անվան N 141 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գևորգ էմինի անվան N 182 ավագ դպրոց հիմնադրամ
   Երևանի Գևորգ էմինի անվան N182 ավագ դպրոց հիմնադրամ
   Երևանի Գևորգ Չաուշի անվան N 188 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Գևորգ Վարդանյանի անվան N 192 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Դ. Դեմիրճյանի անվան N 27 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Դ. Հովսեփյանի անվան N 191 դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Դ.Վարուժանի անվան N 89 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի Էդ. Բոյաջյանի անվան N 121 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Էռնեստ Թելմանի անվ. N 13 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջ
   Երևանի էրեբունու շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Երևանի թիվ 1 տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի թիվ 2 տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի Լ. Միրիջանյանին անվ. N 155 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Լեոյի անվան N 65 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի լսող. խանգարումներ ունեցող երեխաների հիմնադրամ
   Երևանի Լևոն Արիսյանի անվան N 127 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Լևոն Շանթի անվան N 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Խ. Սամուելյանի անվան N 47 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Խ.Աբովյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն
   Երևանի խոսքի ծանր խանգարումներ ունեցող երեխաների N 8 հատուկ կրթահամալիր
   Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան N139 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Կ. Զարյանի անվ. N 117 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Կ.Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ ՀՈԱԿ
   Երևանի կենդանաբանական այգի ՊՈԱԿ
   Երևանի կենտրոնի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց
   Երևանի կենտրոնի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Հ. Թումանյանի անվան N 32 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ. Իսակովի N 132 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ. Կարապենցի անվան N 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ. Հովհաննիսյանի անվ. N 52 հիմ. դպ. ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ.Ավետիսյանի անվան N 74 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ.Թումանյանի անվ.պետ.տիկնիկային թատրոն ՊՈԱԿ
   Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվ.դրամատիկական թատրոն ՀՈԱԿ
   Երևանի Հ.Օշականի անվան N 172 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հակոբ Կոջոյան կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան N 59 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Համո Սահյանի անվան N 70 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների N 17 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հենրիկ Խաչատրյանի անվան N 199 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Հով. Շիրազի անվան N 169 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հովհ Պողոսյանի անվ. N 82 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան N 95 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ղ. Աղայանի անվան N 63 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության պետական համալսարան ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ. Իշխանի անվան N 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ. Մանուշյանի անվան N 48 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ. Նալբանդյանի անվ. N 33 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ. Սարյանի անվ. N 86 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ. Քաջունու անվան N 54 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ.Գալշոյանի անվ. N 148 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մ.Խորենացու անվան N 143 միջնակարգ դպրոց
   Երևանի Մ.Մալունցյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Մալաթիա արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի ՄՊՀՄԴ ՀՈԱԿ
   Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի ՄՊՀՄԴ ՀՈԱԿ
   Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիայի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Մարզատրամաբանական խաղերի մանկապատանեկական մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվ. N11 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մովսես Գորգիսյանի անվան N 158 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մովսես Ջանբազյանի անվան N 79 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի մտավոր թերզարգ.ունեցող երեխաների N 6 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ն. Զարյանի անվան N130 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ն.Ստեփանյանի անվան N 71 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ն.Վ. Գոգոլի անվան N 35 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ներսես Մեծի անվան N124 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան N 19 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Նորք-Մարաշի Շախմատի Մանկապատանեկան Մարզադպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Նուբարաշեն մարզամշակութային կենտրոն ՀՈԱԿ
   Երևանի Նուբարաշենի շախմատի մանկ. մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Նվեր Սաֆարյանի անվան 164 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Շենգավիթի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի Պարույր Սևակի անվան N 123 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Պեյո Յավրովի անվան N 131 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի պետական համալսարան ՊՈԱԿ
   Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ ՊՈԱԿ
   Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվ. N 20 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ռ. Իշխանյանի անվան N 153 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ռ. Միրոյանի անվան N 77 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվ. N 24 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ս.Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց ՊՈԱ
   Երևանի Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 184 միջն. դպրոց
   Երևանի Սիամանթոյի անվան N 162 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան N 145 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ստ. Լիսիցյանի անվան N 34 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ստ. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Ստեփան Զորյանի անվան N 56 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վ. Գ.Բելինսկու անվան N 38 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վ. Զատիկյանի անվան N 90 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան N 92 դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան N 12 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վ. Մայակովսկու անվան N 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վահան Տերյանի անվ. N 60 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Վարդանանց Ասպետներ N106 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Քանաքեռ-Զեյթունի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Երևանի Օլիմպոս կրթահամալիր ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան N 150 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   Երևանի ՙՄանց՚ համալսարան ՍՊԸ
   Զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական ուս. ՊՈԱԿ
   Զովաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Զովքի Գյուղապետարան
   Էկոնոմիկա և Իրավունք
   Էջմիածնի արհեսագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան ՀՈԱԿ
   Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ
   Թեղենիքի Վ. Ջինիշյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոց ՊՈԱԿ
   Թիվ 3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՀՈԱԿ
   Թիվ 34 գրադարան ՀՈԱԿ
   Թրենինգ ընդ Դիվելեփմենթ ՍՊԸ
