Հուլիս ամսին կատարվել է ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի 31 վաճառք

   2017 թ. հուլիսին ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգը ձեռք են բերել հետևյալ կազմակերպությունները`

 • Բիզնես ընդ Մենեջմենթ Սիսթեմս ՍՊԸ
 • Երևանի N 2 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 22 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 23 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 25 մանկապարտեզ  ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 28 մանկապարտեզ  ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 30 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի N 31 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի N 45 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
 • Երևանի Ա. Գաբրիելյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ
 • Երևանի Գայի Հ. Բժշկյանցի անվան N 129 հիմական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի Հ. Օշականի անվան N 172 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի մտավոր թերզարգվածություն ունեցող երեխաների N 6 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ
 • Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Ինտերգեոտէկ ՍՊԸ
 • Լյումիեր Օպտիկս ՍՊԸ
 • Հայկական բուսաբանական ընկերություն ՀԿ
 • ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Բ. Ժամկոչյանի անվան N 119 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
 • ՀՀ ԿԳՆ Մեղրու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
 • Հոթել Ցենտրալ ՍՊԸ
 • Մակշին գրուպ ՍՊԸ
 • Մոբիքոմ ՍՊԸ
 • Պեմզաշենի գյուղապետարան ՊՈԱԿ
 • Սարոյաններ ՍՊԸ
 • Սթեփ Քընսալթինգ ՍՊԸ
 • Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժական աջակցման կենտրոն
 • Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
 • Վենջ հոլդինգ ՍՊԸ
 • Վիվիկա ՍՊԸ
 • Օպտիմալ ՍՊԸ
 • Ֆարմա-Սթար ՍՊԸ
Patver Patver Armsoft Support
software_of_the_year Apricot Software