Հուլիս ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի 31 վաճառք

   2017 թ. հուլիսին ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

 • Բիզնես ընդ Մենեջմենթ Սիսթեմս ՍՊԸ
 • Սթեփ Քընսալթինգ ՍՊԸ
 • Լյումիեր Օպտիկս ՍՊԸ
 • Ֆարմա-Սթար ՍՊԸ
 • Վենջ հոլդինգ ՍՊԸ
 • Մոբիքոմ ՍՊԸ
 • Ինտերգեոտէկ ՍՊԸ
 • Սարոյաններ ՍՊԸ
 • Վիվիկա ՍՊԸ
 • Օպտիմալ ՍՊԸ
 • Մակշին գրուպ ՍՊԸ
 • Հայկական բուսաբանական ընկերություն ՀԿ
 • Հոթել Ցենտրալ ՍՊԸ
 • Ստեփանավանի տարածք. մանկավարժ. աջակցման կենտրոն
 • ՀՀ ԿԳՆ Մեղրու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
 • Պեմզաշենի գյուղապետարան ՊՈԱԿ
 • ...
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software