   Ժող. ստեղծագործության և արհեստագործ. կենտրոն ՊՈԱԿ
   Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Իրինա Ռոդնինայի գեղասահքի մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Լեռնանիստի Ս. Նազարյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Լուսանշան ՊՈԱԿ
   Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան ՊՈԱԿ
   Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան ՊՈԱԿ
   Խրիմյան Հայրիկի անվան N 10 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Կ.Ս. Ստանիսլավսկու անվան Պետական Ռուսական Դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ
   Կաթողիկոս Վազգեն առաջինի անվ. N 168 ՊՈԱԿ
   Կամարիսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ
   Կապանի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Կապուտանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ԿԳՆ Ալավերդու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ԿԳՆ Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Կենդանաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Կոնդի առանձնատների տնտեսություն ՊՈԱԿ
   Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի N 3 դպրոց ՊՈԱԿ
   Կոտայքի մարզի Պռոշյանի Պ.Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետ.թատրոն
   ՀԱԱԱ Հիմնադրամ
   Համակարգչային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային գրադարան ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային գրապալատ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՈԱԿ
   Հայաստանի ազգային պատկերասրահ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ ՓԲԸ
   Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա ՀԿ
   Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ ՊՈԱԿ
   Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբ
   Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ
   Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիա ՊՈԱԿ
   Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ ՊՈԱԿ
   Հայաստանում եվրոպական քոլեջ հիմնադրամ
   Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ
   Հայկական Վիրտուալ Համալսարան Հիմնադրամ ՀԲԸՄ
   Հայֆիլմ կինոստուդիա ՊՈԱԿ
   Հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն
   Հանրապետական անասնաբուժական հակահամաճարակայինև ախտորոշիչ կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հանրապետական մանկական պաթանատոմիական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն հիմնադրամ
   ՀԱՍԵ«Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոց»ուսհաստատություն
   Հավաքական անվտանգության պայմմանագրի կազմակերպության ակադեմիա
   Հատուկ կացարան ՊՈԱԿ
   Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն ՊՈԱԿ
   Հերվարդ Ռեսորսիս Լիմիթիդ ՄՍԸ
   Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԱԳՆ Պետական արարողակարգի ծառայություն գործակալություն
   ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայություն
   ՀՀ ԱՆ Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Արարատի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Արդարադատության նախարարության Թարգմանությունների կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան
   ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգոնոոսֆերայի հետազոտությունների կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլգիայի գիատական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի գրականության ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի և Մանրէների ավանդադրման կենտրոն
   ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլի Կառույցի Ուսումնասիրմ.Կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
   ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ ՌՖԷԻ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
   ՀՀ ԿԳՆ Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Աբովյանի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Ապարանի ֆիզմաթ ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Արարատի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց
   ՀՀ ԿԳՆ Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Գավառի ակ. Թամամշևի անվ. պետ. գյուղ. քոլեջ
   ՀՀ ԿԳՆ Գավառի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու N 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու N 3 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու N 3 արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի N 8 արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվ. N 119 ավագ դպ. ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի հայ-ամերիկյան Էրեբունի պետական բժշկական քոլեջ
   ՀՀ ԿԳՆ Կապանի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Հրազդանի Խ.Աբովյանի անվան 1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Հրազդանի Հովսեփ Օրբելու անվան N13 ավագ դպրոց
   ՀՀ ԿԳՆ Հրազդանի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Մարտունու բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Մեղրու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Նաիրիի արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Չարենցավանի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Ստեփանավանի Ա. Քալանթարի անվ. պետ. գյուղ. քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Ստեփանավանի Հովհաննես Թումանյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան N 11 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվ.արվեստի պետ.քոլեջ
   ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ
   ՀՀ ԿԳՆ Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի ավագ դպրոց
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի N 2 հիմ. դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Ալափարսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Արագյուղի Տիգրանակերտ կրթարան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի N 14 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի N 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի Ա. Մռավյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի Ավ. Իսահակյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի Հ. Թումանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու Հ. Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Մարմարիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճնի N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի N 6 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Սարալանջի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Կոտայքի մարզի Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Նախագծերի արտագերատեսչական փորձաքննություն ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի N 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Անուշավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Արդենիսի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրիի N 23 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 11 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 15 հիմնականդպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 18 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 19 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 20 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 25 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 29 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 32 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 41 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 43 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու N 9 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Գոգհովիտ գյուղի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Հայկավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Ջրափիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   ՀՀ Պարի պետական անսամբլ ՊՈԱԿ
   ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
   ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն ՀՈԱԿ
   ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն Հայրենիք-Սփյուռք կենտրոն ՊՈԱԿ
   ՀՀ փաստաբանների պալատ ՊՈԱԿ
   ՀՀ Փոքր Մհեր Կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան ՊՈԱԿ
   ՀՀԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Հյուսիսային համալսարան ՍՊԸ
   Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
   Հովտաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Հրազդանի Հ. Պարոնյանի անվան N 12 հիմնական դպրոց
   Հրազդանի Վ. Սարոյանի անվ.N 11 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Ձայնի պահպանման վոկալ-երգչախմբային մասնագիտական դպրոց ՀՈԱԿ
   ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Ձորագյուղի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ղ. Սարյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Ճարտարապետության և արվեստի ստուդիա ՍՊԸ
   Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ
   Մակիչյան Քընսալթինգ ՍՊԸ
   Մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն
   Մասիսի N 5 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Մասնագիտական Կողմնորոշման Մեթոդական Կենտրոն ՊՈԱԿ
   Մարտունու Տ.Աբրահամյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Մեծամորի N2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Գիտահետազոտական Ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   ՄԵՎԱՆԾ ՊՈԱԿ
   Միջազգային որակյալ դպրոցների Երևանի մասնաճյուղ
   Միսաք Մեծարենցի անվան N146 դպրոց
   Մխիթար-Սեբաստացի ԿՀ ՊՈԱԿ
   ՄԿՈՒԶԱԿ
   Մնացական Թարյանի անվան «Ավետիս» ՍՊԸ
   Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի ՊՀԵՄ
   Յ. Լեփսիուսի անվան N 88 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Նար-Դոսի անվ. N14 դպրոց ՊՈԱԿ
   Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Շենգավիթի Մուրացանի անվան N 18 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Շենգավիթի սեղանի թենիսի և թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ
   Շիկահող պետական արգելոց ՊՈԱԿ
   Շիրակի մարզի Գյումրու N 28 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Շիրակի մարզի Գյումրու N 38 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Շիրակի մարզի Մարալիկի N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Ոսկետափի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պաշտպանության ծառայություն
   Պատմամշակութային ժառանգություն ԳՀԿ ՊՈԱԿ
   Ջիվան Աբրահամյանի անվան N 111 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Ռ. Անդրեասյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ
   Ռիսըրչ թրայանգլ Ինստիտուտ
   Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան
   Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Արևմտյան Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Հարավային Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սեյսմիկ Պաշտպանության Հյուսիսային Ծառայություն ՊՈԱԿ
   Սերմերի գործակալություն ՊՈԱԿ
   Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն
   Սյունիք Ֆուդ ՍՊԸ
   Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Սպասարկում ՊՈԱԿ
   Սպիտակի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Ստեփանավանի տարածք. մանկավարժ. աջակցման կենտրոն
   Սևաբերդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Սևանի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան N 2 ավագ դպրոց
   Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N 10 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Վայքի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վանաձորի N 10 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ
   Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան N 23 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան N 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան
   Վանաձորի Մ. Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց
   Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցման հատուկ դպրոց
   Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ
   Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան ՊՊՔ
   Վանաձորի Ս.Շահումյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Վարդենիկի կրթահամալիր ՊՈԱԿ
   Վարդենիսի Հ.Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վեդիի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
   Վէմ կրթամշակութային հիմնադրամ
   Վիքիմեդիա հայաստան գիտակրթական ՀՄ
   Վրեժ Համբարձումյանի անվան N 17 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
   Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
   Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
   Տերնոպոլի Ազգային տնտեսագիտական համալսարան
   Տիգրան Մեծ Ռազմամարզական Հատուկ Վարժարան ՊՈԱԿ
   Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական կենտրոն ՊՈԱԿ
   Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ ՊՈԱԿ
   Տրանսպորտային փոխադրումներ ՊՈԱԿ
   Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի Մ. Ավետիսյանի անվան կերպարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
   Քանաքեռավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Քաջարանի արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ
   Քասախի N 1 միջն. հանրակրթական դպրոց ՊՈԱԿ
   Քասախի արվեստ մշակութային դպրոց-ստուդիա ՀՈԱԿ
   Քեթիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
   Քենդլ ԵՊՀ ՊՈԱԿ Սիքրոտոնյան Ճառագայթման օգտագործմամբ ԳՀԿ գիտահետազոտակ ինստիտուտ հիմնարկ
   ֆիզասի թանգարան-ինստիտուտ ՊՈԱԿ
   Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ ՍՊԸ
   Ֆրանսիական դպրոց հիմնադրամ
  • Ջրային տնտեսություններ
   Ազատ ՋՕԸ
   Ախուրյան-Արաքս-Ջրառ ՓԲԸ
   Ակնալիճ ՋՕԸ
   Ամբերդ ՋՕԸ
   Այգաբացոռոգում ՋՕԸ
   Աշտարակ ՋՕԸ
   Ապարան-Արագած ՋՕԸ
   Աջափնյակոռոգում ՋՕԸ
   Արարատ ՋՕԸ
   Արարատ-Ոռոգում ՓԲԸ
   Արաքս ՋՕԸ
   Արմավիր ՋՕԸ
   Արմավիր-Ոռոգում ՓԲԸ
   Արտաշատ ՋՕԸ
   Բերդ ՋՕԸ
   Գառնի-Գեղարդ ՋՕԸ
   Գավառ ՋՕԸ
   Գետիկ ՋՕԸ
   Դեբեդ-Աղստև-Ջրառ ՓԲԸ
   Եղեգնաձոր ՋՕԸ
   Եղեգնաձոր-Ոռոգում ՓԲԸ
   Եղվարդ ՋՕԸ
   Երևան ՋՕԸ
   Երևան-Ոռոգում ՓԲԸ
   Երևանջուր ՓԲԸ
   Էջմիածին-Ոռոգում ՓԲԸ
   Թալին ՋՕԸ
   Թալին-Ոռոգում ՓԲԸ
   Իջևան ՋՕԸ
   Լոռու-Ջրանցք ՋՕԸ
   Խոյ ՋՕԸ
   Կոտայք ՋՕԸ
   Կոտայք-Ոռոգում ՓԲԸ
   Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ
   ՀՀ ՏԿՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
   Հրազդան-ջուր ՋՕԸ
   Ղափան ՋՕԸ
   Մասիս ՋՕԸ
   Մարտունի ՋՕԸ
   Մարտունի-Ոռոգում ՓԲԸ
   Մեղրի ՋՕԸ
   Մերձափնյա ՋՕԸ
   Մխչյան ՋՕԸ
   ՄՈՒՇ ՋՕԸ
   Մուսալեռ ՋՕԸ
   Նաիրի ՋՕԸ
   Նոյեմբերյան ՋՕԸ
   Նոյեմբերյան-Ոռոգում ՓԲԸ
   Շամիրամ ՋՕԸ
   Շենիկ ՋՕԸ
   Շիրակ ՋՕԸ
   Շիրակ-Ոռոգում ՓԲԸ
   Շիրոռոգում ՋՕԸ
   Ոռոգում ՓԲԸ
   Ոռոգում-Ջրառ ՓԲԸ
   Որոտան ՋՕԸ
   Ուտիք ՋՕԸ
   Ջրային կառույցներ ՓԲԸ
   Ջրվեժ-Ձորաղբյուր ՋՕԸ
   Սպիտակ-Ոռոգում ՓԲԸ
   Սև ջուր-Ախթամար ՋՕԸ
   Սևան-Հրազդանյան-Ջրառ ՓԲԸ
   Վաղարշապատ ՋՕԸ
   Վայք ՋՕԸ
   Վայք-Ոռոգում ՓԲԸ
   Վարդենիս ՋՕԸ
   Վեդի ՋՕԸ
   Փարպի ՋՕԸ
   Քասախ ՋՕԸ
   Քարակերտ ՋՕԸ
  • Գազամատակարարում
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Աբովյանի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Արագածոտնի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Արարատի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Արմավիրի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Արտաշատի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Գավառի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Գյումրու ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Էջմիածնի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Ինժեներական Կենտրոն Մ/ճ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Լոռու ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Կոտայքի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Մարտունու ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Սյունիքի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Սևանի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Վայոց Ձորի ԳԳՄ
   Հայ Ռուսգազարդ ՓԲԸ Տավուշի ԳԳՄ
   ՀայՌուսգազարդ ՓԲԸ
   ՀայՌուսգազարդ ՓԲԸ Գյումրիի ԳԳՄ
   Վովա և Սամսոն ՍՊԸ
   Տրանսգազշին Աբովյան ՍՊԸ
   Տրանսգազշին ՍՊԸ Երևան մասն.
   Տրանսգազշին ՍՊԸ Իջևան մ/ճ
  • Ավիաընկերություններ, ավիագործակալություններ
   Աէրոլենդ ՍՊԸ
   Աէրոստար ՍՊԸ
   Աէրոտուր ՍՊԸ
   Այաքս ՍՊԸ
   Աստղաձոր ՍՊԸ
   Ավիակոմպանիա Արմենիա ՍՊԸ
   Ավիատրանս ՓԲԸ
   Ատլանտա Յուրոփիան Էյուեյս ՍՊԸ
   Արմավիա Ա/Ը ՍՊԸ
   Արտս էնթրփրայզիս Թաթիանա Թրավել ՍՊԸ
   Բիզնես Վեյ ՍՊԸ
   Բիս Արտ ՓԲԸ
   Բրիթիշ միդլենդ Էյրույես Լիմիթեդ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Գարդման Տուր ՍՊԸ
   Գլոուբ Թրավլ ՍՊԸ
   Դելտա-Արմենիա ՍՊԸ
   Դեվիդ Տուր
   Դիրիժաբլ ՍՊԸ
   Էյր Արմենիա ՓԲԸ
   Էյր գրաունդ ՍՊԸ
   Իմպերիալ-Տուր ՍՊԸ
   Իքզեքյութիվ Թրավըլ ՓԲԸ
   Լոռե Գրուպ ՍՊԸ
   Կարիան ՍՊԸ
   Հակոբյան Թրավել ՍՊԸ
   Հայք Ավիա ավիաընկերություն ՓԲԸ
   Հեփփի Վոյաժ ՍՊԸ
   Հիստորիքլ Ադվենչրզ Յուֆ Տուր ՍՊԸ
   Մագնոլիա Տուրս ՍՊԸ
   ՄԳԱ Կոնտինենտ ՍՊԸ
   Յուտէյր Արմենիա ՍՊԸ
   Նաիրի բիզնես տուր ՍՊԸ
   Ներկարարյան-Ներինվեստ ՍՊԸ
   Ուրմիա ՍՊԸ
   Տիգա-Էյր ՍՊԸ
   Տրանսաէրո Ա/Ը ԲԲԸ հայաստանյան ներկայացուցչություն
   Ֆեստա Տուր ՍՊԸ
  • Կապ և ինտերնետ ծառայություն
   ԱԹիՎի ՍՊԸ
   ԱՄՍՆԵՏ ՏԵԼԵԿՈՄ ՍՊԸ
   Այքան Քոմունիքեյշնս ՓԲԸ
   Ավրորա Քոմունիքեյշնս ԱՄ ՓԲԸ
   Արանեա ՍՊԸ
   Արցախկապ ՊՓԲԸ
   Գլոբալ Ար-Նետ ՍՊԸ
   ԷյԲիՍիԴոմեն ՍՊԸ
   Էքսոլթ ՍՊԸ
   Ինտարնետ ՍՊԸ
   Ինտերնետ հանրություն ՀԿ
   Ինֆոկոմ-Երեւան ՓԲԸ
   Ինֆոկոմ-Սերվիս ՓԲԸ
   Կաբելային հեռուստատեսության համակարգերի հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ
   Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
   ՀԱՇԹԻՎԻՊԻԷՍ ՍՊԸ
   Հոմտել ՍՊԸ
   Յուքոմ ՍՊԸ
   ՋիԷնՍի-ԱԼՖԱ ՓԲԸ
   Ռեդինետ ՓԲԸ
   Սան Տելեկոմ ՍՊԸ
   Սի Ջի Էմ Հոլդինգս ՓԲԸ
   Քուեսթրեյդ Ինթերնեյշնլ Ինկ. ընկ. հ/մ
   ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ
   ՕՀԱՄ ՎԱՄ ՍՊԸ
   Օրանժ Արմենիա ՓԲԸ
   Ֆիլատելիա ՍՊԸ
  • Տրանսպորտ, բեռնափոխադրումներ
   A-TEG LLC
   Ա-Տեգ ՍՊԸ
   ԱՄԳՕ-ՏՐԱՆՍՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ
   Ավանգարդ Տրանս ՍՊԸ
   Ավտոբեռնիչ ԲԲԸ
   Ավտոբուս ՓԲԸ
   Արդ Պրոգրես ՍՊԸ
   Արևիկ տրանս ՍՊԸ
   Գլոբալինք Լոջիստիքս գրուփ Լիմիթեդ Ընկերության Հ/Մ
   Դան Տրանս ՍՊԸ
   Լավ ընկեր
   Լիգա ՍՊԸ
   Լիո Թրանս ՍՊԸ
   Լուսար Տրանս ՍՊԸ
   Մարինել տրանս ՍՊԸ
   Մարտի Գրուպ ՍՊԸ
   ՄԵԳԱՏՐԱՆՍ ՍՊԸ
   Մոբտրանս ՍՊԸ
   Նեոտրանս ՍՊԸ
   ՇԱՀՐ ՍՊԸ
   Ուկր. տրանս Վոյաժ ՍՊԸ
   Չորս ընկեր ՍՊԸ
   Սաթի ՓԲԸ
   Սիատրանս ՍՊԸ
   Սպայկա ՍՊԸ
   Վերդ ՍՊԸ
   Վիլա Տրանս ՍՊԸ
   ՎՐՆ Ավիա ՍՊԸ
   Տաու Լոջիստիքս ՍՊԸ
   Տրանս-Ատլաս ՍՊԸ
  • Լրատվամիջոցներ, հրատարակչություններ, տպարաններ
   ԱՄԳՕ-ՏՐԱՆՍՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ
   Ավանգարդ Տրանս ՍՊԸ
   Ավտոբեռնիչ ԲԲԸ
   Ավտոբուս ՓԲԸ
   Արդ Պրոգրես ՍՊԸ
   Արևիկ տրանս ՍՊԸ
   Գլոբալինք Լոջիստիքս գրուփ Լիմիթեդ Ընկերության Հ/Մ
   Դան Տրանս ՍՊԸ
   Լավ ընկեր
   Լիո Թրանս ՍՊԸ
   Լուսար Տրանս ՍՊԸ
   Խաչարամ կոնսերվատորիա ՍՊԸ
   Մարինել տրանս ՍՊԸ
   Մարտի Գրուպ ՍՊԸ
   ՄԵԳԱՏՐԱՆՍ ՍՊԸ
   Մոբտրանս ՍՊԸ
   Նեոտրանս ՍՊԸ
   ՇԱՀՐ ՍՊԸ
   Ուկր. տրանս Վոյաժ ՍՊԸ
   Չորս ընկեր ՍՊԸ
   Սաթի ՓԲԸ
   Սիատրանս ՍՊԸ
   Սպայկա ՍՊԸ
   Վերդ ՍՊԸ
   Վիլա Տրանս ՍՊԸ
   ՎՐՆ Ավիա ՍՊԸ
   Տրանս-Ատլաս ՍՊԸ
  • Ծրագրավորում
   Ալտակոդ ՍՊԸ
   Ապագա Թեքնոլոջիս
   ԲԻ ՄՄԼ ՍՊԸ
   Բի2 ՍՊԸ
   Բինոմիալ ՍՊԸ
   Բումերանգ Սովթուեր
   Գրեյթրգուդ Եվրոպա ՍՊԸ
   Դամարիս ԱՄ ՍՊԸ
   Դատափլեյ ՍՊԸ
   Դիջիթեք մեդիա ՍՊԸ
   Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ՓԲԸ
   Էլկոմպ ՍՊԸ
   Էյչ-Թի-Թի-Էյ ՍՊԸ
   Էներջայզ Գլոբալ Սերվիսիզ ՓԲԸ
   ԷսԷֆԷլ ՍՊԸ
   Էփիջի Լէբս ԷյԷմ ՍՊԸ Հայաստանյան Մասնաճյուղ
   ԷփիջիԱրմ ՍՊԸ
   Թելիգեյթ ՍՊԸ
   Ինստիգեյթ ՓԲԸ
   ԻՍՄՈ Տեխ
   Լայքս ՓԲԸ
   Կինետիկ ՓԲԸ
   Կոնստանտ Դիվելփմենթ ՍՊԸ
   Կուբիքս Դեվելոփմենթ ՍՊԸ
   ՀՀ Սիներջի Ինթերնեշընըլ սիսթըմզ ԲԸ մասնաճյուղ
   Մենթոր Գրաֆիկս Դիվելոփմենթ Սերվիսիս ՓԲԸ
   Մոնթերեյ Արսեթ ՓԲԸ
   Մոնիտիս ՓԲԸ
   ՊիկսԱրտ ՍՊԸ
   ՍԱՏ Սոլյուշնզ ՍՊԸ
   ՍՈՍԻ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻԶ ՍՏԱ ՍՊԸ
   Սորսիո ՓԲԸ
   Սոֆթ Կոնստրակտ ՍՊԸ
   Վեբբ ֆոնտեն հոլդինգ ՍՊԸ
   Վիրաժ Լոջիք
   ՔԱԴ Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ
   Ֆիպ սոֆթվեր ՍՊԸ
  • Հյուրանոցներ
   Ալվինա հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ
   Ակունքի Դրախտ ՍՊԸ
   Անի Պլազա Հոթել ՓԲԸ
   Ավիատրանս Հյուրանոց ՓԲԸ
   Արարատ մոր և մանկան առողջարան ՓԲԸ
   Արարատ Ռեզորտ ՍՊԸ
   Բադեն-Բադեն ՍՊԸ
   Գագիկ Գասպարյան
   Գյումրի Քոմերշլ Սենթր ՍՊԸ
   Գոլդեն Փելիս Հյուրանոց ՍՊԸ
   Դիլիջան Առողջարան
   Եվրոբիլդունգ ԵԿԿ ՓԲԸ
   ԵվրոՄոթորս, Արարատ հյուրանոց
   Եվրոպա հյուրանոց ՓԲԸ
   Երևան-հյուրանոց ԲԲԸ
   Էլեգանտ Ռեսորտ ՍՊԸ
   Էնվոյ Հոսթել ՓԲԸ
   Էրեբունի-Պլազա ՍՊԸ
   Լեռնատուն առողջարանային համալիր ՍՊԸ
   Կապանի Լեռնագործ ՍՊԸ
   Հոթել Ցենտրալ ՍՊԸ
   Հոթել Ֆորթին ֆլոր ՍՊԸ
   Հոլիդեյ Թայմ ՍՊԸ
   Հրազդան Հյուրանոց ՓԲԸ
   Նյու Հորիզոն Գրուպ Ինք. Ընկերության Հ/Մ
   Շիրակ ՍՊԸ
   Պլազա Սիստեմս ՓԲԸ
   ՋԱԳ ՍՊԸ
   Ջերմուկի Նոր Կյանք ՍՊԸ
   Ջի Սթայլ ՓԲԸ
   Ս.Ա.Մ Հոթել ՍՊԸ
   ՓԱՐԱԴԱՅՍ ՀՅՈւՐԱՆՈՑ ՍՊԸ
  • Գյուղատնտեսություն
   Ագրոհոլդինգ ՍՊԸ
   Ակվիլոն-Մ ՍՊԸ
   Այգեվան (ԳԱՖ)
   Աշտարակ Ձու ՍՊԸ
   Առողջ Սունկ ՍՊԸ
   Արա Լեռ ՏՈՏ ՓԲԸ
   Արալեզ (ԳԱՖ)
   Արաքս ագրո զարգացման հիմնադրամ հասարակական կազմակերպություն
   Արմյանսկիյ ՈՒրաժայ ՍՊԸ
   Արևիկ (ԳԱՖ)
   Բերրիություն ԱՄ Մասիսի Միավորում
   Բոզոյան ՍՊԸ
   Գետաշեն (ԳԱՖ)
   Գյուղատնտեսական ասոցիացիաների ֆեդերացիա ԻԱՄ (ԳԱՖ)
   Դիլի ՍՊԸ
   Դյուրոկ Պլյուս ՏԽՖ ՍՊԸ
   Լորդնոք Քեփիթլ ՓԲԸ
   Լուկաշին (ԳԱՖ)
   Խայծ իշխան ՍՊԸ
   Խաչի տակ (ԳԱՖ)
   Խաչիկ (ԳԱՖ)
   Հացիկի սերմնաբույծ ՍՊԸ
   Հիմնաքար (ԳԱՖ)
   Հովտաշատ (ԳԱՖ)
   Նիզամի (ԳԱՖ)
   Ջի Էս Էյ Օրգանիքս ինք. Հ/ՄՃ.
   Սյունիքի թռչնաֆաբրիկա ՍՊԸ
  • Հայաստանի ֆոնդային բորսա
   Աէրոբրոք ՍՊԸ
   Ալինվեստ ՍՊԸ
   Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ
   ԱՄԵՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ
   ԱՅՏԻ ԲՐՈԿ ԴԻԼ ՏՐԱՍՏ ՍՊԸ
   Աստորիա ինվեստ ՓԲԸ
   Աստվան ՍՊԸ
   Արժեթղթերի կենտրոն ՍՊԸ
   ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ
   ԵՐԵՎԱՆ-ԲՐՈՔԵՐ ՍՊԸ
   Էյ-Բի Սեքյուրիթիզ ՍՊԸ
   ԷՍ ԿԱ ԲՐՈՔ ՍՊԸ
   Էտալոն ինվեստ ՍՊԸ
   Կապիտալ Ինվեստ ՍՊԸ
   ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ
   ՊՐԻՎԱՏ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ
   Ռենեսա ՓԲԸ
   Սարինյան և ընկ. ինվեստիցիոն ՍՊԸ
   ՎՐԻՆԿՈ ՍՊԸ
   ՖԻՆԱՆԿՈ ֆինանսավերլուծական ՍՊԸ
   Ֆորեկս Բրոկ ՍՊԸ
  • Ա/Ձ, ֆիզիկական անձ
   Ա/Ձ Արամ Հարությունյան
   Ա/Ձ Աննա Ղարաջյան
   Ա/Ձ Արթուր Հովհաննիսյան
   Ա/Ձ Արմեն Սարգսյան
   Ա/Ձ Արմեն Վիրաբյան
   Ա/Ձ Արսեն Աբրահամյան
   Ա/Ձ Գագիկ Համբարձումյան
   Ա/Ձ Գուրգեն Գրիգորյան
   Ա/Ձ Դավիթ Հարությունյան
   Ա/Ձ Էդմոնդ Ասատրյան
   Ա/Ձ Էմիլ Դավթյան
   Ա/Ձ Լաերտ Խաչատրյան
   Ա/Ձ Լևոն Ղազարյան
   Ա/Ձ Համլետ Հովսեփյան
   Ա/Ձ Հասմիկ Հարությունյան
   Ա/Ձ Մարինե Մարտիրոսյան
   Ա/Ձ Մերի Պողոսյան
   Ա/Ձ Մուշեղ Աֆրիկյան
   Ա/Ձ Մուշեղ Միքայելյան
   Ա/Ձ Նաիրա Սարգսյան
   Ա/Ձ Սամվել Անանյան
   Ա/Ձ Սարգիս Կարապետյան
   Ա/Ձ Սերգեյ Դեմուրչյան
   Ա/Ձ Սուրեն Խաժակյան
   Ա/Ձ Սուրեն Հայրապետյան
   Ա/Ձ Վահրամ Դավթյան
   Ա/Ձ Վարդկես Ծատուրյան
   Ա/Ձ Ֆելիքս Կարապետյան
   Աբրահամյան Թորգոմ
   Ալիկ Բեժանյան
   Ալվարդ Բերուջանյան
   ԱՁ Էլմիրա Խաչատրյան
   ԱՁ Ժամհարյան Հովհաննես
   ԱՁ Հայկ Մանասարյան
   ԱՁ Հմայակ Ստեփանյան
   ԱՁ Մանվել Տեր-Առաքելյան
   ԱՁ Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան
   ԱՁ Տաթևիկ Ասոյան
   ԱՁ Տիգրան Հովհաննիսյան
   Ամալյա Թունյան
   Անահիտ Գյոզալյան
   Անահիտ Վարդանյան
   Անի Խաչատրյան
   Աննա Ավագյան
   Աննա Գևորգյան
   Աննա Տեր-Սահակյան
   Անուշ Աթայան
   Անուշ Մարգարյան
   Անուշ Մնացականյան
   Անուշ Քարամյան
   Աշոտ Գևորգյան
   Աշոտ Կարապետյան
   Աստղիկ Ավետիսյան
   Ավալյան Սվետլանա
   Ավետիք Գևորգյան
   Արամ Բեգլարյան
   Արամ Սայամյան
   Արթուր Ավագյան
   Արթուր Գալստյան
   Արթուր Մարտիրոսյան
   Արթուր Նիկողոսյան
   Արծրուն Փանոսյան
   Արման Մինաս Օսկանյան
   Արմեն Կարապետյան
   Արմեն Միրզոյան
   Արմեն Վարտանյանս
   Արմինե Երեմյան Միխայելի ԱՁ
   Արսեն Գրիգորյան
   Արսեն Միրզոյան
   Արտակ Ամիրխանյան
   Արտյոմ Ասլանյան
   Արտյոմ Համբարձումյան ԱՁ
   Բարեղամ Գրիգորյան
   Բորիկ Բաղդասարյան
   Բորիս Ներսեսյան
   Գայանե Ալավերդյան
   Գայանե Գասպարյան
   Գայանե Ղարիբջանյան
   Գայանե Պռոշյան
   Գայանե Սիմոնյան
   Գայանե Քոչոյան
   Գասպարյան Դավիթ
   Գարիկ Պողոսյան
   Գարիկ Սարգսյան
   Գարրի Ախոյան
   Գոհար Միքայելյան
   Գոհար Մկրտչյան
   Գոհար Ռուստամյան
   Գոռ Հարությունյան
   Գրետա Կոստանյան
   Գրիգոր Կոստանյան
   Գևորգ Անդրիասյան
   Գևորգ Պողոսյան
   Դավիթ Պետրոսյան
   Դիանա Մաթևոսյան
   Ելենա Սիմոնյան
   Երվանդ Հակոբյան
   Երվանդ Ֆրանգուլյան
   Զառա Ավետիսյան
   Էդգար Ալեքսանյան
   Էդգար Մնացականյան
   Էդգար Ստեփանյան
   Էդուարդ Տոնոյան
   Էմմա Մատոյան
   Թամարա Գասպարյան
   Թորոսյան Սուսաննա
   Ժորա Մկրտչյան
   Իսախանյան Գոհար
   Լարիսա Վարդանյան
   Լենա Կարապետյան
   Լիանա Ղազազյան
   Լիլիթ Մելիք-Ստեփանյան
   Լյուբա Ասրյան
   Լուսինե Հակոբջանյան
   Լուսինե Ստեփանյան
   Լևոն Թադևոսյան
   Խաչիկյան Քրիստինե
   Ծովինար Դանիելյան
   Կարեն Բարսեղյան
   Կարեն Գրիգորյան
   Կարեն Թադևոսյան
   Կարեն Հայրապետյան
   Կարեն Հայրապետյան
   Կարեն Հովհաննիսյան
   Կարեն Պետրոսյան
   Կարինե Անտոնյան
   Կարինե Առաքելյան ԱՁ
   Կարինե Իսաջանյան
   Կարինե Կոթոլյան
   Կարինե Սողոմոնյան
   Կարինե Օգանեզովա
   Կարո Կապլանյան
   Հայկ Բիլյան
   Հայկ Կրխյան
   Հայկ Պետրոսյան
   Հայկ Սահակյան
   Հայրապետ Ղազարյան
   Հասմիկ Ադամյան
   Հասմիկ Ավետիսյան
   Հասմիկ Գևորգյան
   Հասմիկ Կարապետյան
   Հասմիկ Հովհաննիսյան
   Հասմիկ Սահակյան
   Հասմիկ Վարդանյան
   Հարություն Համբարյան
   Հովհաննես Հակոբյան
   Ղևոնդ Մուրադյան
   Մանվել Տերտերյան
   Մարգարիտա Պետրոսյան
   Մարի Դավթյան
   Մարիա Ստեփանյան
   Մարիամ Համբարձումյան
   Մարիամ Մելքոնյան
   Մարինա Վեզիրյան
   Մարինե Գրիգորյան
   Մարինե Համբարձումյան
   Մարինե Մանուչարյան
   Մարինե Ջամալյան
   Մելադա Քոչարյան
   Մերի Գևորգյան
   Միհրան Մելիքյան
   Յանա Սուքոյան
   Նարե Հարությունյան
   Նարինե Այվազյան
   Նելլի Ասատրյան
   Նորայր Պողոսյան
   Շահնազարյան Անդրանիկ
   Շողեր Բաբայան
   Շուշանիկ Բադիրյան
   Ոսկանյան Ռոբերտ
   Պարույր Հովհաննիսյան
   Ռաֆայել Ստեփանյան
   Ռիտա Հարությունյան
   Ռուզաննա Թադևոսյան
   Սարգիս Չալոյան
   Սարգիս Վարդերեսյան
   Սեյրան Ստեփանյան
   Սերգեյ Էլարյան
   Սերգեյ Հակոբյան
   Սիրանուշ Գյուրջինյան
   Սուսաննա Թումանյան
   Սուքիասյան Հրանտ
   Վազգեն Ազարյան
   Վալենտինա Պապոյան
   Վահան Սահակյան
   Վահան Փիլոյան
   Վահե Ենոքյան
   Վահե Հարությունյան
   Վահրամ Հարությունյան
   Վաչագան Հովհաննիսյան
   Վաչագան Մեյրոյան
   Վասակ Ստեփանյան
   Վարդան Գրիգորյան
   Վարդան Դավթյան
   Վարդան Փանդունց
   Վիկտորյա Հակոբյան
   Վրթանեսյան Սառա
   Տաթևիկ Սոլոմոնյան
   Տիգրան Ալավերդյան
   Տիգրան Դուրունց
   Տիգրան Եղիազարյան
   Տիգրան Կարապետյան
   Տիգրան Հակոբյան
   Տիգրան Միրզոյան
   Տիգրան Սահակյան
   Օգսաննա Շարոյան
   Օնիկ Արոյան
   Օվսաննա Ադամյան
  • Այլ
   Ադամ-Օլիմպիկ ՍՊԸ
   Ալկոն Ֆարմասյութիքըլս ՍՊԸ Հայաստանյան Ներկայացուցչ
   Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության Հայ.մ/ճ
   ԱՄՆ-ի հումանիտար օգնության ՙՔաունթերփարթ Ինտերնեյշնլ՚ կազմ. Հայաստանյան ներկ.
   Այ Էֆ Ի Էս հայաստանյան մասնաճյուղ
   Այռեքս Հայաստան
   ԱնԱն ՍՊԸ
   ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ ՍՊԸ
   Աջօ
   ԱՍԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
   Ավագեմ ՍՊԸ
   Ավետիս Ստուդիա ՓԲԸ
   Ավտոռադիո ՍՊԸ
   Ավտոֆան Էյ Սի ՍՊԸ
   Արա և Այծեմնիկ ԲԲԸ
   ԱՐԱՍՈ ՍՊԸ
   Արարատյան հայրապետական թեմ
   Արիյո Էներջի ՍՊԸ
   Արկոմպոզիտ ՍՊԸ
   Արմավիր Գազմաշ ՍՊԸ
   Արֆոքո ՍՊԸ
   Աֆսաբ ՍՊԸ
   Բաբիս ՍՊԸ
   Բանանց ֆուտբոլային ակումբ ՀԿ
   Բեթպլանետ Բուքմեյքերական ընկերություն ՍՊԸ
   Բեկոր ՓԲԸ
   Բեռլինեռպոնչիկ ՍՊԸ
   Բետոն Մարկետ ՍՊԸ
   Բի Դի Էյ ՍՊԸ
   Բի Փի Ֆիրմա ՍՊԸ
   Բիգ Պլաստ ՍՊԸ
   Բիգամա-Ֆրուտ ՀՌ ՀՁ ՍՊԸ
   ԲԻԳՍՏԵՊ ՍՊԸ
   Բլեք ընդ Վիտչ Սփեշլ փրոջեքթս Քորփ հայաստանյան մասնաճյուղ
   Բլեքսթերզ Էներջի Արմենիա ՍՊԸ
   Բլիսսերա ՍՊԸ Հայաստանյան ներկայացչություն
   ԳԱԲՄԱՍ ՍՊԸ
   Գալիվան ՍՊԸ
   Գանձասար-Կապան ֆուտբոլային ակումբ ՍՊԸ
   Գեկասե ՍՊԸ
   Գեոռիսկ ՓԲԸ
   Գյուղկորպորացիա ՓԲԸ
   Գոլդ Ռեստ ՍՊԸ
   Գոլդն Գրեյպ ԱրմԱս ՍՊԸ
   Գործ 555 ՓԲԸ
   Գուշ ՍՊԸ
   Գուրզ ՍՊԸ
   Գրեյթ Վիկտորիա ՓԲԸ
   Գրիս Աո
   Դալմաշին ՍՊԸ
   ԴԱՎ ՔԱՆՅԸՆ ՓԲԸ
   Դավ-Տար ՍՊԸ
   Դարֆ ՍՊԸ
   Դելտա ֆրագմենտ ՍՊԸ
   Դենկլասֆորդ ՍՊԸ
   Դեվանդա ՍՊԸ
   Դեֆի ՍՊԸ
   Դզեյան Հայ-Վրացական Հ/Ձ ՍՊԸ
   Դիջի ընդ Հադսոն ՍՊԸ
   Դիսիլայն-Տեկ ՍՊԸ
   Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի Հայաստանի Կլոր Սեղան
   Երեսուներկու Փրոդաքշն ՍՊԸ
   Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ
   Երևանյան Կրկես ՍՊԸ
   Զալում ՍՊԸ
   Զանգեզուր Պրո ՍՊԸ
   Զեթ Քնսալթինգ
   Էմերջինգ Մարքեթս գրուպ ԼՏԴ ընկ. հ/ն, Ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագիր
   Էմերջինգ Մարքեթս գրուպ ԼՏԴ ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն
   էյ էմ ինդվեսթմենթ գրուպ ՍՊԸ
   Էյ Ընդ Էմ Ռեյր ՍՊԸ
   Էյբիթի Էսոուշիըթս Ինք.
   ԷՅԴ ՍԹԵՅՇՆ ՍՊԸ
   ԷՅՉ ԹԻ ԷՄ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ
   Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ
   Էնրի արդշինսերվիս ՍՊԸ
   ԷՍՎԵ Տրանսէքսպորտ ՍՊԸ
   Էրիկո ՍՊԸ
   Էֆ Էմ Դի ՍՊԸ
   Թամարյան ՍՊԸ
   Թիմ Էներջի
   Իզի պրոգրես ՍՊԸ
   Ինվեստ-Ինտորգ ՍՊԸ
   Ինտեգրատոր ՍՊԸ
   Ինտերմեդ ՍՊԸ
   Իջևանի գոծարարության աջակցության կենտրոն ՍՊԸ
   Իրիգեյթ ՍՊԸ
   Իքս Իգրեկ ՍՊԸ
   Լադմեդիա ՍՊԸ
   Լեկմա Շուզ ՍՊԸ
   Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ՓԲԸ
   Լիբանանի հանրապետության դեսպանություն
   ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ
   Լու-Լի-Լու ՍՊԸ
   Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ
   Կասադո ՍՊԸ
   Կասալս ենդ Ասոշիեյթս Ինք. ընկերության հայաստ. մ/ճ
   Կասկադ Ինվեստմենտս ՓԲԸ
   Կասկադ կապիտալ հոլդինգ ՓԲԸ
   Կարեն Դեմիրճյանի անվան ՄՀՀ ՓԲԸ
   Կարեն Մարտիկ ՍՊԸ
   Կարեն Պետրոսյան ՍՊԸ
   Կլեոպատրա ՍՊԸ
   Կոմետա ԲԲԸ
   Կուրացիո ՍՊԸ
   Կրբեդանց Ջեյ ԴաբլՅու ՍՊԸ
   Կրիսնատ ՍՊԸ
   Հալոգամ ՍՊԸ
   Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն
   Հայաստանում ՖԻԿ Մեդիկալ ՍՊԸ-ի ներկայացուցչությու
   Հայատոմ ՓԲԸ
   Հայսեյսմշին և ԿՊԳՀԻ ԲԲԸ
   Հանմար ՍՊԸ
   Հաշվետու գործընկեր ՍՊԸ
   Հասրաթյանների ընտանիք ՍՊԸ
   Հելթիկա ՍՊԸ
   Հիդրոէլեկտրամոնտաժ ՓԲԸ
   ՀՀ Բայեր Շերիգ Ֆարմա ԲԸ ներկայացուցչություն
   ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
   ՀՀ ոստիկանության ՊՊՎ թիվ 5 ռազմականացված ջոկատ
   ՀՀ-ում Սագմել ինք.-ի ներկայացչություն
   ՀՀ-ում Սըրվիսիզ Գրուփ ինք-ի մասնաճյուղ
   ՀՀ-ում Քրոնիմետ Մայնինգ ՍՊԸ-ի ներկայացուցչություն
   ՀՄՄԺ ՍՊԸ
   Հովզավ ՍՊԸ
   Հրանտիկ Գալստյան ՍՊԸ
   Մ Մ Մանուկյան ՍՊԸ
   Մայնինգ տեխնոլոջի ընդ ինժեներինգ ՍՊԸ
   Մանիկ Դեր-Կրիկորյան
   Մանիտա ՍՊԸ
   Մառնիկ ՍՊԸ
   Մավր ՍՊԸ
   Մաքյան ՍՊԸ
   Մեգա Լինք ՓԲԸ
   Մելիորացիա ՍՊԸ
   Մելիքա-ԳՄ ՍՊԸ
   Մեհրաբյան և Որդիներ ՍՊԸ
   Մեյսիս ապահով ՍՊԸ
   Մեր նավակը ՍՊԸ
   Միլաքս Գրուպ ՓԲԸ
   Միմոզա ՍՊԸ
   Միջազգային հարաբերությունների ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի ՀՀ մասնաճյուղ
   Միջուկային - ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն ՓԲԸ
   Միքս Թայեր ՍՊԸ
   Մոլ-Սիռ-Պրոմ ՍՊԸ
   Մուրադյան եղբայրներ ՍՊԸ
   Նահասյան ՍՊԸ
   Նանսա ՍՊԸ
   Նորակ
   Շեն Գրուպ ՍՊԸ
   Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ
   Շիրակի թեմի առաջնորդարան
   Շիրառ ՍՊԸ
   Ուոթերլոկ ՍՊԸ
   ՊԱՀ ՊԱՐԵԽ ՍՊԸ
   ՊԱՏԱ ՍԳՀ ՍՊԸ
   Պարմոս ՍՊԸ
   Պեռսան Շին ՍՊԸ
   ՊԵՏԱՊ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ
   Պոդո-Առաջին ՍՊԸ
   Պոլիմետ Կորպորացիա Հայ Կանադական ՀՁ ՍՊԸ
   Պողոսյան Պարտեզներ ՍՊԸ
   Պրոգրես ՍՊԸ
   Պրոմ սինթեզ ՍՊԸ
   Ջերմագազէլ ՍՊԸ
   Ջի էյջ Սթորիջ Էնթերփրայզս ՍՊԸ
   Ջին-Շին ՍՊԸ
   ՋԼՋ Պրոյեկտ Քոմփանի ՍՊԸ
   Ռադիո Վան ՍՊԸ
   Ռազմիկ-92 Ա/Կ
   Ռալուման Հոմ
   Ռեզոլուշն Ապահովագրական Բրոքեր ՍՊԸ
   Ռիմ ընդ Ար ՍՊԸ
   Ռիո Գազ ՍՊԸ
   Ռիվոլի դե Լյուքս ՍՊԸ
   Ռոմ-Վանուշ ՍՊԸ
   Ռօ Իմպեքս ՍՊԸ
   Սալդո ՍՊԸ
   ՍԱԼՄԱՐ ՍՊԸ
   Սամվել Սիմոնյան եւ ընկերներ ՍՊԸ
   Սանդոզ դ.դ. ԲԸ հայաստանյան ներկայացուցչություն
   Սաուղ Սևան Սերվիսիզ մասնաճյուղ
   Սավա Ինտելեկտ
   ՍԱՐ-ՌՈւԲ ՍՊԸ
   ՍԵՄԵՌ ՍՊԸ
   Սենատոր Սպորտ ՍՊԸ
   Սենդա ՍՊԸ
   Սիմաո ՍՊԸ
   Սիմարտեկ ՓԲԸ
   Սիմենս Ակցիենգելշաֆտ Օստեղացխ հ/ն
   Սիփան 1 ՍՊԸ
   ՍԿԵՊԴԵՊ ՍՊԸ
   Սյունիք ՍՊԸ
   Սոբրանիյե ՍՊԸ
   Սոսի-97 ՍՊԸ
   Ստանդարտների եւ որակի ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ
   Սփեքթրալուս ՓԲԸ
   Վ և Ն Մուրադյաններ ՍՊԸ
   Վանոս-Վար ՍՊԸ
   Վեբ-Մեդիա ՍՊԸ
   Վի-Լիտ ՍՊԸ
   Վիեգո ՍՊԸ
   Վիվարո գեյմ ՍՊԸ
   ՎՕԼՕ ՍՊԸ
   Տելեկոմստրոյ ՍՊԸ
   Տեխնատոմէներգո ՓԲԸ
   Տեմաֆոն ՍՊԸ
   Տուրտրանֆլեքս ՍՊԸ
   Փարվանա ապրանքան-հումքային բորսա ՓԲԸ
   ՓԻ ԷԼ ԷՍ ՍՊԸ
   Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ ՓԲԸ
   Քաղվերելակմոնտաժնորոգ ՓԲԸ
   Քամբրիկ Սերվիսիզ ՍՊԸ
   Քեմոնիքս Ինտերնաշնլ ընկերության ՀՄ
   Քրաուն Գոլդ ՍՊԸ
   Քրիստ Էնջլ ՍՊԸ
   Օկտան ԴՊ ՍՊԸ
   Օսիպյան ՍՀԳ ՍՊԸ
   ՕՎԱԿ Թեքնոլոջիս ՍՊԸ
   ՕՎՍԱՆՆԱ-ԱԷ ՍՊԸ
   Ֆեդ-Շին ՍՊԸ
   Ֆիլտր Սիթի ՍՊԸ
   ՖՈԼԿ ԴԱՆՍ ՍՊԸ
   Ֆորաս-Շին ՍՊԸ
Բեռնել
 • ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի նկարագրությունը
 • ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի պատվիրատուներ
 • ՀԾ-Հաշվետար նկարագրություն

ՀԾ-Հաշվապահ 7
Ցուցադրական (7.0.3)ՀԾ-Հաշվետար